Wikier

Digital...

Opptaksstudioer for lyd og video

Ønsker du å utforske mulighetene for å ta opp lyd og video? På denne siden har vi samlet informasjon over de ulike stedene på NTNU hvor du kan ta opp lyd og/eller video. Det kommer fortløpende flere lyd- og videoopptaksbuer på NTNU.

Temaside om læringsstøtte for undervisere

English version - Recording Studios for Sound and Video

Det er mange måter å ta i bruk lyd og video i undervisning på. Det kan også lett integreres i Blackboard. Du kan lese mer på Læringssenterets wikiside om hvordan undervisere kan bruke video til undervisning og læring. Mer opplæringsmateriell kommer etter hvert!

Gjøvik

Videostudio B108

Campus Gjøvik har et studio hvor man kan spille inn filmsnutter. På videostudioet B108 kan underviserne enkelt lage videoopptak til bruk både før, under og etter timene. Videostudioet kan bookes i NTNUs rombookingsystem Timeplan. For annen hjelp med videostudioet på NTNU Gjøvik kan du kontakte Paul Ole HegstadNTNU Læringssenteret.

Paul Ole Hegstad fra NTNU Læringssenteret viser frem utstyr på Gjøviks videostudio.

Bilde 1: Paul Ole Hegstad fra NTNU Læringssenteret viser frem utstyr på Gjøviks videostudio.

Trondheim

Dragvoll

PodcastBoks

PodcastBoks er et podkast-studio med utstyr til lydopptak og produksjon av podkast på Dragvoll rom 1333. PodcastBoks bookes via timeplansystemet TP. PodcastBoksen støttes i det daglige av Blink Læringshub.

Virtuell omvisning i PodcastBoks

Oppsett av CastPod Lyd

Bilde 2: Oppsett av PodcastBoks på Dragvoll.

VideoWebinarBoks

Dragvoll rom 1333, sammen med podkastBoksen, kommer det snart en egen boks tilrettelagt for filming. Boksen vil bli tilrettelagt slik at det blir enkelt og intuitivt å komme i gang med filming. Denne skal også driftes av og bookes gjennom Blink Læringshub.

Selvbetjent videostudio i Sandkassa

På Dragvoll på rom 7322 nivå 3 i bygg 7, i Sandkassa, finnes et lite selvbetjent videostudio hvor man kan komme i gang med filming selv. Rommet er hovedsaklig tiltenkt bruk i forbindelse med undervisning i Sandkassa.

Virtuell omvisning i selvbetjent videostudio, Sandkassa

Oppsett av Dragvoll Selvstudio.

Bilde 3: Oppsett av Dragvoll Selvstudio.

Ålesund

Studio Ankeret

Det er et selvbetjent studio på F410m. Her kan man ta opptak av presentasjoner, undervisning og lage bilde-i-bilde film. Her er det også mulighet for greenscreen. Man kan booke rommet gjennom Timeplan-systemet. For førstegangsbruk, hjelp eller opplæring kan man ta kontakt med Audun Andreassen på NTNU Læringssenteret i Ålesund.

Oppsett av Studio Ankeret i ÅlesundBilde 2 av studio Ankeret

Bilde 6 og 7: Oppsett av Studio Ankeret i Ålesund

Swivl

Campus Gjøvik og Ålesund har begge Swivl-kofferter som kan lånes ut etter avtale. Med Swivl utstyr kan man ta opp undervisning uten at undervisningsrommet har noe ekstra utstyr. Det er imidlertid GDPR-utfordringer (personvern) ved bruk av Swivl når studenter er tilstede, da det er vanskelig å ta opptak uten at de er med på film. Vi anbefaler det kun som en nødløsning, for eksempel ved gjesteforelesninger. For å lån Swivl-utstyr kan du ta kontakt med Paul Ole Hegstad i Gjøvik eller Audun Andreassen i Ålesund.


Kontakt

Ta kontakt med Seksjon for læringstøtte (SLS) via NTNU Hjelp.

Alle 360° bilder er tatt av Kim Levy Arntzen.