Wikier

Blink Læringshub

BLINK læringshub er et knutepunkt for forskning, undervisning og læring, der studenter, undervisere, forskere og utviklere kan jobbe sammen for å utvikle utdanningen videre. 

BLINK er et tilbud til deg som har en problemstilling eller praktisk utfordring, og som ikke vet helt hvor du skal starte. Vi koordinerer praktisk støtte til utvikling av læring og undervisning for humaniora og samfunnsvitenskap ved NTNU, tilpasset dine behov. Vi tilbyr en dynamisk støttetjeneste, tilpasset dine behov. NTNU har mange ulike støttemiljø, og det kan være vanskelig å finne frem til riktig sted.   

Målgruppe for aktivitetene i BLINK er undervisere og studenter som har en idé eller et prosjekt knyttet til undervisning eller studietilbud, som de ønsker hjelp til å utvikle. I tillegg ønsker vi å støtte administrative ressurspersoner som jobber med læringsstøtte.

Kontakt oss

Hvem står bak?

BLINK er organisert som et partnerskap mellom Det humanistiske fakultet, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, UniPed, IT og Universitetsbiblioteket.