Wikier

Miro er en skybasert samarbeids- og tavleplattform. Det er mest kjent som en interaktiv samhandlingstavle hvor flere kan jobbe med idemyldring, samskrive og planlegge oppgaver og prosjekter sammen. Det er også mulig å gjennomføre presentasjoner i Miro og lage maler til gjenbruk og deling.

English version: Miro

Intro til Miro

Hvordan kan du bruke Miro?

Utdanningsområdet har anskaffet Miro primært til bruk til støtte av undervisning og læring, og det gis kun lisenstilgang til ansatte. Grunnet høy pris er det foreløpig anskaffet relativt få lisenser. Studenter inviteres inn som gjester i tavlene, og har fulle redigeringsmuligheter i disse, men kan ikke etablere nye tavler.

Miro har mange funksjoner som egner seg til bruk i undervisning, undervisningsdesign, gruppe- og samarbeidslæring og prosjektarbeid. Seksjon for læringsstøtte utvikler flere ressurser for hvordan du kan ta Miro i bruk og disse kommer fortløpende. Miro har mange ressurser om hvordan du kan bruke det. I tillegg til ressursene og eksempler, kjører de webinarer om hvordan du kan få mest ut av Miro. Ta en titt på nettsiden deres  for å finne et webinar eller en ressurs som interesserer deg. 

Slik gjør NTNUere det

Mange NTNUere bruker allerede Miro. Vi samler eksempler på hvordan det brukes, og denne delen vil snart bli oppdatert. Hvis du har et godt eksempel og vil dele det med Seksjonen for læringsstøtte, ta gjerne kontakt med oss på NTNU Hjelp.

Tilgang

Det er i utgangspunktet ikke noen kobling mellom kontoer du måtte ha hatt tidligere, det være seg gratis eller betalt versjon.

Når du logger inn i NTNU sin konto på Miro starter du med blanke ark.

Innhold du har laget tidligere kan flyttes over til NTNU sin profil. Les veiledning i artikkelen fra Miro i lenken her. 

  1. Bestill tilgang til Miro via NTNU Hjelp.
  2. Du får tilsendt en epost med invitasjon
  3. Logg inn med SSO

Bestill lisens til Miro

Lisensininformasjon

Lisensvarighet: januar 2022 – januar 2025 Licenses: Flexibel license plan – 1500 første år, 2000 andre år, 2500 tredje år

Benyttes primært av undervisere ved NTNU. Programmet er kun klarert for bruk med åpne data. Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Databehandleravtale Status: Signert Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Miro på Miros nettside

Hjelp og support

Seksjon for læringsstøtte forvalter Miro på NTNU og gir pedagogisk og teknisk støtte til bruk av pedagogiske verktøy. Kontakt Seksjon for læringsstøtte via NTNU Hjelp. NTNU tilbyr ikke brukerstøtte på Miro, men de har hjelperessurser på nett