Wikier

Teknologi og...

FeedbackFruits

Ønsker du å legge til rette for medstudentvurdering? Feedbackfruits er et digitalt læringsverkøy laget for høyere utdanning. Verktøyet tilbyr flere funksjoner og løsninger der medstudentvurdering er en av dem. Verktøyet er integrert I Blackboard og klart til bruk til alle som underviser ved NTNU.

English version: FeedbackFruits

Hvordan bruke Feedbackfruits?

NTNU har lisens på Feedbackfruits løsning til medstudentvurdering. Du finner verktøyet I Blackboard klart til bruk. Verktøyet er fleksibelt og gjør det enkelt for deg å skreddersy din oppgave. Du bestemmer hvor mange studenter som skal vurderes, om de skal arbeide individuelt eller I grupper, hvordan de skal vurdere hverandre og kriteriene de skal vurdere etter.

Etter studenter har levert besvarelsen blir de automatisk generert en eller flere studenters oppgaver til vurdering. Både levering og vurderingen skjer I verktøyet og vurderingen blir overført direkte til vurderingsenteret I Blackboard.

Feedbackfruits hjemmeside finner du nyttige opplæringsvideoer for hvordan du tar I bruk verktøyet på best mulig måte.

Tilgang og pålogging

Hvis du underviser på NTNU har du tilgang på Feedbackfruits via Blackboard. Feedbackfruits ligger integrert I LMSen og du finner det under "Bygg innhold". Instruksjonsbilder.

Slik gjør NTNU'ere det

David Palma, førsteamanuensis ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, bruker medstudentvurderingsverktøyet i FeedbackFruits for å forbedre studentengasjementet og fremme kritisk tenkning. Dette verktøyet integreres sømløst med Blackboard, noe som forenkler hele medstudentvurderingsprosessen.

David bruker denne metoden i et andresemesterkurs for førsteårs bachelorstudenter. Gjennom semesteret deltar studentene i fire medstudentvurderingsoppgaver. Øvelsene oppmuntrer ikke bare til grundig analyse, men gir også studentene muligheten til å gi konstruktiv tilbakemelding på medstudentenes arbeid. Som et resultat ser studentene forbedring i sin forståelse og prestasjon.

Bilde 1: Hvordan studenter gir tilbakemeldinger i verktøyet. Tilbakemeldinger kan være skriftlig, video, eller på lyd.

Bilde 2: Studenter ser sin egen progresjon gjennom øvelsen.

Hjelp og støtte

Har du spørsmål om verktøyet eller trenger hjelp til å komme I gang? Ikke nøl med å ta kontakt med Seksjon for læringsstøtte og digitale tjenester via NTNU hjelp.

Lisensinformasjon

Lisensvarighet: Nåværende avtaleperiode 1. januar 2024 - 31.desember 2026

Lisenser: 5000

Benyttes primært av undervisere ved NTNU.

Programmet er kun klarert for bruk med åpne data.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

English version: FeedbackFruits