Wikier

Teknologi og...

Nettbasert undervisning - anbefalt programvare

Lagring av opptak av undervisning, Oversikt over systemer NTNU har støtte for og databehandleravtale med.

Nettbasert undervisning | Personvern i nettbasert undervisning | Sider merket med personvern

English version: Online teaching - recommended software

Opptak av undervisning kan gjøres på mange måter, men ofte gir det mer utbytte for studentene om opptaket brytes ned i kortere videoer enn en lang forelesning. Mindre videoer er lettere å bygge inn i et helhetlig undervisningsopplegg og kan brukes mer fleksibelt etterpå.

Se våre anbefalinger til studenter på siden Nettbasert undervisning - anbefalinger til studenter.

Ta opp video

Anbefalt hjemmefra

Blackboard Collaborate eller Panopto eller PowerPoint når du skal ta opp fra din egen PC.

Anbefalt fra campus

Du kan bruke NTNUs undervisningsstudio eller undervisningsrom tilrettelagt for nettbasert undervisning for å ta opp undervisningen.

Alternativ

Sesjoner kan tas opp i Zoom. I tillegg kan Camtasia eller Snagit brukes for opptak av skjerm og kamera.

Redigere video

Anbefalt

Panopto gir deg grunnleggende redigeringsmuligheter til å klippe, sette sammen innhold, teksting og annotering.

Alternativ

Camtasia er et ganske enkelt redigeringsverktøy for video med litt flere funksjoner enn Panopto. Snagit er i hovedsak for screenshots men kan også lage enkle korte videoer og f.eks. gjøre om til GIF. Adobe Premiere Pro er et avansert verktøy for profesjonell redigering som alle ansatte på NTNU har tilgang på.

Laste opp video

Anbefalt

Panopto.

Dele eller bygge inn i Blackboard

Anbefalt

Blackboard

Veiledninger

Anbefalt - offisielle NTNU-verktøy med support. Alternativ - gode verktøy, men uten NTNU-support.

Ta et nettkurs

Lag undervisningsvideo!

Detet kurset vil gi deg oversikt over ulike former av undervisningsvideo og virkemidler du kan benytte for at din undervisningsvideo skal bli en god læringsressurs.

Du kan lære om hvordan video kan vekke studentenes engasjement, gi en personlig læringsopplevelse og bidra til en dypere forståelse av lærestoffet, samt forskningsbaserte prinsipper for hva som kjennetegner en god undervisningsvideo.

I tillegg vil du få en praktisk innføring i hvordan du planlegger og gjennomfører opptak av undervisningsvideo på kontoret, i studio og på location.

Noe av innholdet i dette kurset overlapper med nettkurset DriveX - et nettkurs om å lage nettkurs, som gir en helhetlig innføring i det å produsere store nettkurs.

Video for læring

Dette er et nettkurs om hvordan du kan lage videoer selv til bruk i egen undervisning

Bruk av videoer kan være nyttig i undervisningssituasjoner der du er fysisk sammen med studenter (forelesninger, øvinger, laboratorieforsøk ol.). Videoene kan også være nyttige mellom slike samlinger, både for å forberede studentene og for å vise faglig innhold der film/video er et bedre medium enn for eksempel en trykt tekst.

De fleste underviser vil kunne benytte seg av videoer andre har laget. Tilgangen til egnede videoer blir stadig bedre og lett tilgjengelig via f. eks. YouTube. Mange opplever likevel at slike videoer ikke dekker behovet godt nok.

Teknologi til å lage egne videoer har nå blitt lett tilgjengelig for de fleste, både med tanke på pris og brukervennlighet. Samtidig blir forskning og utvikling av pedagogisk bruk av videoer i undervisning godt formidlet.

Kontakt

Ta kontakt med Seksjon for læringstøtte (SLS) for hjelp med digital læring. Ta kontakt via NTNU Hjelp.