Wikier

Tjenester og...

Videokonferanse-vett-reglene

For at alle skal kunne få en så god opplevelse av å delta i videobasert kommunikasjon, foreslås det følgende retningslinjer for videomøter, -veiledning, -undervisning og opptak av undervisningsvideoer på egen datamaskin.

English version: Video conferencing best-practices

Se også: Anbefalt praksis for nettbaserte økter

 1. Om du inviterer til et videomøte, vær tydelig i møteinvitasjonen om hvilken videoplattform som skal brukes til møtet. I tillegg til en møteagenda, bør det også oppgis en alternativ kontaktinformasjon i invitasjonen som kan brukes hvis det oppstår tekniske problemer hos noen av deltakerne.
 2. Skru av annen programvare som du ikke bruker mens samtalen eller opptaket foregår. Dette gjelder spesielt programvare som genererer en del nett-trafikk eller maskinressurser (bl.a. Outlook, backup- programmer m.m.)
 3. Møt opp i god tid før møtet starter slik at deltakerne kan få testet kvaliteten på samband og utstyr og gjort eventuelle justeringer. Møteleder bør påpeke tekniske- eller bruksmessige problemer og mulige løsninger før møtet begynner
 4. Vær forberedt på å gi og få tilbakemeldinger på den tekniske kvaliteten på samtalen underveis. Bruk chat-funksjonen i videoprogramvaren dersom den finnes, eller stopp møtet dersom den tekniske kvaliteten blir for dårlig slik at feil kan rettes
 5. Lær, bruk og respektér funksjonalitet for håndsopprekning og andre møtestyringsverktøy som finnes i det verktøyet som brukes. Vurdér hvordan chat-feltet skal brukes før møtet.
 6. Øv på forhånd slik at du behersker operativsystemet i maskinen din og videoprogramvaren som brukes. Under en samtale bør på oppfordring raskt kunne:
  1. Skru av og på demping («mute") mikrofonen og webkameraet ditt
  2. Justere lydnivået fra mikrofonen din (i programvaren eller i operativsystemet)
  3. Dele skjermen din og demonstrere ting du arbeider med, hvis dette er mulig i programmet du bruker
  4. Dele filer til møtedeltakerene, hvis dette er mulig i programmet du bruker
  5. Delta i chat-vinduet, svare på «polls» og andre aktiviteter
 7. Du bør helst bruke en ekstern mikrofon og dempe («mute») lyden når du ikke skal snakke. Et kablet headset med en mikrofon er ofte det teknisk sett beste valget
 8. Vær oppmerksom på andre støykilder der du sitter, og demp dem eller flytt deg til et mer egnet sted. Vær også oppmerksom på støy du lager selv. Tastaturet ditt, papirer eller matpakken din er vanlige eksempler. I så måte kan det være nyttig å lytte på den lyden du lager selv for å bli mer bevisst og empatisk
 9. Ikke sitt med ryggen mot et vindu under et videomøte eller -opptak. Den store kontrastforskjellen mellom forgrunnen og bakgrunnen vil ofte gjøre det vanskelig å se ansiktet ditt for de andre møtedeltakerene
 10. Lag et fornuftig bildeutsnitt av deg selv og se inn i kameraet når du snakker. Om du bruker en vanlig laptop, hev webkameraet/laptoppen din under samtalen og sørg for at videovinduet og webkameraet er i nærheten av hverandre. Vis fjeset ditt når du snakker, og vær forberedt på å skru av videobildet ditt for å spare båndbredde når du ikke snakker
 11. Bruk helst en kablet nettverksforbindelse under videomøter. Det vil samlet sett gi den beste tekniske kvaliteten. Bruk av WiFi vil i en del tilfeller fungere, men hastigheten og stabiliteten på et kablet nettverk til alltid være mer pålitelig og totalt sett gi den beste tekniske opplevde møtekvaliteten for deg og de andre

Av Kjell Are Refsvik, Institutt for design, NTNU, versjon 3, Mai 2020

Kontakt

Ta kontakt med Seksjon for læringstøtte (SLS) for hjelp med digital læring. Ta kontakt via NTNU Hjelp.