Wikier

Interne priser...

Forskningsformidling - ansattpris

Prisen for forskningsformidling hører til satsingsområdet formidling.

English: Research Dissemination – employee award

Oversikt: Interne priser til ansatte

En kvinne og en mann som holder diplom og kunstverk

Førsteamanuensis Siv Gøril Brandtzæg (HF Institutt for språk og litteratur) mottar prisen for hennes kreative formidling til allmenheten fra et relativt «smalt» forskningsfelt, skillingsviser. Prisutdeler er Prorektor Tor Grande. Foto: Sondre Aksnes Yggeseth/NTNU

Formålet med prisen

Prisen for forskningsformidling tildeles en ansatt eller enhet for allmennrettet forskningsformidling av særlig høy kvalitet og betydning.

Kriterier for å få prisen

Prisen kan gis for fremragende brukerrettet formidlingsarbeid, men kan ikke gis for undervisning eller vitenskapelig publisering. Den kan deles ut for enkeltstående tiltak eller for fremragende formidlingsarbeid over tid.

  • Forslag til kandidater skal være begrunnet og dokumentert.
  • Dokumentasjon kan bestå av for eksempel skriftlig materiale, lyd- og bildeopptakelser og hjemmesider.
  • Det må fremgå om forslagsstillerne er ansatte eller studenter, og det må angis kontaktperson for forslagsstillerne.

Ansattprisen 2023

Frist for å foreslå kandidater til prisen for forskningsformidling: 20. januar 2023.

Forslag til prismottakere fremmes av minst tre ansatte/studenter. Underskrift er ikke nødvendig. Det holder at forslagsstillerne settes på kopi når forslag sendes inn på epost til saksbehandler for den aktuelle prisen.

Se også Interne priser til ansatte.

Prisutdelingen finner sted i Rådssalen, Hovedbygningen på Gløshaugen 21. april 2023.

Slik velges mottakerne ut

Prorektor for forskning oppnevner en utvelgelses­komite bestående av tre personer.

Ved utvelgelsen av prismottaker skal det legges vekt på

  • aktiv samfunnsdeltagelse
  • faglig formidlingskvalitet
  • allsidig bruk av kommunikasjonskanaler og uttrykksformer (muntlig og skriftlig, språk og bilde)
  • kreativitet
  • villighet til å være tilgjengelig for slike oppgaver
  • fagfeltets formidlingspotensiale overfor ulike målgrupper
  • responsen fra brukerne

Alle former for populærvitenskapelig formidling kan tas i betraktning ved tildeling av prisen og bl.a. kan nevnes allmennrettede konferanseinnlegg, møter, samtaler, debatter, kronikker, utstillinger, foredrag, radio/TV programmer, film, hjemmesider og bøker.

Tidligere mottakere av prisen

Kontakt

Nina Elisabeth Tveter, saksbehandler, Kommunikasjonsavdelingen