Wikier

Interne priser til ansatte

NTNU har syv interne priser som skal gi anerkjennelse til ansatte som bidrar til å fremme NTNUs strategi «Kunnskap for en bedre verden». Her er en oversikt over prisene og hvordan du kan foreslå prismottakere.

English: Internal awards for employees

prisvinnere 2023 samlet

Prisvinnere 2023, fra venstre: instituttleder Einar M. Rønquist, professor Edgar Hertwich, professor Aslak Steinsbekk, førsteamanuensis Hild Fjærtoft, rektor Anne Borg, professor Patrick Bours, Kam Sripada, leder for Senter for digitalt liv Norge og førsteamanuensis Thomas Richard Hilder. Foto: Thor Nielsen/NTNU

Priser og strategiområder

Hvert av NTNUs strategiområder har én eller flere priser. De er som følger:

Forskning og kunstnerisk virksomhet

Utdanning og læringsmiljø

Innovasjon og nyskapingsvirksomhet

Formidling

Utvalgte innsatsområder

Dette får prismottakerne

Alle prismottakere får

 • diplom signert av rektor der det framgår hvilken pris det gjelder
 • faglig stipend på 25 000 kr. (ansatt) og 50 000 kr. (fagmiljø)
 • kunstverk til en verdi av ca. 5000 kr. av en kunstner med NTNU-tilknytning

Disse fikk ansattpriser i 2023

Se lenker over for omtale av de enkelte prisene og bilder av prisvinnerne.

Prisutdelingen fant sted i Rådssalen på Gløshaugen. Les hele saken på NTNU Nyheter.

Kontakt

Saksbehandlere for de ulike prisene:

Child Pages (7)

 • Arbeidsmiljø - ansattpris

  Prisen for arbeidsmiljø hører til innsatsområdet arbeidsmiljø og studentvelferd. English: Work environment – employee award Oversikt: Interne priser til ansatte Innholdsfortegnelse [-] Formålet med...

 • Forskningsformidling - ansattpris

  Prisen for forskningsformidling hører til satsingsområdet formidling. English: Research Dissemination – employee award Oversikt: Interne priser til ansatte Innholdsfortegnelse [-] Formålet med...

 • Fremragende forskning og kunstnerisk virksomhet - ansattpris

  Prisen for forskning og kunstnerisk virksomhet hører til de to strategiområdene forskning og kunstnerisk virksomhet. Engelsk: Outstanding research and artistic activities - employee award Oversikt:...

 • Internasjonalisering - ansattpris

  Prisen for internasjonalisering hører til det strategiske innsatsområdet internasjonalisering. English: Internationalization – employee award Oversikt: Interne priser til ansatte...

 • Likestilling og mangfold - ansattpris

  Prisen for likestilling og mangfold hører til innsatsområdet arbeidsmiljø og studentvelferd. English: Equality and diversity - employee award Oversikt: Interne priser til ansatte...

 • Nyskaping og samarbeid med arbeidslivet - ansattpris

  Prisen for nyskaping og samarbeid med arbeidslivet hører til strategiområdet innovasjon og nyskapingsvirksomhet. English: Innovation and collaboration with working life – employee award Oversikt:...

 • Prisen for utdanningskvalitet

  Prisen for utdanningskvalitet hører til strategiområdet utdanning og læringsmiljø. English: Award for education quality – employee award Oversikt: Interne priser til ansatte Innholdsfortegnelse [-]...