Wikier

Interne priser...

Likestilling og mangfold - ansattpris

Prisen for likestilling og mangfold hører til innsatsområdet arbeidsmiljø og studentvelferd.

English: Equality and diversity - employee award

Oversikt: Interne priser til ansatte

Førsteamanuensis Thomas Richard Hilder ved Institutt for musikk ble tildelt ansattprisen for likestilling og mangfold

Førsteamanuensis Thomas Richard Hilder ved Institutt for musikk ble tildelt ansattprisen for likestilling og mangfold for sitt store engasjement og bidrag til å skape likestilling og mangfold ved NTNU. Foto: NTNU

Formålet med og kriterier for å få prisen

Kunnskap for en bedre verden skapes best i en virksomhet som er likestilt, mangfoldig og kjønnsbalansert. Omtanke og respekt skal prege samhandlingen mellom ansatte og studenter.

NTNUs pris for likestilling og mangfold tildeles de/dem som har klart å fremme likeverd og toleranse på tvers av livssyn, kultur og kjønn.

Begrunnelse for årets prisvinner

Les mer om prisvinner Thomas Richard Hilders arbeid og juryens begrunnelse (pdf).

Se også Interne priser til ansatte.

Slik velges mottakerne ut

Leder for NTNUs Utvalg for likestilling og mangfold oppnevner en utvelgelse-komite bestående av tre medlemmer.

Sekretariat: HR- og HMS-avdelingen

Tidligere mottakere

Kontakt

Janet Rautio Øverland, saksbehandler, HR- og HMS-avdelingen