Wikier

Interne priser...

Fremragende forskning og kunstnerisk virksomhet - ansattpris

Prisen for forskning og kunstnerisk virksomhet hører til de to strategiområdene forskning og kunstnerisk virksomhet.

Engelsk: Outstanding research and artistic activities - employee award

Oversikt: Interne priser til ansatte

Edgar Hertwich ved Institutt for energi og prosessteknikk mottar prisen for sin fremragende forskning og kunstnerisk virksomhet

Professor Edgar Hertwich ved Institutt for energi og prosessteknikk mottar prisen for sin fremragende forskning og kunstnerisk virksomhet. Prorektor Tor Grande overrakte prisen. Foto: NTNU

Formålet med prisen

Prisen for forskning og kunstnerisk virksomhet skal være en anerkjennelse av oppnådde forskningsresultater og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå. Prisen skal være en inspirasjon for andre og støtte til videre forskning og kunstnerisk virksomhet ved NTNU.

Kriterier for å få prisen

Prisen skal kunne gis til en ansatt for sterke individuelle faglige prestasjoner og til grupper/fagmiljø som har oppnådd særlig gode resultater i fellesskap.

Den skal ikke være en påskjønnelse for lang og tro tjeneste.

Prismottaker skal ha

  • oppnådd særlig fremragende resultat innen forskning eller kunstnerisk virksomhet
  • bidratt til å gjøre NTNU synlig internasjonalt

Vurderingen skal baseres på oppnådde resultater de to-tre siste årene. Forslaget må begrunnes med et dokument på inntil to sider.

Begrunnelse for årets prisvinner

Les mer om prisvinner Edgar Hertwich sitt arbeid og juryens begrunnelse (pdf).

Se også Interne priser til ansatte.

Slik velges mottakerne ut

Prorektor for forskning oppnevner en utvelgelses­komite bestående av tre medlemmer.

Tidligere mottakere av prisen

Kontakt

Nine Elisabeth Sindre, saksbehandler, Rektors stab (forskning)