Wikier

Behandle innsynskrav

På denne sider finner du informasjon om hvordan du behandler innsynskrav. Innsyn er...

 • retten til å få se dokumenter i offentlig forvaltning
 • en grunnlovsfestet rettighet for alle i samfunnet
 • et viktig verktøy for å avdekke kritikkverdige forhold i offentlig forvaltning

Hovedside: Saksbehandling ved NTNU | Be om innsyn

Typer innsyn

Offentlig innsyn

 • Hvem som helst kan be om offentlig innsyn
 • Kan be om innsyn anonymt
 • Svar skal komme innen 3 virkedager
 • Innsynet må være logisk avgrenset til type informasjon, konkrete dokumenter eller saker, eller type saker

Innsyn som part i sak

 • En part i en sak har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter
 • Gir rett på å få se mer informasjon og dokumenter enn det et offentlig innsyn kan gi ut
 • Svar skal komme innen 3 virkedager
 • Formål: kontradiksjon – retten til imøtegåelse

Innsyn i personopplysninger (GDPR)

 • Rett til å få se opplysninger NTNU har lagret om deg selv
 • Retten til å få informasjon om hvordan NTNU behandler personopplysninger
 • Retten til å få rettet opp uriktige personopplysninger
 • Retten til «å bli glemt», utenom opplysninger som må tas vare på gjennom arkivlova
 • Svar skal komme innen 1 måned
 • Kan ikke brukes for å be om innsyn i dokument(er) eller sak(er)

Vanlige spørsmål

Hva er hovedforskjellen mellom de forskjellige innsynstypene?

 • Offentlig innsyn kan hvem som helst be om, og du vil få utlevert det som offentligheten for øvrig kan få vite. Hyppig brukt av journalister
 • Partsinnsyn kan kun parter i en sak be om. Her vil man kunne be om å få se mer, fordi det gjelder en selv
 • Innsyn i personopplysninger (GDPR) gir deg rett til informasjonen, men ikke dokumentene. Her kan man kun be om personopplysninger om seg selv, og trenger ikke være knyttet til en bestemt sak

Hvem svarer ut innsyn?

Det er den som er saksbehandler som har ansvaret for å svare ut. Du skal få støtte og veiledning under prosessen fra din lokale prosessrådgiver på innsyn, slik at du kan føle deg trygg i prosessen.

Må jeg svare på anonyme innsyn?

Ja. Loven åpner for at hvem som helst, også anonyme, kan be om innsyn. Så lenge vi har en måte å nå den som ber om innsyn på, så skal innsynet behandles på lik linje med der hvor vi ser hvem vedkommende er.

Hvordan sladder jeg?

For å sladde et dokument sikkert, kan du benytte Adobe og funksjonen «Skjul innhold». For komplett veiledning, se Adobes egne bruksanvisning: https://helpx.adobe.com/no/acrobat/using/removing-sensitive-content-pdfs.html. Om du ikke har tilgang til funksjonen, ta kontakt med Orakel.

Nyttige ressurser

Kontakt

Bruk skjemaet «Kontakt DOKU» på NTNU Hjelp for å komme i kontakt med Avdeling for dokumentasjonsforvaltning hvis du trenger hjelp. Ansvarlig for denne og underliggende sider er prosessansvarlig for saksprosessen Behandle innsynskrav.