Wikier

Økonomiportalen

(Videresendt fra Økonomiportalen - rutinebeskrivelser og rutinestøtte)

Denne siden inneholder informasjon for ansatte i økonomifunksjoner.

Sider merket med Økonomi


For ledere som skal godkjenne

Slik godkjenner du som er leder med BDM ulike prosesser innen økonomi og lønn.

Budsjettdisponeringsmyndighet (BDM)

For fullmaktstypene innenfor prosessområdene økonomi- og lønn må man ha fått tildelt en budsjettdisponeringsmyndighet (BDM).


Pålogging i Unit4 ERP

Første gang man logger seg på, må man velge virksomhet – som for NTNU sin del er Feide. Huk også av for «Husk mitt valg» før du går videre.

 Logg inn i Unit4

NB! Pass på at lenken åpner seg i EDGE eller Chrome. Internet Explorer vil ikke fungere.


Hovedprosesser

Behov til betaling

 • Bestilling
 • Vare- og tjenestemottak
 • Fakturabehandling

Rutinebeskrivelser for Behov til betaling.

Fordring til innbetaling

 • Opprette eller endre kunde
 • Ordrebehandling
 • Oppfølging av forfalte krav

Rutinebeskrivelser for Fordring til innbetaling.

Anleggsmidler

 • Opprette anlegg
 • Endre anlegg
 • Avhende anlegg

Rutinebeskrivelser for anleggsmidler

Prosjektøkonomi

 • Interne prosjekt
 • BOA-prosjekt
 • Etter- og videreutdanning (EVU)

Rutinebeskrivelser for BOA-prosjekt.

Periodeavslutning (tertial- og årsavslutning)

 • Forberedelse: Endringer og tidsfrister
 • Gjennomføring
 • Avstemming
 • Delårsavslutning og årsavslutning
 • Lokalt kontrollprogram

Rutinebeskrivelser for periodeavslutning.

Andre økonomiprosesser

Felles informasjon

Kontakt

E-post: kontakt@okavd.ntnu.no | Sak vil bli opprettet og behandlet i NTNU Hjelp.

Se også