Wikier

Prosjektøkonomi...

Prosjektøkonomi - BOA-prosjekter

BOA-aktiviteten ved NTNU skal organiseres som prosjekter. Det skal inngås avtaler med finansiørene, og det skal utarbeides periodisert budsjett og regnskap for de ulike prosjektene. Budsjett og regnskap skal vise alle direkte og indirekte kostnader knyttet til gjennomføring. For å sikre dette, benyttes det en totalkostmodell kalt TDI-modellen.

Ved lesing av BOTTs rutiner/veiledninger, eller ved praktisk arbeid i Unit4 er det viktig å være oppmerksom på at NTNU benytter det andelsmessige prinsipp.


Prosess

Prosessoversikt BOTT (pdf) og prosesskart (pdf)

Spesielt for EU-prosjekter


Tilgang system

 Logg inn Unit4 ERP

NB! Pass på at lenken åpner seg i EDGE eller Chrome. Internet Explorer vil ikke fungere.


Prosessroller BOTT

Rolleoversikt prosjektøkonomi (pdf)

Verktøy

Kontakt

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med din lokale prosessrådgiver - som er førstelinje for support.

Dersom din lokale prosessrådgiver ikke kan nås, ta kontakt med Økonomiavdelingen.

Child Pages (8)

 • Avslutte BOA-prosjekt

  Sikre etterlevelse av krav til økonomiarbeidet ved prosjektslutt som beskrevet i kontrakt, rutiner og retningslinjer. For: Prosjektøkonom, prosjekteier og prosjektleder. Rutinebeskrivelse...

 • Begrepsliste prosjektøkonomi - BOA

  Begrep Forklaring Bidragsfinansiert aktivitet (bidragsprosjekter) Dette er prosjekter hvor NTNU søker støtte fra eksterne aktører, uten krav til leveranser (motytelse). NTNU kan bidra med egne...

 • Drifte BOA-prosjekt i Unit4

  For: Prosjekteier, prosjektleder, prosessrådgiver og prosjektøkonom. Innholdsfortegnelse [-] Aktiviteter Kontrollaktiviteter BOTT-rutinebeskrivelser Tilgang systemer Kontakt Aktiviteter Oppfølging...

 • Endringer i prosjektøkonomiløsningen i Unit4

  På denne siden er en oversikt over alle releasenotater fra DFØ vedrørende endringer i prosjektøkonomiløsningen i økonomisystemet, Unit4 ERP. 2024 Juni Releaseinformasjon for BOTT Økonomi og lønn -...

 • Etablere BOA-prosjekt

  Prosessen skal sikre at prosjektdata er riktig registrert, at midler som skal videreformidles partnere blir riktig håndtert, prosjektbudsjett er oppdatert, korrekt prosjektkategorisering og...

 • Kurs- og opplæringsmateriell - BOA

  På denne siden finner du presentasjoner, videoer og opptak fra kurs og fagkafeer. For: Prosjektøkonomer, søknadsregistrerere, prosjektledere og prosessrådgivere (prosjektøkonomi)....

 • Kurs- og opplæringsmateriell - Prosjektøkonomi - BOA

  Kurs- og opplæringsmateriell - BOA

 • Søknad og kontrakt – BOA-prosjekter

  Om den økonomiske siden av prosessen med å søke finansiering, inkludert å klassifisere prosjektet riktig i henhold til eksterne og interne regler, etablere en hensiktsmessig prosjektstruktur og...