Wikier

Prosjektøkonomi -...

Søknad og kontrakt – BOA-prosjekter

Om den økonomiske siden av prosessen med å søke finansiering, inkludert å klassifisere prosjektet riktig i henhold til eksterne og interne regler, etablere en hensiktsmessig prosjektstruktur og sette opp søknadsbudsjett i henhold til dette.

Søknadsmodulen i Unit4 er nå tilgjengelig, og kan benyttes for budsjettering av BOA-prosjekter. Det er derimot først i september 2023 at alle vil ha gjennomgått opplæring i bruken av modulen. Avhengig av hvilken måte man velger å budsjettere på kan det derfor forekomme avvik mellom rutinene som benyttes ved NTNU og det som står beskrevet i BOTT-rutinene.

For: Prosjektøkonom, prosjektleder og prosjekteier.

Aktiviteter

Rutinebeskrivelser (BOTT)

Rutinebeskrivelser (lokale)

Tilgang system

 Logg inn Unit4 ERP

NB! Pass på at lenken åpner seg i EDGE eller Chrome. Internet Explorer vil ikke fungere.

Kontakt

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med din lokale prosessrådgiver - som er førstelinje for support.

Dersom din lokale prosessrådgiver ikke kan nås, ta kontakt med Økonomiavdelingen.

Child Pages (4)

 • Prosjektøkonomi - BOA-prosjektstruktur

  Prosjekt skal i henhold til retningslinjene etableres på avtale-/kontraktsnivå. Videre strukturering av prosjektet i delprosjekter og arbeidspakker avhenger av rapporteringsbehov, muligheten for å...

 • Prosjektøkonomi - Klassifisering av BOA-prosjekter

  Riktig klassifisering av BOA-prosjekter er helt essensielt for å sikre at avtalen som inngås med finansiøren er i henhold til regelverket, at samspillet mellom BOA og BFV skal bli korrekt og at vi...

 • Prosjektøkonomi - Kontrakt BOA-prosjekter

  For alle eksternt finansierte prosjekter ved NTNU, og andre forpliktende samarbeid med eksterne, skal det foreligge en kontrakt. For: Prosjektleder, prosjektøkonom og prosjekteier. For hjelp til...

 • Prosjektøkonomi - Utarbeide søknadsbudsjett BOA-prosjekter

  Basert på informasjon fra prosjektleder, og opplysninger i eventuelle utlysningstekster, utarbeider prosjektøkonom søknadsbudsjett. For: Prosjektleder og prosjektøkonom. Et prosjektbudsjett skal i...