Wikier

Søknad og...

Prosjektøkonomi - Utarbeide søknadsbudsjett BOA-prosjekter

Basert på informasjon fra prosjektleder, og opplysninger i eventuelle utlysningstekster, utarbeider prosjektøkonom søknadsbudsjett.

For: Prosjektleder og prosjektøkonom.

Et prosjektbudsjett skal i henhold til BOA-reglementet vise alle kostnader og all finansiering av et prosjekt.

Dersom du har deltatt på kurs i bruk av søknadsmodulen i Unit4 (PreAward) anbefales det at du benytter denne for budsjettering av prosjektet, men inntil videre er det også tillatt å benytte NTNUs budsjettmaler i Excel.

For å sikre at lover og regler blir etterlevd og budsjetteringen blir riktig er det essensielt at prosjektet er korrekt klassifisert.

TDI-modellen og indirekte kostnader

Oppdragspriser

Ved budsjettering av oppdrag ved hjelp av prosjektsøknadsmodulen i Unit4 skal salgspris personell angis i pris pr. dag (og ikke i pris pr. time).

I vedlegget finner du oversikt over de time- og dagspriser som er veiledende eller avtalefestede, for 2023 og 2024.

Som det fremkommer av vedlegget skjer prisregulering av avtaleprisene mot Equinor pr. 1.3, så for arbeid på oppdrag som utføres for Equinor i januar og februar 2024 gjelder fortsatt de prisene som gjelder for 2023.

For øvrig har ikke reforhandlingen med Equinor startet ennå, og oppgitte 2024-priser er beste estimat basert på informasjon pr. 10.9.23, og er oppgitt som informasjon for de tilfellene det er behov for å budsjettere oppdrag som – helt eller delvis – skal utføres i 2024.

Budsjettmaler i Excel (unntatt EU rammeprogram – EU2)

EU rammeprogram (EU2) – Excel-maler

Budsjettmaler for EU-søknader til Horisont Europa

Disse budsjettmalene brukes for å utarbeide NTNUs budsjett til søknader til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon – Horisont Europa. De kan kun brukes til NTNUs budsjett.

De brukes også til NTNUs budsjett i søknader hvor det deltar flere partnere og NTNU har rollen som koordinator. Men da brukes andre maler for å utarbeide det samlede budsjettet for konsortiet.

Opptak av informasjonsmøter

I månedsskiftet september/oktober 2022 ble det avholdt to informasjonsmøter om budsjettprosessen i forbindelse med søknader til Horisont Europa.

Disse kan du nå se i opptak her:

  • Tirsdag 27. september 2022:
    • Del 1 – Hvordan sette opp NTNUs budsjett som partner.
    • Del 2 (fra ca. 1:20 i opptaket) – Brukerveiledning til NTNUs budsjettverktøy for «vanlige» søknader.
  • Torsdag 6. oktober 2022:
    • Brukerveiledning til NTNUs budsjettverktøy for MSCA-DN søknader.

Kontakt

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med din lokale prosessrådgiver - som er førstelinje for support.

Dersom din lokale prosessrådgiver ikke kan nås, ta kontakt med Økonomiavdelingen.