Wikier

Søknad og...

Prosjektøkonomi - Utarbeide søknadsbudsjett BOA-prosjekter

Basert på informasjon fra prosjektleder, og opplysninger i eventuelle utlysningstekster, utarbeider prosjektøkonom søknadsbudsjett.

For: Prosjektleder og prosjektøkonom.

Et prosjektbudsjett skal i henhold til BOA-reglementet vise alle kostnader og all finansiering av et prosjekt. Inntil NTNU tar i bruk søknadsmodul (PreAward) i Unit4 skal budsjettering skje i NTNUs budsjettmaler. For å sikre at lover og regler blir etterlevd og budsjetteringen blir riktig er det essensielt at prosjektet er korrekt klassifisert.

TDI-modellen og indirekte kostnader

Oppdragspriser

Budsjettmaler i Excel (unntatt EU rammeprogram – EU2)

EU rammeprogram (EU2) – Excel-maler

Budsjettmaler for EU-søknader til Horisont Europa

Disse budsjettmalene brukes for å utarbeide NTNUs budsjett til søknader til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon – Horisont Europa. De kan kun brukes til NTNUs budsjett.

De brukes også til NTNUs budsjett i søknader hvor det deltar flere partnere og NTNU har rollen som koordinator. Men da brukes andre maler for å utarbeide det samlede budsjettet for konsortiet.

Opptak av informasjonsmøter

I månedsskiftet september/oktober 2022 ble det avholdt to informasjonsmøter om budsjettprosessen i forbindelse med søknader til Horisont Europa.

Disse kan du nå se i opptak her:

  • Tirsdag 27. september 2022:
    • Del 1 – Hvordan sette opp NTNUs budsjett som partner.
    • Del 2 (fra ca. 1:20 i opptaket) – Brukerveiledning til NTNUs budsjettverktøy for «vanlige» søknader.
  • Torsdag 6. oktober 2022:
    • Brukerveiledning til NTNUs budsjettverktøy for MSCA-DN søknader.

Kontakt

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med din lokale prosessrådgiver - som er førstelinje for support.

Dersom din lokale prosessrådgiver ikke kan nås, ta kontakt med Økonomiavdelingen.