Wikier

Sider med tagg boa .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Rutine for BOA-søknader ved HF Godkjent 1.7 Cecilie Christensen Baar 1 Dag siden Skriv ut
Drifte BOA-prosjekt i Unit4 Godkjent 3.7 (Mindre endring) Anniken Westad 1 Dag siden Skriv ut
Beregne og budsjettere insentivmidler EU Godkjent 1.2 Siv Ingrid Eriksen 1 Måned siden Skriv ut
Beregne og budsjettere insentivmidler EU i Maconomy Godkjent 1.0 Siv Ingrid Eriksen 1 Måned siden Skriv ut
Kontraktsmaler og signeringsfullmakt Godkjent 5.4 Ina Therese Sørfonden 1 Måned siden Skriv ut
Prosjektøkonomi - BOA-prosjekter Godkjent 8.2 (Mindre endring) Anniken Westad 1 Måned siden Skriv ut
Leiested Godkjent 1.7 (Mindre endring) Anniken Westad 1 Måned siden Skriv ut
Prosjektøkonomi - Manuell oppretting av BOA-prosjekt Godkjent 2.9 (Mindre endring) Anniken Westad 2 Måneder siden Skriv ut
Lover og reglementer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 1.4 (Mindre endring) Anniken Westad 2 Måneder siden Skriv ut
Prosjektøkonomi - Utarbeide søknadsbudsjett BOA-prosjekter Godkjent 4.6 (Mindre endring) Anniken Westad 2 Måneder siden Skriv ut
Økonomirapporter i Maconomy Godkjent 1.1 (Mindre endring) Anniken Westad 2 Måneder siden Skriv ut
Prosjektøkonomi - Oppfølging og utbetaling av videreformidlingsmidler Godkjent 2.4 (Mindre endring) Anniken Westad 3 Måneder siden Skriv ut
Prosjektøkonomi - Klassifisering av BOA-prosjekter Godkjent 1.8 (Mindre endring) Anniken Westad 3 Måneder siden Skriv ut
Prosjektøkonomi - Periodeavslutning prosjekt Godkjent 1.6 (Mindre endring) Anniken Westad 3 Måneder siden Skriv ut
Prosjektøkonomi - Oppfølging personalkostnader i prosjekt Godkjent 2.0 (Mindre endring) Anniken Westad 3 Måneder siden Skriv ut
Prosjektøkonomi - Rebudsjettere prosjekt Godkjent 1.5 (Mindre endring) Anniken Westad 3 Måneder siden Skriv ut
Interne prosjekt Godkjent 1.6 (Mindre endring) Hanne Moe 3 Måneder siden Skriv ut
Prosjektøkonomi - Kontrakt BOA-prosjekter Godkjent 1.9 (Mindre endring) Anniken Westad 4 Måneder siden Skriv ut
Prosjektstøtte for prosjektøkonomer Godkjent 3.2 (Mindre endring) Anniken Westad 4 Måneder siden Skriv ut
Salg eller oppdragsaktivitet Godkjent 1.1 (Mindre endring) Anniken Westad 4 Måneder siden Skriv ut