Wikier

Sider med tagg boa .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Prosjektøkonomi - Manuell oppretting av BOA-prosjekt Godkjent 2.4 (Mindre endring) Anniken Westad 6 timer siden Skriv ut
Prosjektøkonomi - BOA-prosjekter Godkjent 5.5 (Mindre endring) Anniken Westad 1 Dag siden Skriv ut
Prosjektøkonomi - Kontrakt BOA-prosjekter Godkjent 1.9 (Mindre endring) Anniken Westad 2 dager siden Skriv ut
Prosjektøkonomi - Utarbeide søknadsbudsjett BOA-prosjekter Godkjent 3.2 (Mindre endring) Anniken Westad 2 dager siden Skriv ut
Prosjektøkonomi - Klassifisering av BOA-prosjekter Godkjent 1.7 (Mindre endring) Anniken Westad 2 dager siden Skriv ut
Prosjektstøtte for prosjektøkonomer Godkjent 3.2 (Mindre endring) Anniken Westad 6 dager siden Skriv ut
Kontraktsmaler og signeringsfullmakt Godkjent 5.2 (Mindre endring) Anniken Westad 6 dager siden Skriv ut
Lover og reglementer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 1.1 (Mindre endring) Anniken Westad 12 dager siden Skriv ut
Interne prosjekt Godkjent 1.5 (Mindre endring) Anniken Westad 16 dager siden Skriv ut
Salg eller oppdragsaktivitet Godkjent 1.1 (Mindre endring) Anniken Westad 23 dager siden Skriv ut
Leiested Godkjent 1.4 (Mindre endring) Anniken Westad 26 dager siden Skriv ut
Drifte BOA-prosjekt i Unit4 Godkjent 3.2 (Mindre endring) Anniken Westad 28 dager siden Skriv ut
Søk om eksterne midler - BOA - HF Godkjent 1.5 Cecilie Christensen Baar 28 dager siden Skriv ut
Avslutte BOA-prosjekt Godkjent 1.5 (Mindre endring) Anniken Westad 1 Måned siden Skriv ut
Prosjektøkonomi - Oppfølging personalkostnader i prosjekt Godkjent 1.9 (Mindre endring) Anniken Westad 1 Måned siden Skriv ut
Etablere BOA-prosjekt Godkjent 2.5 (Mindre endring) Anniken Westad 1 Måned siden Skriv ut
Prosjektøkonomi - BOA-prosjektstruktur Godkjent 1.6 (Mindre endring) Anniken Westad 1 Måned siden Skriv ut
Prosjektøkonomi - Oppfølging og utbetaling av videreformidlingsmidler Godkjent 2.2 (Mindre endring) Anniken Westad 1 Måned siden Skriv ut
Prosjektøkonomi - Sette opp utgående fakturaplan for BOA-prosjekt Godkjent 2.0 (Mindre endring) Anniken Westad 1 Måned siden Skriv ut
Prosjektøkonomi - Rebudsjettere prosjekt Godkjent 1.4 (Mindre endring) Anniken Westad 1 Måned siden Skriv ut