Wikier

Beregne kostnader i forskningsprosjekt

Totalkostnadsmodellen (TDI-modellen) gir nødvendig grunnlag for å beregne indirekte kostnader og synliggjøre alle kostnader i forskningsprosjekter.

Temaside prosjekt | Sider merket BOA | Sider merket regnskap

Beregne kostnader etter totalkostnadsmodellen (TDI)

TDI-modellen gir nødvendig grunnlag for å beregne indirekte kostnader og synliggjøre alle kostnader i forskningsprosjekter. For NTNU er det beregnet satser for indirekte kostnader, såkalt arbeidsplass-sats og forsknings-sats, som skal benyttes i alle nye bidrags- og oppdragsfinansierte (BOA) prosjekter.

Satser for 2023

Sats for teknisk-administrativt personale:206 000(Arbeidsplass-sats)
Forsknings-sats:264 700
Sats for vitenskapelig personale 470 700

Det presiseres at satsene over gjelder for BOA-prosjekter, unntatt eventuelle kurs-/undervisningstilbud som er BOA. For EVU-prosjekter gjelder en egen TDI-sats for 2023: kr. 258 700 (totalt kr. 464 700). For satser som gjaldt i 2022, se rutinebeskrivelsen for EVU-prosjekt i Maconomy.

Relatert informasjon

Kontakt

Prosjektstøtte - kontaktpersoner

TDI: Terje Ruud | May-Britt Olden Larsen

For hjelp med maler eller rapportering av feil, kontakt kontakt@okavd.ntnu.no