Wikier

Beregne kostnader i forskningsprosjekt

Totalkostnadsmodellen (TDI-modellen) gir nødvendig grunnlag for å beregne indirekte kostnader og synliggjøre alle kostnader i forskningsprosjekter.

Temaside prosjekt | Sider merket BOA | Sider merket regnskap

Beregne kostnader etter totalkostnadsmodellen (TDI)

TDI-modellen gir nødvendig grunnlag for å beregne indirekte kostnader og synliggjøre alle kostnader i forskningsprosjekter. For NTNU er det beregnet satser for indirekte kostnader, såkalt arbeidsplass-sats og forsknings-sats, som skal benyttes i alle nye bidrags- og oppdragsfinansierte (BOA) prosjekter.

Satser for 2023

Sats for teknisk-administrativt personale:206 000 (Sats for 2022: 169 000)(Arbeidsplass-sats)
Forsknings-sats:264 700 (Sats for 2022: 321 000)
Sats for vitenskapelig personale 470 700 (Sats for 2022: 490 000)

Det presiseres at satsene over gjelder for BOA-prosjekter, unntatt eventuelle kurs-/undervisningstilbud som er BOA. For EVU-prosjekter gjelder en egen TDI-sats for 2023: kr. 258 700 (totalt kr. 464 700). For satser som gjelder i 2022, se rutinebeskrivelsen for EVU-prosjekt i Maconomy.

Relatert informasjon

Kontakt

Prosjektstøtte - kontaktpersoner

TDI: Terje Ruud | Lars Gunnar Indreiten

For hjelp med maler eller rapportering av feil, kontakt kontakt@okavd.ntnu.no