Wikier

Skjema - Økonomi

Her finner du alle økonomi-relaterte skjema innen:

Anskaffelser og innkjøp

Skjema Engelsk versjon Skjemaet brukes til
Anskaffelsesprotokoll   Protokollføring av anskaffelser etter del I (under 1,3 millioner kroner)
Elektronisk behovsskjema (bestillingsskjema)   Innmelding av behov for varer og tjenester (bestilling) 
Leverandør-registrering ny /-endre     Skjema sendes via NTNU Hjelp
Utbetaling der faktura ikke foreligger   Opprettelse av en utbetalingsanmodning der faktura ikke mottas. 
Proformafaktura   Dokumentasjon som skal følge forsendelser som er gratis for mottaker (f.eks. garantirep., vareprøver)
Tollfrihetserklæring   Søknad om tollfritak til Tollvesenet
Kartleggingsskjema for anskaffelser  

Skjema sendes via NTNU Hjelp

Fyll ut dette skjemaet ved behov for anskaffelser. Les mer om anskaffelsesprosessen på denne siden.

Avtaledokument for inngåelse av enkeltkjøp og løpende avtaler ved NTNU   Nynorsk: Avtaledokument for inngåing av enkeltkjøp og løpande avtalar ved NTNU | English: Agreement document for simple purchases and ongoing agreements at NTNU
Kjøpsavtale med selvstendig næringsdrivende Purchase agreement with self-employed persons Det er anbefalt å inngå kjøpsavtaler med selvstendig næringsdrivende, dersom det er vår vurdering at den næringsdrivende kan sende faktura til NTNU.

Kontraktsmaler - eksternfinansierte prosjekter

Skjema Engelsk versjon Skjemaet brukes til
Topartsavtale bidrag Contract template - sponsored activity Bidragsfinansierte prosjekter
Topartsavtale oppdrag Contract template - activity funded on commission basis Oppdragsfinansierte prosjekter
Kompetanseprosjekter for næringslivet English Samarbeidsavtale - Forskningsrådsfinansierte prosjekter. (Tidligere KMB-prosjekter)


Prosjekter

Trenger du hjelp til prosjektøkonomi, kontakt prosjektøkonomen for din enhet

Eksternfinansierte prosjekter

Skjema Skjemaet brukes til
Sjekkliste ved godkjenning av prosjektsøknader, BOA-prosjekter (odt) Sjekkliste for avtale/kontrakt med eksternfinansiert kilde
Klassifisering av mva Klassifisering av MVA og bidrag/oppdragsprosjekt

Regnskap

Skjema Skjema brukes til
Ompostering med avgiftskode Skjema med rubrikk for mva-kode


Strategi, budsjett og rapportering

Skjema Skjema brukes til
Lønnsbudsjettmal for 2023 (xls) Langtidsbudsjett, periodiseringsbudsjett, tertialrapportering
Lønnsbudsjettmal for 2024 (xls) Langtidsbudsjett, periodiseringsbudsjett, tertialrapportering

Økonomi, fullmakter - Systemtilganger

Skjema Skjema brukes til
BDM fullmakt/attestasjonsfullmakt økonomisystemer Skjema i NTNU Hjelp for systemtilgang i Unit4.