Wikier

Støtte til fagbrukere - Behov til betaling

Rutinebeskrivelser og støtte til fagbrukere innen Behov til betaling.

Prosessen dekker innkjøp av varer og tjenester, leverandør- og katalogvedlikehold, fakturaer sendt til NTNU og varemottak.


Tilgang system

 Logg inn Unit4 ERP Innkjøp og faktura

NB! Pass på at lenken åpner seg i EDGE eller Chrome. Internet Explorer vil ikke fungere.


Rutinebeskrivelser

Lokale rutiner ved NTNU


Regnskap og kontering


Lenker til skjemaer

Andre nyttige lenker


Vurdering av oppdraget: Er tjenesten lønn eller næring?

Når NTNU kjøper tjenester, må det i forkant vurderes om oppdraget er lønnet arbeid eller næringsvirksomhet. Dette må avklares før jobben utføres, fordi det har stor betydning for kontraktstype, utbetaling og skatt.

I Btb-prosessen må denne vurderingen gjøres hver gang vi skal kjøpe en tjeneste fra en selvstendig næringsdrivende. I slike tilfeller er det obligatorisk å legge ferdig utfylt vurderingsskjema ved faktura eller innkjøpsordre i Unit4.

Kjøpsavtale med selvstendig næringsdrivende

Dersom vår vurdering er at den selvstendig næringsdrivende kan sende faktura til NTNU, er det anbefalt å inngå en kjøpsavtale med den næringsdrivende.

Hvis dere ønsker å bruke denne kjøpsavtalen, er det viktig at behovshaver eller innkjøper fyller ut alt NTNU skal fylle ut før skjemaet sendes til leverandør. Så snart skjemaet blir signert og returnert, vil alle feltene være låst for redigering. Av samme årsak må signatur fra BDM skrives inn i skjemaet. Signaturfunksjonen i Adobe kan med andre ord ikke brukes fra vår side.

Ferdig utfylt skjema kan legges inn som vedlegg til innkjøpsordre eller faktura i Unit4.


Kontakt

Førstelinjen for brukerstøtte er din lokale prosessrådgiver.

Dersom prosessrådgiver ikke kan nås, ta kontakt med Økonomiavdelingen.

Child Pages (6)