Wikier

Støtte til fagbrukere - Behov til betaling

Rutinebeskrivelser og støtte til fagbrukere innen Behov til betaling.

Prosessen dekker innkjøp av varer og tjenester, leverandør- og katalogvedlikehold, fakturaer sendt til NTNU og varemottak.


Tilgang system

 Logg inn Unit4 ERP Innkjøp og faktura

NB! Pass på at lenken åpner seg i EDGE eller Chrome. Internet Explorer vil ikke fungere.


Rutinebeskrivelser

Lokale rutiner ved NTNU


Melde inn ny leverandør eller avtale

Innmelding av nye leverandører gjøres gjennom NTNU Hjelp.

Dette skjemaet brukes også dersom det er behov for å melde inn endringer på eksisterende leverandører i Unit4.

Meld inn leverandør for objekt - periodisk faktura

Ansatte med rollen innkjøper kan melde inn leverandører som skal gjøres tilgjengelig for registrering av objekt i NTNUs innkjøpsløsning.

Innmeldingen gjøres gjennom dette skjemaet i NTNU Hjelp.


Utbetaling uten mottatt faktura

For å opprette en utbetalingsanmodning fyller du ut et skjema som benyttes til utbetalinger der faktura ikke mottas:

 • Utbetaling til samarbeidspartnere utland
 • Utbetaling til eksterne samarbeidspartnere (BOA)
 • Andre utbetalinger der mottaker ikke sender faktura til NTNU

NB! All utbetaling til privatpersoner skal gå via lønnssystemet. Dette innbefatter også studentstipend.

Vi gjør også oppmerksom på at tilbakebetaling av prosjektmidler ikke skal håndteres gjennom dette skjemaet, men ved at det utstedes en kreditnota.

Gjelder utbetalingen lønn eller næring?

NTNU har ansvar for å behandle utbetalinger på rett måte.

Ved utbetalinger til selvstendig næringsdrivende må det vurderes om oppdraget karakteriseres som lønnet arbeid eller næringsvirksomhet.


Sende faktura til NTNU

 • Norske leverandører kan ikke sende pdf-fakturaer til NTNU, men må sende både fakturaer og kreditnotaer i elektronisk format (EHF).
 • Utenlandske leverandører kan sende faktura som pdf-vedlegg på e-post til invoice@okavd.ntnu.no.
 • Innkjøpere ved NTNU kan sende fakturaer fra utenlandske leverandører direkte på e-post (pdf) til DFØ. Dersom du ikke har denne e-postadressen, ta kontakt med prosessrådgiver i Btb ved din enhet.
  • Ansatte som ikke har rollen som innkjøper skal sende PDF-fakturaer internt til sin lokale innkjøper, som igjen vil videresende til DFØ.
  • Vi gjør oppmerksom på at e-postadressen invoice@okavd.ntnu.no kun gjelder for eksterne (leverandører), og at den ikke skal benyttes til innsending av PDF-fakturaer fra interne ved NTNU.

Regnskap og kontering


Attestasjon

Som innkjøper ved NTNU har man fått tildelt attestasjonsmyndighet.

Gjennom det har innkjøpere blant annet ansvar for å kontrollere at transaksjoner er i samsvar med inngåtte avtaler, er kontert på rett måte og at gjeldende lover og regler blir fulgt.


Anskaffelsesprosessen

Dersom NTNU ikke allerede har en rammeavtale som dekker innkjøpsbehovet, vil det være nødvendig å foreta en anskaffelse.


Avtalekatalogen

Gå til avtalekatalogen


Kontakt

Førstelinjen for brukerstøtte er din lokale prosessrådgiver.

Dersom prosessrådgiver ikke kan nås, ta kontakt med Økonomiavdelingen.

Child Pages (1)

 • Behov til betaling - Attestasjon

  Attestasjonsprosessen er et samspill mellom to roller – attestant (innkjøper) og en person med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM). Samspillet mellom de to rollene er forankret i økonomiregelverket...