Wikier

Sjekkliste for bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekt - BOA

Alle som skal inngå avtale/kontrakt med en ekstern finansieringskilde må fylle ut en sjekkliste.

Temaside prosjekt | Sider merket BOA | Sider merket regnskap

Last ned sjekklisten

Sjekklisten (odt) er et utfyllbart skjema.

Rutine

  1. Gå igjennom sjekklisten sammen med enhetsleder. Den skal signeres og godkjennes før det kan inngås kontrakt.
  2. En prosjektøkonom skal være involvert ved vurdering av prosjektets ressursbruk og finansiering.
  3. Enhetsleder skal godkjenne og signere avtalen/kontrakten (side 2 i dokumentet).

Videre saksgang

  • Sjekklisten skal sendes til prosjektøkonom og prosjektleder.
  • Sjekklisten arkiveres i ePhorte
  • Sammen med sjekklisten skal alltid tildelingsbrevet eller kontrakt/avtale med den eksterne finansieringskilden ligge ved.

Prosjektstøtte for prosjektøkonomer