Wikier

NTNUs Universitetshistoriske samlinger

Siden opprettelsen av NTH i 1910 har NTNU spilt en sentral rolle innenfor forskning og undervisning i Norge. Gjenstander som kan knyttes til denne virksomheten representerer en viktig kilde for innsikt i universitetets egen historie, og har en identitetsskapende betydning innen universitetets enkelte fakultet. De utgjør også en unik dokumentasjon av norsk og internasjonal vitenskapshistorie. Disse gjenstandene eller objektene utgjør i dag NTNUs universitetshistoriske samlinger.

NTNUs universitetshistoriske samlinger er mangfoldige, og rommer alt fra instrumenter og øvrig laboratorieutstyr, kontorrekvisitter, møbler, fotografier og dokumenter, til vitenskapelige samlinger bestående av blant annet mineraler og kjemikalier. Samlingene antas å bestå av mellom 8000- og 10000 objekter, og regnes som viktige representanter for tidligere vitenskapelig og pedagogiske virksomhet ved NTNU.

Roller og ansvar

Arbeidet med de universitetshistoriske samlinger er lagt opp slik at NTNU Vitenskapsmuseet innehar en koordinerings- og pådriverfunksjon for sikring og registrering av samlingene ved de ulike enhetene ved NTNU. Fakultetene selv eier sine samlinger.

Klargjøring av ansvar og oppgaver

Vitenskapsmuseet har systemansvar for de universitetshistoriske samlingene

Det inkluderer:

 • samlingsfaglig veiledning og brukerstøtte til fagmiljø
 • pådriverrolle overfor fagmiljøene mht. registrering og forvaltning av samlingene
 • systemansvar for den universitetshistoriske samlingsdatabasen
 • opprette intranettside (wikiside på Innsida) for lokale samlingsansvarlige (lenke til database, veiledninger, kontaktpersoner, handlingsplaner)

Vitenskapsmuseet har koordineringsansvar for kommunikasjon av NTNUs universitetshistorie før og nå

Det inkluderer å:

 • utarbeide kommunikasjonsplan i samarbeid med fagmiljøene
 • foreslå og gjennomføre/koordinere kommunikasjonstiltak i samarbeid med fagmiljøene (interne og eksterne målgrupper, nettbasert kommunikasjon, og lokale fysiske utstillinger,) Kommunikasjonsavdelingen og fakultetenes kommunikasjonsansvarlige
 • tilby arealer på museet til midlertidige utstillinger/profilering
 • hensynta universitetshistorien i museets langsiktige utstillingsplan

Fakultetene/avdelingene eier sine samlinger

Det inkluderer å:

 • ha en samlingsansvarlig på enheten som følger opp satsingene lokalt og sørger for forankring i fakultetets ledergruppe.
 • ha det praktiske og økonomiske ansvaret for registrering, lagring og bruk av sine historiske samlinger.
 • stille med kompetanse i arbeidet med å sikre informasjon om samlingene og aktivering av dem
 • identifisere og kommunisere gode historier ved hjelp av sine kommunikasjonsansvarlige

Kommunikasjonsavdelingen har et særlig ansvar for å implementere de universitetshistoriske samlingene i sitt profilerings- og mediearbeid.

Database og nettside

De gjenstandene som skal inn i samlingene registreres i databasen. Det er viktig å registrere god informasjon om gjenstandene, deres funksjon og bruksområde.

Informasjon om hvordan du får bruker finner du her: Kommer

Bruksanvisning for basen finner du her: Kommer

Skriveveiledning for reportasjer/blogginnlegg

Nettsiden ligger her.

Fakultetenes kontaktpersoner

 • Arkitektur og design: Dag Nilsen
 • Humanistisk:Thomas Brandt (+ kommrådg. Ola Furre)
 • Informasjonsteknologi og elektroteknikk: Lars Lundheim
 • Ingeniørvitenskap:
 • Medisin og helse: Mona Ødegården
 • Naturvitenskap: Espen Fjærvik
 • Samfunns- og utdanningsvitenskap:
 • Økonomi:
 • Vitenskapsmuseet: Ellen Grav

Kontaktpersoner i prosjektet

Prosjektleder: Ellen Grav

Prosjektorganisering

Organisasjonskart UHS

Styringsgruppe er ikke oppnevnt p.t.

2501 Visninger