Wikier

Utdanningskvalitet - NV

Utdanningskvalitet ved Fakultet for naturvitenskap.


Se også: Utdanningskvalitet


Disse nettsidene er en utdypning av NTNUs felles prinsipper for kvalitetsarbeidet ved Fakultet for naturvitenskap (NV-fakultetet). NTNUs felles prinsipper for kvalitetsarbeid, Utdanningskvalitet ved NTNU, er overordnet fakultetets prinsipper og det er lenket direkte fra fakultetets sider i de tilfellene der fakultetet ikke har utfyllende ordninger for sitt kvalitetsarbeid.

Oppgavene og rollene i utdanningskvalitetsarbeidet ved NV-fakultetet omfatter:

Periodisk evaluering: Evalueringsrapporter

I tråd med NTNUs system for arbeid med utdanningskvalitet skal alle program ha en periodisk evaluering (også omtalt som dybdeevaluering) minimum hvert femte år. Sluttrapporter fra tidligere evalueringsrunder er gitt nedenfor.

2022 Evalueringsrapport av masterprogrammet Ocean Resources (MSOCEAN)

2022 Evalueringsrapport av 2-årig og 5-årig Bioteknologi (MBIOT5 og MSBIOTECH)

2022 Evalueringsrapport av Bachelor og Master i Biologi (BBI og MSBIO)

2022 Evalueringsrapport av Bachelor i Biomarin Innovasjon i Ålesund (298BMI)

2022 Evalueringsrapport av Bachelor og Master i matteknologi (FTMAMAT og MTMAT)

2022 Evalueringsrapport av Bachelor i bioteknologi i Ålesund (427BT)

2022 Evalueringsrapport av kjemiingeniør (FTHINGKJ) og materialteknologi ingeniør (FTHINGMAT)

2022 Evalueringsrapport av studieprogrammet Environmental Toxicology and Chemistry (ENVITOX)

2021 Evalueringsrapport av studieprogrammet NARM, Handlingsplan NARM 2022-2026.

2021 Evalueringsrapport av studieprogrammet MTKJ (Del 1, Del 2, Del 3)

2021 Evalueringsrapport av bachelor- og masterprogrammet i kjemi (BKJ og MSCHEM)

2020 Evalueringsrapport for masterprogram i nanoteknologi (MTNANO)

2020 Evalueringsrapporter for studieprogrammer i fysikk (MTFYMA, BFY) - rapport fra ekstern komité, rapport fra studentkomité

2020 Evalueringsrapport for studieprogrammene i fysikk (MTFYMA, BFY)

2019 Evalueringsrapport for masterstudier i materialteknologi (MTMT, MSMT)

2016 Evalueringsrapport for masterprogrammer i industriell kjemi og bioteknologi (MTKJ, MIKJ) og kjemisk prosessteknologi (MSCHEMENG)

2016 Evalueringsrapport for masterprogrammer i bioteknologi (MSBIOTECH, MBIOT5)

2016 Evalueringsrapport for biologiprogrammene (BBI, MBI, MSENVITOX, MSMACODEV, MSNARM)

2016 Evalueringsrapport for bachelor- og masterprogrammene i kjemi (BKJ, MSCHEM)

2016 Evalueringsrapport for masterprogram i nanoteknologi (MTNANO)

2015 Evalueringsrapport for studieprogrammene i fysikk (BFY, MSPHYS, MTFYMA, MLREAL)

Eksempler på mandat

2021 Mandat for dybdeevaluering MTKJ

2021 Mandat for dybdeevaluering BKJ og MSCHEM

2020 Mandat for dybdeevaluering MTNANO

Eksempel på god prosess i forbindelse med periodisk evaluering: MTMT Materialteknologi av Frode Seland (2020)

Maler

Mal på utforming av mandat - periodisk evaluering av studieprogram

Mal på sluttrapport - periodisk evaluering av studieprogram

Utviklingsprosjekter på utdanningsområdet

Utdanningskvalitet ved NV tilknyttes prosjekter finansiert av både eksterne og interne kilder, inkludert Diku og NTNUs Toppundervisningsordning, og innovative utdanningsprosjekter gjennomført ved hjelp av fakultetets strategiske midler. Sluttrapporter fra fullførte prosjekter finnes på lenkene nedenfor.

Eksterne ordninger

Diku/HK-Dir

 • DigiMat: Digitale verktøy for økt arbeidslivsrelevans i matteknologisk utdanning. Anita Nordeng Jakobsen. Jan. 2018 - des. 2019. Sluttrapport.
 • SAMGen: StudentAktivt undervisningsopplegg innen medisinsk genetikk. Eli Kjøbli. Jan. 2018 - des. 2019. Sluttrapport.

Olav Thon Stiftelsen

 • Complex mathematical algorithms/Virtual approach for learning (LilleVirAL). Titus van Erp. Mai 2018 - juli 2019. Sluttrapport.

Interne ordninger (NTNU)

Toppundervisning

 • Vurdering for læring gjennom teori, laboratorieaktivitet og samarbeid med arbeidsliv. Ida-Johanne Jensen. Juni 2023 - juni 2025.
 • Utvikling og implementering av en formativ vurderingspraksis med tilbakemelding som prosess. Knut Bjørkli Rolstad og Trine Højberg Andersen. Juni 2023 - juni 2025.
 • VI: Vurdering for Ingeniør-identitet. Lene Østby. Juni 2023 - juni 2025.
 • Etablering av studentaktive lærings- og vurderingsformer i store grunnlagsemner. Anita Nordeng Jakobsen. Mai 2021 - mai 2023.
 • SAK: Studentaktive læringsformer for utvikling av kompetanse innen kvalitetsarbeid i helsetjenesten. Kristin Solum Steinsbekk. Mai 2021 - mai 2023.
 • NTNUs fysikkstudio. Rolf Jonas Persson. Mai 2021 - mai 2023.
 • SciFood - Forberedelse til SFU 2022. Anita Nordeng Jakobsen. Mars 2021 - april 2022.
 • CHI: Collective. Individual. Magnus B. Lilledahl. Jan. 2018 - des. 2020. Sluttrapport.
 • Digitale øvinger TMAT 1009. Åse Strand og Lisbeth Mehli. Nov. 2017 - mars 2020. Sluttrapport.
 • Game based simulation for teaching about stakeholder behavior in natural resource management. Bente Jessen Graae. Sep. 2017 - mai 2019. Sluttrapport.

KOMPiS-råd

 • Programmert teknologi i realfagene, studiespesialisering REPRO. Per-Odd Eggen. Aug. 2022 - sept. 2023.
 • Programmert teknologi i elektro, yrkesfag (YPRO). Per-Odd Eggen. Aug. 2022 - sept. 2023.
 • Revisjon av KOMPiS Fysikk etter LK20. Astrid Johansen. Aug. 2022 - sept. 2023.
 • Nettkurs i realfag for fagfornyelsen. Per-Odd Eggen. Aug. 2021 - des. 2022. Sluttrapport.
 • Anpassade textböcker/Engagerade studenter. Rolf Jonas Persson. Jan. 2020 - juni 2022.
 • Digitalisering av FY6013. Jon Andreas Støvneng. Mars 2021 - des. 2021. Sluttrapport.
 • Digitalisering av FY 6016. Astrid Johansen. Mars 2021 - des. 2021. Sluttrapport.
 • Opprettholde videreutdanning i realfag. Per-Odd Eggen. Juli 2020 - aug. 2021.
 • Utvikling av digitale læringsressurser for Naturfag 1 (8.-13. trinn). Astrid Johansen. Mars 2020 - aug. 2021. Sluttrapport.
 • Hjemmeutstyr til FY6018 Elektrisitet og elektronikk. Turid Dory Reenaas. Nov. 2020 - juni 2021. Sluttrapport.
 • Tilrettelegging for kombinasjon av digital og fysisk deltakelse i NA6022. Astrid Johansen. Nov. 2020 - juni 2021. Sluttrapport.
 • Utvikling av videreutdanningskurs i programmering for skoleverket. Per-Odd Eggen. Jan. 2020 - des. 2020. Sluttrapport.

Interne ordninger (NV)

Større prosjekter

 • Integration of statistical teaching with the Biology Bachelors curriculum. Jonathan Wright. Aug. 2019 - des. 2020. Sluttrapport.
 • Flipped labroom. Sahar Olsen og Bente Alm. Mai 2018 - juli 2019. Sluttrapport.
 • Inquiry-based time-lapse video projects in introductory plant physiology. Richard Strimbeck. Mai 2018 - juli 2020. Sluttrapport.
 • SAUUNA: Samarbeid om utvikling av utdanningskvalitet i naturvitenskapene. Per-Odd Eggen. Mai 2018 - juli 2019. Sluttrapport.

Mindre prosjekter

Denne ordningen ble opprettet sommeren 2020 for å legge til rette for at fagmiljøene kunne søke om støtte til undervisning og/eller vurdering, med spesielt fokus på implementering av digitale tiltak og implementering av prinsippene fra Fremtidens teknologistudier.

Høst 2023/Vår 2024
 • Student-active learning methods for TFY4280 Signal Processing. Jens Oluf Andersen.
 • Støtte til NTNUs Fysikkstudio. Rolf Jonas Persson og Andreas Hjelt.
 • EMPHASIS: ExtraMural PHysics projects with Arduinos, Smartphones or IolabS. Rolf Jonas Persson, Raffaela Cabriolu, Ragnvald Mathiesen, Magnus B. Lilledahl, Knut Bjørkli Rolstad og Randi Holmestad.
 • FILMFESTIVALEN 2023. Gro Audveig Hagen Bjørnøy og Cecilie Tynes Riksem.
 • Augmented Reality in Teaching Heat Transfer and Fluid Flow: Enhancing Undergraduate Education with Interactive Learning Tools. Idelfonso Nogeuira og Hanna Knuutila.
 • FTS revision BFY og MTFYMA: Utvikling av helhetlig kompetanse. Magnus B. Lilledahl.
 • SALAS: Student Active Learning and Online Assessment with STACK. Raffaela Cabriolu.
Høst 2022/Vår 2023
 • Studentaktive laboratoriekurs. Ann-Kristin Tveten og Bente Alm. Sluttrapport.
 • Student active exercises in FY1003 Electricity and magnetism. Raffaela Cabriolu og Rolf Jonas Persson. Sluttrapport.
 • Kontekstualisering av faglig innhold. Magnus B. Lilledahl. Sluttrapport.
 • Programtilpasning av lab i nytt fysikkemne for bachelor ingeniørstudieprogrammene. Knut Bjørkli Rolstad. Sluttrapport.
 • STARTING for Ingeniør materialteknologi. Kirsti Kleveland og Roald Lilletvedt. Sluttrapport.
 • Student Active Learning of Mechanical Physics with IoLAB. Ragnvald Mathiesen m/Raffaela Cabriolu, Jaako Akola, Magnus B. Lilledahl, Jon Andreas Støvneng, Berit Bungum og Astrid Johansen. Sluttrapport.
 • Implementering av arbeidslivsrelevant praktisk case i generell kjemi. Lene Østby. Sluttrapport.
 • Studentaktive gruppeøvinger i Kinetikk og termodynamikk. Marte S. Mørkve og Kjersti Kleveland. Sluttrapport.
 • Utvikling av spill for studentaktiv læring i IMAK2005. Ina Merete Stuen og Jannike Solsvik. Sluttrapport.
 • Programmering i fysikkemner. Knut Bjørkli Rolstad. Sluttrapport.
 • Modulbasert undervisning i Generell kjemi. Anders Lervik og Trond Peder Flaten. Sluttrapport.
 • Utvikling av studentaktive gruppeøvinger og nye oppgaver. Christian Lauritsen. Sluttrapport.
 • Videreutvikling av KJEMIFESTIVALEN. Gro Audveig Hagen Bjørnøy og Cecilie Tynes Riksem. Sluttrapport.
 • TFY4330 Nanoverktøy: Utvikle digitale læringsmidler. Magnus Nord. Sluttrapport.
 • Systematisk utvikling av ferdigheter i oppgaveløsning som læringsform. Svein Sunde. Sluttrapport.
 • Digital studentaktiv kontekstuell læring i biokjemiundervisning. Gaston Courtade, Ashkan Madadlou, Helga Ertesvåg og Finn Lillelund Aachmann. Sluttrapport.
 • Development of digital twin lab for biomedical laboratory science education. Yanran Cao. Sluttrapport, labvideo.
 • Implementering av kontekstuelle case/dilemmaer fra arbeidsliv i innføringsemne for kjemiingeniørstudenter. Lene Østby, Ina Stuen og Iselin Grav Aakre.
 • Utvikling av nye interactive case i HBIOT2025. Ina Møller og Kristin Solum Steinsbekk.
 • Utvikling og gjennomføring av innovasjonscamp i områdeemne MH2001. Kristin Solum Steinsbekk og Lars Gunnar Landrø.
Høst 2021
 • Aktive studenter i materialteknologi. Hilde Lea Lein.
 • Learning about sustainability at IKP. Hanna Knuutila. Sluttrapport.
 • Læringsassistent for tilrettelegging og forbedring av emner for videreutdanningsstudenter. Kathrine Røe Redalen. Sluttrapport.
 • Midler til utdanningsprosjekt for betre horisontal koordinering mellom emner. Ida-Marie Høyvik. Sluttrapport.
 • Midler til utdanningsprosjekt i MH2001 Tverrfaglig samhandling. Kristin Solum Steinsbekk. Sluttrapport.
 • Numeriske verktøy for likevektsberegninger i generell kjemi. Sondre Kvalvåg Schnell.
 • Studentaktive øvinger med fokus på bærekraftig kompetanse og frafall. Christian Lauritsen. Sluttrapport.
 • Utvikling av digitale undervisningshjelpemidler til TMT4320. Sverre Magnus Selbach. Sluttrapport.
 • Utvikling av laboratoriekurs fra teknisk ferdighetstrening til simulering. Ann-Kristin Tveten. Sluttrapport.
 • Utforsking av podcast som presentasjonsform. Gro Audveig Hagen Bjørnøy og Cecilie Tynes Riksem. Sluttrapport.
 • Utvikling av spill for studentaktiv læring. Iselin Grav Aakre og Kjersti Kleveland. Sluttrapport.
 • Utvikling av undervisnings-metodikk samarbeid mellom studenter og undervisere. Guri Sivertsen Korpås og Trine Højberg Andersen. Sluttrapport.
 • UV-midler for å trigge digital interesse/kompetanse blant bioteknologi/biologistudenter. Atle M. Bones.
 • Videreutvikle og kvalitetssikring av digitale undervisningsressurs, av og for bioingeniør-studentene. Eli Kjøbli, Wenche S. Prestvik, Kine Kristiansen. Sluttrapport.
Vår 2021
 • Filming av laboratorievideoer med førstepersonsperspektiv for FY1003, TFY4163 og TFY4165. Rolf Jonas Persson. Sluttrapport.
 • Innføring av mer IKT i problemløsning innen Optikk TFY4195. Mikael Lindgren. Sluttrapport. Oppgaver.
 • Innleie av ekstra stud ass. 120 timer i TMT4130 Uorganisk kjemi. Mari-Ann Einarsrud. Sluttrapport.
 • Innleie av studentassistent for å bistå gjennomføring av vurdering i emnet HBIOA1003 Biokjemi med cellebiologi. Ragnhild Nilsen. Sluttrapport.
 • Innleie av to studentassistenter i TFY4260 og TFY4335. Catharina de Lange Davies. Sluttrapport.
 • Læringsutviklingsprosjekt: Illustrasjonsfilmer for bruk i KJ2050 og KJ3073. Øyvind Mikkelsen. Sluttrapport.
 • Midler for økt arbeidsbyrde i TKJ4102. Elisabeth Egholm Jacobsen. Sluttrapport.
 • Midler til undervisningsutstyr for økt kvalitet i digital undervisning i mikrobiologi. Sunniva Hoel. Sluttrapport.
 • Model Arctic Council at NTNU 2020: Experiencing science – policy interactions through stakeholder simulation. Ronja Elisabeth Magdalene Wedegärtner, Bente Graae, Philomena Chu. Sluttrapport.
 • Støtte til studentassistent i faget HBIOA 1002 Organisk Kjemi. Gro Audveig Hagen Bjørnøy. Sluttrapport.
 • Studentaktive øvinger med fokus på motivasjon og bærekraftig utvikling. Christian Lauritsen. Sluttrapport.
 • Upgrade of Digital Education Forms in Course KJ2022. Nebojsa Simic. Sluttrapport.
 • Utvikling av øvingsopplegget i KJ1000 Generell Kjemi. Anders Lervik, Trond Peder Flaten. (Utsatt sluttdato) Sluttrapport.
 • Vit.ass. til to av grunnemnene til MTKJ. Ida-Marie Høyvik. Sluttrapport.
Høst 2020
 • Blodprøvetaking i mindre grupper / ferdighetstrening 1. og 2. års studenter. Frode Vågen, Kristin Solum Steinsbekk. Sluttrapport.
 • Bruk av studentassistent for å bistå gjennomføring av vurdering. Bente Alm. Sluttrapport.
 • Filming av laboratorievideoer med førstepersons-perspektiv for FY1003, TFY4163 og TFY4165. Rolf Jonas Persson. Sluttrapport.
 • Innleie av studentassistent/vitenskaplig assistent i emner Generell mikrobiologi og Mikrobiologi og hygiene. Kristin Bjørdal.
 • Støtte i emne Materialegenskaper og bruk (IMAK2010). Roald Lilletvedt. Sluttrapport.
 • Støtte i emne TKJE1002 Generell Kjemi. Eirik Sundby.
 • Støtte til laboratoriekurs i emne HBIOT1011 Anatomi, fysiologi og histologi. Wenche S. Prestvik. Sluttrapport.
 • Undervisningsstøtte i IMAK2002 Uorganisk kjemi høst 2020. Iselin Grav Aakre. Sluttrapport.
 • Utvikle en ny undervisningsmetodikk som består av synkrone nettbaserte undervisningsøkter. Trine Andersen. Sluttrapport.
 • Utvikling av labkurs i TBT4102 Biokjemi 1: Økt læringsutbytte, økt digitalisering i biokjemi og økt selvstendighet i laboratoriet. Kjetil Rasmussen (m/Finn Achmann og Erland Årstøl). Sluttrapport.
 • Utvikling, gjennomføring og evaluering av digitale gruppbaserte undervisningsaktiviteter med 175 1.års studenter i områdeemnet MH2001 Tverrfaglig samhandling. Kristin Solum Steinsbekk. Sluttrapport.

Rapport

Om kunstig intelligens av IE 18.10.2023

Deklarasjon om KI hjelpemidler

Kommunikasjon fra institutt til faglærere

Kontakt

Seksjonssjef Jon Husjord er kontaktperson for studiekvalitetarbeidet ved NV.

Prodekan Karina Mathisen er ansvarlig for studiekvalitet ved NV.

5380 Visninger
Vedlegg

Child Pages (6)

 • Studieprogramråd - NV

  Ved Fakultet for naturvitenskap (NV) rapporterer studieprogramleder til dekanen. Mandat og medlemmer i studieprogramrådene ved NV-fakultetet finner du på denne siden. Innholdsfortegnelse [-] Mandat...

 • Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NV

  Innholdsfortegnelse [-] Hvordan Kontakt Emneansvarlig for et emne har ansvar for faglig innhold og nivå, planlegging,gjennomføring og vurdering i emnet. Emneansvarlig er også pålagt å imøtekomme...

 • Utdanningskvalitet for fakultetet - NV

  Innholdsfortegnelse [-] Skaffe datagrunnlag Analysere Dokumentere Kontakt Fakultet for naturvitenskap (NV) har et samlet ansvar for studieprogrammene fakultetet er vertsfakultet for, og for...

 • Utdanningskvalitet for instituttene - NV

  Innholdsfortegnelse [-] Skaffe datagrunnlag Analysere Oppfølging Dokumentere Kontakt Instituttet har overordnet ansvar for evaluering og utvikling av emner og tilhørende læringsmål for alle emnene...

 • Utdanningskvalitet for studenter - NV

  Som student ved Fakultet for naturvitenskap (NV) har du en viktig rolle gjennom å gi innspill som kan bidra til å videreutvikle studiene våre. Emner Du kan gi innspill ved å delta i...

 • Utdanningskvalitet for studieprogramledere - NV

  Innholdsfortegnelse [-] Skaffe datagrunnlag Analysere Kontakt Studieprogramlederen er leder for studieprogramrådet. Studieprogramrådet er primært et rådgivende utvalg for dekanus. Dekanus har...