Wikier

Utdanningskvalite...

Studieprogramråd - NV

 • Ved Fakultet for naturvitenskap (NV) rapporterer studieprogramleder til dekanen.
  Mandat og medlemmer i studieprogramrådene ved NV-fakultetet finner du på denne siden.

Mandat for studieprogramrådene

Mandat for studieprogramrådene (pdf)
ENGLISH version of mandate for the faculty programme councils (pdf)

Mandat for programråd for ph.d.-program (pdf)

Ingeniørstudiene ved NV-fakultetet (FTHINGKJ, FTHINGMA, og FTÅRKJ)

Medlemmer i perioden 01.01.2019 til 31.07.2023

 • Ina Merete Stuen, universitetslektor IMA (Leder FTHINGKJ og FTÅRKJ)
 • Roald Lilletvedt, høyskolelektor, IMA (Leder FTHINGMAT) 
 • Lena Østby, førsteamanuensis, IMA
 • Marte Sørtveit Mørkve, universitetslektor, IMA
 • Gerhard H. Olsen, førstelektor, IMA
 • Hanna Knuutila, professor, IKP
 • Stein Valen, daglig leder, Maintech
 • Jon Eigill Johansen, administrerende direktør, Chiron
 • Jon Husjord, studiekonsulent, IMA
 • Oversikt over studentrepresentanter

Ingeniørstudiet i havbruk (BIHAV)

Medlemmer i perioden 01.01.2020 til 31.08.2023

 • Rolf Erik Olsen, professor, IBI (leder)
 • Birgitte Paulsen Torset, universitetslektor, IBA
 • Grete Hansen Aas, førstemanuensis, IBA (vara)
 • Ida-Johanne Jensen, førstemanuensis, IBT
 • Bjørn Egil Asbjørnslett, professor, IMT
 • Anna Olsen, førstelektor, MTP
 • Knut Sørby, professor, MTP (vara)
 • Jon Arne Gøttum, Direktør havbruk, Sjømat Norge
 • Heidi Moe Føre, Seniorforsker, SINTEFF Ocean
 • Gunnar Andreas Aarvold, Leder Marked og Forretningsutvikling, MainTech AS
 • Silje Strand Lundgren, studiekonsulent, IBI
 • Oversikt over studentrepresentanter

Bioingeniørstudiet (BBIOING) 

Medlemmer i perioden 01.09.2021 til 31.07.2025:

 • Bente Alm, universitetslektor, IBA (leder og stedlig leder Ålesund)
 • Anne Elin Varhaugvik. Universitetslektor, IBA
 • Sahar Olsen, universitetslektor, IBA vara
 • Ragnhild Bach, universitetslektor, IBF (stedlig leder Trondheim)
 • Wenche Slettahjell Prestvik, førsteamanuensis, IBF
 • Ina Møller, universitetslektor, IBF vara
 • Brit Valaas Viddal, avdelingssjef, Helse Møre og Romsdal HF
 • Camilla Jensen Pedersen, ass. Seksjonsleder, Helse Møre og Romsdal HF
 • Torill Dahl, prosjektleder, St. Olavs Hospital
 • Kjell-Runde Logan-Halvorsrud, Seksjonsleder, St. Olavs Hospital
 • Marielle Ryste Böhme, studiekonsulent, IBA
 • Elizabeth Bogal-Allbritten, studiekonsulent, IBF
 • Oversikt over studentrepresentanter

Matteknologi (MTMAT) og Mat og teknologi (FTMATMA) 

Medlemmer for perioden 01.08.2017 til 31.09.2021

Nytt programråd er under oppnevning

 • Anita Jakobsen, førsteamanuensis, IBT (leder) 
 • Lisbeth Mehli, førsteamanuensis, IBT
 • Atle Hannisdal, førstelektor, IBT
 • Eirin Marine Skjøndal Bar, førsteamanuensis IBT
 • Anne Mette Østerås, førsteinspektør, Mattilsynet
 • Harry Westavik, forskningsleder, SINTEF Ocean AS
 • Marius Frost, studiekonsulent, IBT
 • Oversikt over studentrepresentanter

Bachelorstudiet i Biomarin innovasjon (298BMI) 

Medlemmer i perioden 01.08.2021 til 31.08.2025:

 • Birgitte Torset, universitetslektor, IBA (leder)
 • Grete Hansen Aas, førsteamanuensis, IBA
 • Stig Tuene, universitetslektor, IBA
 • Janna Cropotova, førsteamanuensis, IBA vara
 • Bjørn Magne Hatlø, førsteamanuensis IIF
 • Kjersti Kjos Longva, førsteamanuensis, IIF vara
 • Wenche Uksnøy, klyngeleder, NCE Blue Legasea
 • Malin Hoem Storholt, kontroller, Hofseth Aqua AS
 • Kari Lisbeth Fjørtoft, seniorrådgiver, Møreforsking AS vara
 • Marielle Ryste Böhme, studiekonsulent, IBA
 • Oversikt over studentrepresentanter

Bachelorstudiet i bioteknologi (427BT, 184BG, MBIOT5 og MSBIOTECH) 

Medlemmer i perioden 01.01.2020 til 31.08.2023

 • Per Bruheim, professor, IBT (leder og stedlig leder i Trondheim)
 • Ingrid Bakke, førstemanuensis, IBT
 • Finn Lillelund Aachmann, professor, IBT (vara)
 • Berit Johansen, professor, IBI
 • Per Winge, førstemanuensis, IBI
 • Ann-Kristin Tveten, førstemanuensis, IBA
 • Janna Cropotova, førstemanuensis, IBA
 • Anna Synnøve Røstad Nordgård, fagleder APS, TINE Meierier Tunga
 • Trond Erik Aune, CEO, Vectron Biosolutions AS
 • Henrik Stamnes Dahl, studiekonsulent, IBT
 • Marielle Ryste Böhme, studiekonsulent, IBA
 • Oversikt over studentrepresentanter

Realfagstudiene i Biologi (BBI, MSBIO OG ÅBIKJ)

Medlemmer i perioden 20.03.2019 - 31.01.2023

 • Elin Kjørsvik, førsteamanuensis, IBI (leder)
 • Richard Strimbeck - førstemanuensis (plantefysiologi)
 • Clare Stawski - førstemanuensis (zoofysologi)
 • Vidar Grøtan - førstemanuensis (økologi)
 • Per Winge - førstemanuensis (celle- og molekylærbiologi)
 • Gunhild Kvisten - studiekonsulent (sekretær)
 • Silje Strand Lundgren - studiekonsulent (sektretær, vara)
 • Gunvor Øie - forskningssjef, SINTEF Ocean AS, avd. Miljør og nye ressuser
 • Dagmar Hagen - seniorforsker, NINS, avd, Terrestrisk naturmangfold
 • Ivar Myklebust - avdelingdirektør, Miljørdirektoratet, avd Land- og friluftsavdelingen
 • Gunhild Kvisten, studiekonsulent (sekretær)
 • Silje Strand Lundgren, studiekonsulent (sekretær, vara)
 • Oversikt over studentrepresentanter

Realfagstudiene i fysikk (BFY, MSPHYS)

Medlemmer i perioden 01.09.2021 - 31.08.2025

 • Ingve Simonsen, professor, IFY (leder)
 • Knut Bjørkli Rolstad, universitetslektor, IFY
 • Johanna Vannesjo, førsteamanuensis, IFY
 • Ben David Normann, universitetslektor, IIR
 • Inga Strumke, postdoktor, ITK
 • Are Osen, exploration manager, Aker BP ASA
 • Morten Hjorth-Jensen, professor, UiO
 • Peder Kristian Brenne, studiekonsulent, IFY
 • Oversikt over studentrepresentanter

Realfagstudiene i Kjemi (BKJ og MKJ)

Medlemmer for perioden 01.09.2021 til 31.08.2025

 • Alexandros Asimakopoulos, førsteamanuensis, IKJ (leder)
 • Trond Peder Flaten, professor, IKJ
 • Solon Oikonomopoulos, førsteamanuensis, IKJ
 • Sondre Kvalvåg Schnell, førsteamanuensis, IMA
 • Sverre Magnus Selbach, professor, IMA vara
 • Pawel Rostkowski, seniorforsker, NILU
 • Einar Johan Andreassen, principal researcher, Equinor
 • Hans Peter Arp, technical expert, NGI vara
 • Aina Sæterli, Studiekonsulent, IKJ
 • Oversikt over studentrepresentanter

Teknologistudiet i fysikk og matematikk (MTFYMA)

Medlemmer i perioden 01.01.2019 - 31.01.2023

 • Magnus Borstad Lilledahl, førsteamanuensis, IFY (leder)
 • Ruth Catharina de Lange Davies, professor IFY
 • Jakob Linder, professor, IFY
 • Anne Kværnø, professor, IMF
 • Jo Eidsvik, førsteamanuensis, IMF 
 • Brynjulf Owren, Professor, IMF
 • Markus Grasmair, førstemanuensis, IMF, (vara)
 • Eirik Mo, senipranalytiker, Statkraft 
 • Iver Bakken Sprestad, forsker, SINTEF
 • Brit Wenche Meland, studiekonsulent, IFY
 • Oversikt over studentrepresentanter

Møtereferat

Møtereferat fra Studieprogramråd for teknologistudiet i fysikk og matematikk (MTFYMA)

Teknologistudiet i Industriell Kjemi og Bioteknologi (MTKJ og MIKJ)

Medlemmer for perioden 01.08.2021 til 31.08.2025

 • Sigurd Skogestad, Professor, IKP (leder)
 • Hanna Knuutila, førsteamanuensis, IKP vara
 • Solon Oikonomopoulos, førsteamanuensis, IKJ
 • Sondre Kvalvåg Schnell, førsteamanuensis, IMA
 • Hilde Lea Lein, førsteamanuensis, IMA vara
 • Anita Nordeng Jakobsen, førsteamanuensis, IBT
 • Sigrid Lædre, forsker, SINTEF Industri
 • Torfinn Håland, seniorforsker, GH Healthcare 
 • Hege Johannessen, studiekonsulent, NV
 • Oversikt over studentrepresentanter

Teknologistudiet i Materialteknologi (MTMT og MSMT)

Medlemmer for perioden 01.08.2021 til 31.07.2025

 • Frode Seland, førsteamanuensis, IMA (leder MTMT)
 • Gerhard Henning Olsen, førstelektor, IMA (leder MSMT)
 • Leiv Kolbeinsen, professor, IMA (leder)
 • Bjørn Holmedal, professor, IMA
 • Hilde Lea Lein, førsteamanuensis, IMA
 • Ann Mari Svensson, professor, IMA
 • Nuria Espallargas , professor, MTP
 • Andreas Echtermeyer, professor, MTP (vara)
 • Børre Tore Børresen, forsker, Equinor
 • Sverre Gulbrandsen-Dahl, sjefsforsker, SINTEF
 • Andreas Fjelstad, studiekonsulent, IMA
 • Oversikt over studentrepresentanter

Teknologistudiet i nanoteknologi (MTNANO)

Medlemmer for perioden 01.01.2019 - 31.01.2023

 • Bjørn Torger Stokke, professor, IFY (leder)
 • Øyvind Halaas, IKOM
 • Siver Andreas Moestue, professor, IKOM vara
 • Maria Fernandino, professor, EPT
 • Zhiliang Zhang, professor, KT vara
 • Erik Folven, førsteamanuensis, IES
 • Helge Weman, professor, IES vara
 • Bjørn E. Chistensen, professor, IBT
 • Marit Sletmoen, førsteamanuensis, IBT vara 
 • Julia Glaum, førsteamanuensis, IMA
 • Andreas Erbe, professor, IMA vara
 • Elisabeth Egholm Jacobsen, førsteamanuensis, IKJ
 • Ellen Tuset, programdirektør, Kongsberg Space Electronics
 • Sigmund Størset, seniorrådgiver, ENOVA
 • Brit Wenche Meland, studiekonsulent, IFY
 • Oversikt over studentrepresentanter

**Masterstudiet Sustainable Chemical and Biochemical Engineering (MSCHEMBI)**

Medlemmer for perioden 01.08.2021 til 31.08.2025

 • Sulalit Bandyopadhyay, førsteamanuensis, IKP (leder) 
 • Edd Anders Blekkan, professor, IKP
 • Solon Oikonomopoulos, førsteamanuensis, IKJ
 • Berit Løkensgard Strand, professor, IBT
 • Christer L. Øpstad, Global R&D Director Fouling Protection, Jotun
 • Hanne Haslene-Hox, seniorforsker, SINTEF
 • Anacleta Venturin Andresen, sekretær og saksbehandler, NV
 • Oversikt over studentrepresentanter

Masterprogrammet Environmental Toxicology (MSENVITOX) og Environmental Contamination and Toxicology (MSENCOTO)

Medlemmer for perioden 01.08.2021 til 31.07.2025 

 • Øyvind Mikkelsen, professor, IKJ (leder)
 • Trond Peder Flaten, professor, IKJ
 • Murat V. Ardelan, professor, IKJ vara
 • Bjørn Munro Jenssen, professor, IBI (stedlig kontakt for MSENCOTO)
 • Veerle Jaspers, førsteamanuensis, IBI
 • Martin Wagner, førsteamanuensis, IBI
 • Helena Reinardy, førestemanuensis II, UNIS
 • Hege Johannessen, studiekonsulent, NV
 • Oversikt over studenrepresentanter

Masterprogrammet Natural Resources Management (MSNARM)

Medlemmer for perioden 01.01.2019 - 31.01.2023

 • Thor Harald Ringsby - førsteamanuensis, NV-IBI (leder og representant)
 • Bente Jessen Graae - professor, NV-IBI (representant)
 • Vidar Grøtan - førstemanuensis, NV-IBI (vara)
 • Jørund Aasetre - førstemanuensis, SU-IGE (representant)
 • Elizabeth Barron - professor, SU-IGE (representant)
 • Ståle Angen Rye - professor, SU-IGE (vara)
 • Gunnar Austrheim - professor, VM (representant)
 • Jan Grimsrud Davidsen - førstemanuensis, VM (vara)
 • Trine Hay Setaas - spesialrådgiver, NINA (representant)
 • Katarina Rønningen - seniorforsker, Ruralis (representant)
 • Aina Holst - seksjonssjef, miljødirektoratet (representant)
 • Graciela Monica Rusch - seniorforsker, NINA (representant, vara)
 • Silje Strand Lundgren - studiekonsulent, NV-IBI (saksbehandler og sekretær)
 • Per Ivar Chutko - studiekonsulent, SU-IGE (saksbehandler og sekretær)
 • Oversikt over studenrepresentanter

Masterprogrammet Ocean Resourses (MSOCEAN) og Health Management in Aquaculture (MSAQUAH)

Medlemmer for perioden 01.01.2020 - 31.08.23

 • Kjell Inge Reitan, professor, IBI (leder MSOCEAN)
 • Yngvar Olsen, professor, IBI (leder MSAQUAH)
 • Ingrid Bakke, professor, IBT vara (MSAQUAH)
 • Anne Stene, førsteamanuensis, IBA
 • Ingrid Bakke, professor, IBT
 • Murat V. Ardelan, professor, IKJ
 • Bjørn Egil Asbjørnslett, professor, IMT
 • Stein Wold Østerhus, professor, IMB
 • Nicole Aberle- Malzahn, førsteamanuensis, IBI vara
 • Bård Skjelstad, CTO, ScaleAQ
 • Øystein Leiknes, seniorrådgiver, Miljødirektoratet
 • Jan Henrik Sandberg, seniorrådgiver, Fiskarlaget
 • Silje Strand Lundgren, studiekonsulent, IBI
 • Oversikt over studentrepresentanter 

Ph.d.-programråd ved NV

Et ph.d.-programråd er primært et rådgivende utvalg for dekan, instituttleder og forskningsutvalget. Programrådet har ansvar for å foreslå faglig innhold, struktur og gjennomføring av vedkommende studieprogram innenfor vedtatte retningslinjer og ordninger, delegert fra dekan. En nærmere beskrivelse av programrådene er gitt i mandatet.

Ph.d.-programråd i biofysikk

Ph.d.-programråd i biologi

 • Thorsten Hamann, Instituttleder
 • Martin Wagner (leder)
 • Sigurd Einum, professor
 • Martin Kuiper, professor
 • Julia Schulz
 • Ingeborg Hollekim Bringslid
 • Laura Batra Cabré 

Ph.d.-programråd i bioteknologi og matvitenskap. 

 • Berit Løkensgaard Strand , professor (leder)
 • Kjetil Rasmussen, instituttleder
 • Trygve Brautaset, professor
 • Ingrid Bakke, professor
 • Erland Årstøl
 • Emil Karlsen

Ph.d.-programråd i fysikk

Ph.d.-programråd i kjemi

 • Øyvind Mikkelsen, professor (leder)
 • Hallstein Hemmer, instituttleder
 • Bård Helge Hoff, professor
 • Sharada Navada 

Ph.d.-programråd i kjemisk prosessteknologi

 • Magnus Rønning, professor (leder)
 • Jens-Petter Andreassen, instituttleder
 • Hugo A. Jakobsen, professor
 • Sigurd Skogestad, professor
 • Ina Beate Jenssen
 • Karen Karolina Høisæter

Ph.d.-programråd i materialteknologi

 • Andreas Erbe, professor (leder)
 • Einar Hjorthol, instituttleder
 • Ann Mari Svensson, professor
 • Yanjun Li, professor
 • Inger-Emma Nylund, ph.d.-kandidat
 • Trygve Storm Aarnæs, ph.d.-kandidat