Wikier

Utdanningskvalite...

Studieprogramråd - NV

  • Ved Fakultet for naturvitenskap (NV) rapporterer studieprogramleder til dekanen.
    Mandat og medlemmer i studieprogramrådene ved NV-fakultetet finner du på denne siden.

Mandat for studieprogramrådene

Mandat for studieprogramrådene (pdf)
ENGLISH version of mandate for the faculty programme councils (pdf)

Mandat for programråd for ph.d.-program (pdf)

Ingeniørstudiene i kjemi og materialteknologi (FTHINGKJ, FTHINGMA, og FTÅRKJ)

Medlemmer i perioden 01.09.2023 til 31.08.2027

Ingeniørstudiet i havbruk (BIHAV)

Medlemmer i perioden 01.09.2023 til 31.08.2027

Bioingeniørstudiet (BBIOING)

Medlemmer i perioden 01.09.2021 til 31.08.2025

Bachelorstudiet i Matvitenskap, teknologi og bærekraft (MTMAT og FTMATMA)

Medlemmer for perioden 01.10.2021 til 31.08.2025

Bachelorstudiet i Biomarin innovasjon (298BMI)

Medlemmer i perioden 01.08.2021 til 31.08.2025

Bachelorstudiet i Bioteknologi og årsstudium i Ålesund (427BT og 184BG)

Medlemmer i perioden 01.09.2023 til 31.08.2027

Masterstudier i Bioteknologi i Trondheim (MBIOT5 og MSBIOTECH)

Medlemmer i perioden 01.09.2023 til 31.08.2027

Realfagstudiene i Biologi (BBI, MSBIO OG ÅBIKJ)

Medlemmer i perioden 14.07.2023 - 31.08.2027

Realfagstudiene i Fysikk (BFY, MSPHYS)

Medlemmer i perioden 01.09.2021 - 31.08.2025

Realfagstudiene i Kjemi (BKJ og MKJ)

Medlemmer for perioden 01.09.2021 til 31.08.2025

Teknologistudiet i Fysikk og matematikk (MTFYMA)

Medlemmer i perioden 01.09.2023 - 31.08.2027

Møtereferat

Møtereferat fra Studieprogramråd for teknologistudiet i fysikk og matematikk (MTFYMA)

Teknologistudiet i Industriell Kjemi og Bioteknologi (MTKJ)

Medlemmer for perioden 01.08.2021 til 31.08.2025

Teknologistudiet i Materialteknologi (MTMT og MSMT)

Medlemmer for perioden 01.08.2021 til 31.08.2025

Teknologistudiet i Nanoteknologi (MTNANO)

Medlemmer for perioden 01.09.2023 - 31.08.2027

Masterstudiet Sustainable Chemical and Biochemical Engineering (MSCHEMBI)

Medlemmer for perioden 01.08.2021 til 31.08.2025

Masterstudiene Environmental Toxicology (MSENVITOX) og Environmental Contamination and Toxicology (MSENCOTO)

Medlemmer for perioden 01.08.2021 til 31.08.2025

Masterstudiet Natural Resources Management (MSNARM)

Medlemmer for perioden 01.09.2023 - 31.08.2027

Masterstudiene Ocean Resourses (MSOCEAN) og Health Management in Aquaculture (MSAQUAH)

Medlemmer for perioden 01.09.2023 - 31.08.2027

Eksterne representanter er under oppnevning.

Ph.d.-programråd ved NV

Et ph.d.-programråd er primært et rådgivende utvalg for dekan, instituttleder og forskningsutvalget. Programrådet har ansvar for å foreslå faglig innhold, struktur og gjennomføring av vedkommende studieprogram innenfor vedtatte retningslinjer og ordninger, delegert fra dekan. En nærmere beskrivelse av programrådene er gitt i mandatet.

Ph.d.-programråd i biofysikk.

Ph.d.-programråd i biologi.

Ph.d.-programråd i bioteknologi og matvitenskap.

Ph.d.-programråd i fysikk.

Ph.d.-programråd i kjemi.

Ph.d.-programråd i kjemisk prosessteknologi.

Ph.d.-programråd i materialteknologi.