Wikier

NTNU økonomi og...

Bott økonomi og lønn - Opplæring

På denne siden finner du oppdatert informasjon om opplæring og lenker til ulike kurs knyttet til din rolle i de nye økonomi- og lønnsystemene. 

I tillegg til opplæringen du blir kalt inn til, er det et egenlæringsløp for hver rolle med blant annet e-læringskurs, dette finner du informasjon om under hver rolle. For å bruke e-læringskursene til BOTT-ØL bruker man Canvas-løsning til Universitetet i Bergen veiledning for pålogging finner du her.

Vi anbefaler alle som er ny i en rolle og ta kursene som ligger ute. 
 

Alle ansatte

Dato Innhold
Opplæring for alle ansatte på norsk Kurs for alle ansatte
Training for all empoyees in English

Course for alle employees

 

Fagkaféer og spørretimer

En fagkaféer er et møte om et spesifikt tema som kan passe til flere ulike roller. Spørretimer er et
treffpunkt spørsmål og svar om ulike tema. 

Fagkaféer og spørretimer

Dato Klokkeslett Innhold Innkalling sendt
23.01.23 09:30-10:30

Fagkafé Betalmeg og utbetaling av stipender

Ja
26.01.23 09:30-11:00

Fagkafé Gjestetjenesten

Ja
09.02.2023 11.20-12.30

Spørretime Betalmeg

Ja
27.03.2023 13.00-14.00

Spørretime ferie

Ja
  • 18.04.2023
  • 19.04.2023
  • 27.04.2023
09.00-10.30

Gjennomgang HR-prosesser

Ja
19.04.2023 13.00-13.10 Spørretime Vakt og service om lønnssystem Ja
13.12.2023 12.00-13.00

Fagkafé og spørretime for søknadsregistrerere om prosjektsøknadmodulen.

Ja. 
13.12.2023 13.00-14.00

Fagkafé og spørretime for prosjektøkonomer om prosjektsøknadmodulen.

Ja. 
09.01.2024 10.00-11.30

Fagkafé og spørretime for prosjektøkonomer med fokus på EU-søknader.

Ja. 
25.04.2024 12.00-13.00

Fagkafé for ledere om ferie

ja

 

Spørretime om Tilsetting og arbeidskontrakt, finner du under behovshaver kontrakt

 

Ledere

Alle ledere

BOTT ØL Innføringsprosjekt arrangerer informasjonsmøter for ledere utover høsten, opplæring og hva som er nytt for ledere vil være tema på disse møtene. 

Dato Klokkeslett Innhold Innkalling sendt
01.02.22 14:00-15:30

ToA-fagcafé (Tilsetning og arbeidskontrakt)

Ja
02.12.22 08:30-10:00

Informasjonsmøte for ledere

Ja
09.12.22 12:00-14:00

NTNU kurs for rollene personal- og kostnadsgodkjenner

Ja
14.12.22 08:30-10:00

Informasjonsmøte for ledere

Ja
04.01.23 13:30-15:00

Nytt økonomi- og lønnsystemer: Informasjonsmøte for ledere

Ja
19.04.2023 13.00-13.10 Spørsmål og svar om lønnssystem for vakt og service ja
25.04.2024 12.00-13.00 Fagkafé for ledere om ferie. se opptak og presentasjon under punktet "Fagkaféer og spørretimer" lenger opp på siden.  ja

 

Kurs Lenke
Selvbetjeningsløsninger lønn for ledere Kurs for ledere
Ledere med godkjenningsmyndighet i regnskap Kurs for ledere med godkjenningsmyndighet

Ledere med rollen Kostnadsgodkjenner

Opplæring i prosjektsøknadmodulen

Dato Klokkeslett Innhold Innkallelse sendt?
Onsdag 6. september 2023 Kl. 14.00 - 15.00

Opplæring i prosjektsøknadmodulen (tidligere kalt PreAward) i Unit4.

Ja

 

Egenlæring

Kurs Lenke
BOTT ØL e-læring for Kostnadsgodkjenner Kurs for kostnadsgodkjenner
Økonomimodell I tillegg til Basiskurs 1 bør du gjennomføre resterende kursmoduler om Økonomimodellen og sette deg inn i innholdet på siden Økonomimodellen ved NTNU - standarder og anbefalinger.
DFØ e-læring for kostandsgodkjenner

Kurs for kostnadsgodkjennere

Ledere med rollen Personalgodkjenner

 

Egenlæring

Kurs Lenke
BOTT ØL e-læring for personalgodkjenner Kurs for personalgodkjenner
Økonomimodell I tillegg til Basiskurs 1 bør du gjennomføre resterende kursmoduler om Økonomimodellen og sette deg inn i innholdet på siden Økonomimodellen ved NTNU - standarder og anbefalinger.

Ansettelse til avgang | Lønn

Behovshaver kontrakt

Egenlæring

Kurs Lenke
BOTT ØL e-læring for Behovshaver kontrakt Kurs for Behovshaver kontrakt
Økonomimodell Innføring i ny Økonomimodell - basiskurs i ny Økonomimodell, aktuelt for ledere og alle med roller innen økonomi og lønnsområdet.
Her finner du kursdokumentasjon og opptak av kurs 1.

 

Fagkaféer og spørretimer tilsetting og arbeidskontrakt

Dato Klokkeslett Kurs Inkalling sendt
02.09.2022 09:00-10:30

Fagcafé TOA - tilsetting og arbeidskontrakt

Ja
01.02.2022 14:00-15:30

Fagcafé TOA - tilsetning og arbeidskontrakt

Ja
08.12.2022 09.00-11:00

NTNU kurs for Behovshaver kontrakt

Ja
20.12.2022 12:00-14:00

NTNU kurs for Behovshaver kontrakt - samme som 08.12

Ja
05.01.2023 12:00-14:00

Spørretime for Behovshaver kontrakt - flere spørretimer arrangeres ved behov

Ja
09.02.2023 10.30-11.30

Spørretime for Behovshaver kontrakt

Ja
14.03.2023 12.00-13.30

Spørretime Tilsetting og arbeidskontrakt

Obs! Det er gjort et par endringer i rutinen siden denne presentasjonen: 

  1. Sensorer trenger ikke lenger søkes opp i Gjestetjenesten for tilgang til FS. 
  2. Utenlandske oppdragstakere får e-post fra Tjenestesenteret et par dager før de mottar kontrakt til signering fra DFØ. Der står det praktisk info om signering + kontaktinfo til Tjenestesenteret for bistand. 
Ja
27.04.2023 10.00-11.00

Spørretime sensorkontrakter og -tilganger

Ja
27.09.2023 13.00-14.00

Fagkafé tilsetting og arbeidskontrakt

 

 

Ja
11.04.2024 kl. 10.00-11.00

Infotime om nytt bestillingsskjema for kontrakter

ja

 

 

Innsikt for HR og lønn

Det er nå besluttet at utvalgte HR medarbeidere på enheter skal ha tilgang til DFØ Innsikt HR og lønn. I samarbeid med DFØ er vi i gang med å lage opplæringsopplegg for rollen.  Datoer og innhold kommer så snart datoer er endelig bekreftet. 

For andre ansatte som har behov for lønns- og/eller HR data i arbeidet sitt, er det satt i gang et arbeid med å lage en dashbordløsning som dekker behovet inntil Bevisst er oppdatert etter innføring av nytt økonomi- og lønnsystem (våren 23). 

Egenlæring

Kurs Lenke
NTNU Informasjon om Innsikt (les først) Et innblikk i DFØ Innsikt.pdf
Informasjon på DFØs kundesider  DFØ Innsikt for HR og lønn | DFØ (dfo.no) 
Økonomimodell Innføring i ny Økonomimodell - basiskurs i ny Økonomimodell, aktuelt for ledere og alle med roller innen økonomi og lønnsområdet.
Her finner du kursdokumentasjon og opptak av kurs 1.
Systemopplæring Innsikt HR og lønn Videokurs Grunnkurs DFØ Innsikt 

 

 

Behov til betaling

Presentasjon fra informasjonsmøte om opplæringen Behov til betaling 20.9 (ppt) 

Link til video fra informasjonsmøte

Anskaffelserådgiver

Opplæring for Anskaffelesrådgivere er gjennomført i perioden mai-august 2022. Ytterligere opplæring og oppfølging håndteres av Økonomiavdelingen Seksjon for anskaffelser og innkjøp.

Innkjøper

Egenlæring for Innkjøpere

Kurs Lenke
BOTT ØL e-læring for Innkjøper Kurs for Innkjøper
Økonomimodell Innføring i ny Økonomimodell - basiskurs i ny Økonomimodell, aktuelt for ledere og alle med roller innen økonomi og lønnsområdet.
Her finner du kursdokumentasjon og opptak av kurs 1.
 

Systemkurs - opplæring i Unit 4 for Innkjøpere

Dato Klokkeslett Kurs Inkalling sendt
05.12.22 kl. 12:00-14:00

Digitalt NTNU kurs som forberedelse til DFØ systemopplæring

Ja
19.12.22 kl. 09.00-10:30

Digitialt NTNU kurs, for refleksjoner etter DFØ systemopplæring

Ja

 

Det vil bli arrangert spørretimer for Innkjøpere og fagrekvirenter i 2023. Informasjon om dette vil ligge ut på Btb-informasjon på Innsida

Del 1 - Innkjøpsforespørsel for innkjøpere: Presentasjon fra kurset

 Del 2 - Inngående faktura for innkjøpere: Presentajson fra kurset

Fagrekvirent

Egenlæring for Fagrekvirent

Kurs Lenke
BOTT ØL e-læring for Fagrekvirent Kurs for Fagrekvirent
Økonomimodell Innføring i ny Økonomimodell - basiskurs i ny Økonomimodell, aktuelt for ledere og alle med roller innen økonomi og lønnsområdet.
Her finner du kursdokumentasjon og opptak av kurs 1.

 

Systemkurs - opplæring for fagrekvirenter

Systemopplæringen for fagrekvirenter gjennomføres som videokurs fra DFØ 

Dato Klokkeslett Kurs Inkalling sendt
21.11.2022 kl. 12:00-14:00

NTNU Kurs - introduksjon for fagrekvirenter

Ja
Des 2022    

 

Det vil bli arrangert spørretimer for Innkjøpere og fagrekvirenter i 2023. Informasjon om dette vil ligge ut på Btb-informasjon på Innsida

Fordring til innbetaling

Presentasjon fra informasjonsmøte om opplæringen Fordring til innbetaling 23.9 (ppt) 

Link til video fra informasjonsmøte

Fakturaansvarlig og Salgsordreoppretter

Det blir felles opplæring for disse to rollen. Systemopplæringen deles slik at fakutansvarlig ikke deltar på hele kurset.

Egenlæring 

Kurs Lenke
BOTT ØL e-læring for Fakturanasvarlig Kurs for Fakturansvarlig
BOTT ØL e-læring for Salgsordreoppretter Kurs for Salgsordreoppretter
Økonomimodell Innføring i ny Økonomimodell - basiskurs i ny Økonomimodell, aktuelt for ledere og alle med roller innen økonomi og lønnsområdet.
Her finner du kursdokumentasjon og opptak av kurs 1.
DFØ Systemvideo (for begger rollene) Opprette kunde på flyt
DFØ Systemvideo for Salgsordreoppretter Registrere salgsordre

Systemopplæring

All kursing vil være digital, link vil bli sendt ut sammen med kalenderinvitasjon

Det er viktig å melde seg på linken fra DFØ i innkallingen.

Dato Klokkeslett Kurs Inkalling sendt
22.09.22 kl. 13:00-14:00

Introduksjon til opplæring

Ja
05.12.22 kl. 09:30-11:30

Forberedelse til systemopplæring - Digitalt NTNU kurs

Ja
25.10.23 Kl. 09.00-11.30

Oppfriskningskurs for Fakturaansvarlige og Salgsordreopprettere i Kunde og salgmodulen i Unit4.

Ja
 

Plan, budsjett og oppfølging

Anleggshåndterer

Egenlæring 

Kurs Lenke
BOTT ØL e-læring for Anleggshåndterer E-læringskurs for Anleggshåndterer
Økonomimodell Innføring i ny Økonomimodell - basiskurs i ny Økonomimodell, aktuelt for ledere og alle med roller innen økonomi og lønnsområdet.
Her finner du kursdokumentasjon og opptak av kurs 1.
NTNUs interne sider Rutinebeskrivelser for anleggsmidler

 

NTNU kurs for anleggshåndterer

Dato Klokkeslett Kurs Inkalling sendt
28.03.23 10:00-11:30

NTNU kurs for Anleggshåndterer

Nei

 

Controller

Egenlæring

Før deltakelse på NTNU kurs forventes det at man har gjennomgått følgende egenlæring:

Kurs Lenke
BOTT ØL e-læring for Periodeavslutter enhet E-læringskurs for Periodeavslutter enhet
Økonomimodell Innføring i ny Økonomimodell - basiskurs i ny Økonomimodell, aktuelt for ledere og alle med roller innen økonomi og lønnsområdet.
Her finner du kursdokumentasjon og opptak av kurs 1.

 

NTNU Kurs

Dato Klokkeslett Kurs Innkalling sendt?
25.10.22 kl. 14:00-15:00

Informasjonsmøte om opplæring for Controller-rollen

Ja
09.12.22 kl. 09:00-11:30

NTNU kurs for Controllere 

Ja
16.01.23 kl. 12:00-14:00

Budsjettering i Bevisst  

Ja
22.06.23 kl. 13.00-15.00

Interne prosjekter

Ja

Bilagsbehandler

Egenlæring for Bilagsbehandler

Kurs Lenke
BOTT ØL e-læring for Bilagsbehandler E-læringskurs for Bilagsbehandler
Økonomimodell Innføring i ny Økonomimodell - basiskurs i ny Økonomimodell, aktuelt for ledere og alle med roller innen økonomi og lønnsområdet.
Her finner du kursdokumentasjon og opptak av kurs 1.

 

NTNU kurs for bilagsbehandeler

Dato Klokkeslett Kurs Inkalling sendt
28.02.23 09:00-10:30

NTNU kurs for bilagsbehandler

Ja

 

Prosjektøkonomi | Prosjektide til prosjektavslutning

Prosjektleder

 

NTNU Informasjonsmøte/ fagcafè

Dato Klokkeslett   Innkalling sendt?
25.11.2022 kl. 12:00-13:00

Informasjonsmøte om prosjektlederrollen

Ja

 

Egenlæring for prosjektleder

Kurs Lenke
BOTT ØL e-læring for prosjektleder Kurs for prosjektleder
Økonomimodell I tillegg til Basiskurs 1 bør du gjennomføre resterende kursmoduler om Økonomimodellen og sette deg inn i innholdet på siden Økonomimodellen ved NTNU - standarder og anbefalinger.

Prosjektøkonom

NTNU Informasjonsmøte/ fagcafè

Presentasjon fra Informasjonsmøte om opplæring prosjektøkonomi

Opptak fra informasjonsmøte om opplæring prosjektøkonomi

Opplæring i prosjektsøknadsmodulen

Dato Klokkeslett Innhold Innkallelse sendt?
Tirsdag 5. september 2023 Kl. 10.15 - 11.45

Opplæring i prosjektsøknadmodulen (tidligere kalt PreAward) i Unit4. 

Denne delen av kurset er for Søknadsregistrerere og Prosjektøkonomer.

Ja
Tirsdag 5. september 2023 Kl. 12.30 - 15.00

Del 2 av kurset for Prosjektøkonomer.

Ja
Onsdag 6. september 2023 Kl. 14.00 - 15.00

Opplæring i prosjektsøknadmodulen for Kostnadsgodkjennere og Prosjektøkonomer.

Ja
 

Egenlæring for prosjektøkonomer

Kurs Lenke
BOTT ØL e-læring for prosjektøkonom Kurs for prosjektøkonom
Økonomimodell I tillegg til Basiskurs 1 bør du gjennomføre resterende kursmoduler om Økonomimodellen og sette deg inn i innholdet på siden Økonomimodellen ved NTNU - standarder og anbefalinger.
DFØ Systemvideo Introduksjon til prosjektbudsjett
DFØ Veiledning Budsjettere lønnskostander i prosjektbudsjett
DFØ Veiledning Budsjettere med finansieringsrunde i prosjektbudsjett

 

 

Søknadsregisterer

Opplæring i prosjektsøknadsmodulen

Dato Klokkeslett Innhold Innkallelse sendt?
Tirsdag 5. september 2023 Kl. 10.15 - 11.45

Opplæring i prosjektsøknadmodulen (tidligere kalt PreAward) i Unit4 for Søknadsregistrerere og Prosjektøkonomer.

Ja

Kostnadsgodkjenner

Opplæring i prosjektsøknadmodulen

Dato Klokkeslett Innhold Innkallelse sendt?
Onsdag 6. september 2023 Kl. 14.00 - 15.00

Opplæring i prosjektsøknadmodulen (tidligere kalt PreAward) i Unit4.

Ja

Kontakt

Innføringsprosjektet for BOTT Økonomi og lønn ble avsluttet 01.januar 2023, opplæringer blir fortsatt lagt ut på denne siden men om du lurer på noe om lønn, reiseferiepermisjonsykdom eller økonomi sjekk ut deres sider med informasjon. Finner du ikke det du leter etter bruk NTNU Hjelp

 

behovshaver kontrakt

31629 Visninger
Vedlegg