Wikier

Biologiske faktorer

Leder med HMS-ansvar finner retningslinjer for sikkert arbeidsmiljø med biologiske faktorer på denne siden.

English version - Biological agents

Retningslinje for deg som arbeider med biologiske faktorer

Temaside om HMS | Sider merket med HMS

Før arbeid med biologiske faktorer

Før arbeidet settes i gang skal du sørge for:

Genmodifiserte mikroorganismer

Genteknologi er teknikk som innebærer at arvestoffet isoleres, karakteriseres, modifiseres og innsettes i levende celler eller virus. Genteknologi er regulert av Genteknologiloven. Bruk av genmodifiserte mikroorganismer er regulert i Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte organismer.

Laboratorier og anlegg som skal benyttes til innesluttet bruk, skal på forhånd godkjennes av Helsedirektoratet. Bruk av genmodifiserte mikroorganismer skal meldes til samme direktorat.

Eksponeringsregister

Arbeid med biologiske faktorer i smitterisikogruppe 3 og 4 kan medføre krav om eksponeringsregister. Gå til egen side Eksponeringsregister for å se hvilke handlinger som kreves. Selve registeret finner du via stoffkartoteket: Logg på stoffkartoteket, trykk på "Administrasjon" i venstre meny og velg "Eksponering".

Aktuelle spørsmål ved HMS-runde

 • Hvilke typer biologisk materiale finnes ved enheten?
 • Hvilke rutiner har enheten for innkjøp av biologisk materiale?
 • Hvilke rutiner har enheten for bruk av biologisk materiale?
 • Hvordan er biologisk materiale lagret og merket?
 • Er det søknads- eller meldeplikt for bruk og oppbevaring av enhetens biologiske materiale (genmodifiserte organismer, spesielle laboratorieforhold)?
 • Hvilke rutiner har enheten for avhending av biologisk materiale?
 • Kan enhetens biologiske materiale fremkalle infeksjon, allergi eller giftvirkning?
 • Hvordan sikres ansatte og studenter ved eventuell eksponering?
 • Hvilke rutiner har enheten for å sikre tilbud om helseundersøkelse og eventuell vaksine der det kan være aktuelt?

Under arbeidet

Du som leder arbeidet skal sørge for at:

 • Rutiner og planer følges, evalueres og eventuelt justeres. Gjør endringer kjent for alle involverte.
 • Eventuelle uhell eller uønskede hendelser meldes som avvik.

Les mer om arbeid med biologiske faktorer.

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef - 1. september 2015 - HMSR53 - ePhorte 2016/3901