Wikier

Arbeidsplasser og lokaler

Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | HMS temaside


NTNUs virksomhet drives på 734 000 m2. Bygningene på campusene er fra begynnelsen av forrige århundre til bygninger som nettopp er tatt i bruk. Det er derfor store og varierende utfordringer til ulike typer lokaler.

Utforming av lokaler

Hvis enheten ønsker hjelp til utforming av lokaler, kontakt Campusservice og/eller HMS-seksjonen.

Lokalene skal tilpasses virksomheten med tanke på:

Arbeidsmiljøloven stiller krav til hvordan arbeidsmiljøet skal utformes slik at det blir fullt forsvarlig. Universitetsloven stiller krav til utformingen av studentenes fysiske arbeidsmiljø.

Målet er at bygg og arealer ved NTNU skal være tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelserUniversell utforming skal så langt det er mulig oppfylles. Universell utforming er nødvendig for noen, og bra for alle. Tilrettelegging som tas med i planleggingen helt fra starten gjør at tiltakene blir en del av prosjektet og derfor uten ekstra kostnader eller til lave kostnader. Derimot er det ofte kostbart og lite pent å lage nødløsninger etterpå.

Endring av lokaler, ombygginger og byggeprosjekt

Behov for endring av lokaler, ombygginger og byggeprosjekt skal meldes til Eiendomsavdelingen.

Vernelinjen skal medvirke på vegne av ansatte i alle endrings- og byggeprosesser.


Aktuelle spørsmål

  • Hvordan sørger enheten for at lokalene utformes for å ivareta enhetens virksomhet på best mulig måte?
  • Har alle ansatte tilgang på tilfredsstillende pauserom, spiserom, toalett og garderobe?
  • Hvordan tilpasses lokalene for personer med funksjonsnedsettelser?
  • Har enheten planer om nybygging, ombygging eller endring av arbeidsplasser/arbeidslokaler?
  • Er planene av et slikt omfang at de skal behandles i Arbeidsmiljøutvalget?
  • Hvordan sørger enheten for å ivareta HMS i planlegging og gjennomføring av byggeprosjekt?
  • Hvordan har enheten planlagt at ordinær drift skal kunne foregå under en evt. ombyggings- eller endringsprosess?


Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt