Wikier

Forebygg arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager - ergonomi

UTGÅTT, IKKE GYLDIG

NYE SIDER VEDRØRENDE ERGONOMI, FINNER DU HER

Her får du råd fra bedriftsfysioterapeutene om hvordan du kan forebygge muskel- og skjelettplager i arbeidsdagen. Updated English version - available soon.

English version - Preventing work-related musculoskeletal problems - ergonomics

Temaside om HMS | Sider merket med ergonomi

Hva er ergonomi?

Ergonomi er tilpasning mellom arbeidsmiljø/teknikk og mennesket. God tilrettelegging av arbeidsplasser er med på å forebygge muskel- og skjelettplager. Det er lettere å forebygge enn å reparere allerede oppståtte skader.

Arbeidsplassen skal tilpasses slik at hver enkelt arbeidstaker skal kunne ha naturlige og hensiktsmessige arbeidsstillinger- og bevegelser, samt anledning til å variere arbeidet. Utstyr skal kunne reguleres slik at det kan tilpasses den enkelte. Hensiktsmessige hjelpemidler skal være tilgjengelige ved behov.

Arbeidsgiver har ansvar for å tilrettelegge arbeidet slik at arbeidstakerne ikke påføres skader eller plager. Arbeidstaker skal medvirke til forbedring av arbeidsforholdene, og må selv gi beskjed når kroppens grenser er nådd.

Muskel- og skjelettplager

Muskel- og skjelettplager er en fellesbetegnelse for smerter/ubehag i muskler, sener, ledd eller nerver som fører til redusert funksjonsnivå. At plagen er arbeidsrelatert, vil si at den er forårsaket eller forverret av arbeid eller gir symptomer i forbindelse med arbeid.

Muskel- og skjelettplager kan oppstå ved at arbeidet:

 • er for tungt
 • for ensformig
 • foregår i uheldige arbeidsstillinger
 • har vart for lenge

Plagene kommer når belastningen på kroppen blir for stor. Dette er individuelt og kan skje akutt eller over tid.

Se Tungt og ensformig arbeid.

Dette kan du gjøre selv

Variasjon og bevegelse i løpet av arbeidsdagen er utrolig viktig for kroppen. Det gir blant annet økt blodsirkulasjon, bedret lungefunksjon, bevegelse i leddene, avspenning med mer.

Ergonomi for forskjellige yrkesgrupper

Lovverk

Kontakt

Bedriftsfysioterapeutene kan hjelpe deg med å forebygge muskel- og skjelettplager ved å gi råd og veiledning om arbeidsplassen din. Gjør følgende:

 1. Informer din nærmeste leder om at du tar kontakt med bedriftsfysioterapeut.
 2. Send en epost til bedriftsfysioterapeutene. Eposten må inneholde informasjon om hvem du er, hva som er problemet, telefonnummer og hvor du jobber (bygg, etasje og romnummer). Bedriftsfysioterapeuten tar kontakt i løpet av noen dager.

Tina Hagen, bedriftsfysioterapeut

5495 Visninger
Vedlegg

Child Pages (4)

 • Ergonomi i laboratorier

  Innholdsfortegnelse [-] Avtrekkskap og sikkerhetsbenk Laboratoriestoler Pipettering Mikroskopering Belysning Råd ved nybygg/rehabilitering/innkjøp av utstyr Ergonomi-workshop i laboratorium Andre...

 • Stillesitting og variasjon

  Innholdsfortegnelse [-] Stillesitting og helse Tips for å redusere langvarig stillesitting Kontakt Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | HMS temaside Tips for å...

 • Tilpass dataarbeidsplassen

  Tips og råd til hvordan du kan utforme dataarbeidsplassen din for å forebygge muskel- og skjelletplager. English version - Customize your computer workplace Temaside om HMS | Sider merket med...

 • Tungt og ensformig arbeid

  Har du arbeidsoppgaver som er tunge og/eller er ensformige? Uheldige ergonomiske forhold på arbeidsplassen kan føre til muskel- og skjelettplager. Her får du tips til å unngå slike plager. English...