Wikier

Forebygg...

Tungt og ensformig arbeid

Har du arbeidsoppgaver som er tunge og/eller er ensformige? Uheldige ergonomiske forhold på arbeidsplassen kan føre til muskel- og skjelettplager. Her får du tips til å unngå slike plager.

English version - Heavy or repetitive work

Temaside om HMS | Sider merket med ergonomi

Mange arbeidsoppgaver er tunge og/eller består av ensformige, repeterende bevegelser i ugunstige arbeidsstillinger. Bevegelse og belastning er positivt for kroppen, men hvis den totale belastningen blir for stor, kan det føre til plager.

Ta tak i problemet før det blir for stort – det er lettere å forebygge skader enn å reparere allerede oppståtte skader.

Tungt arbeid

Tungt arbeid er en eller flere arbeidsoperasjoner som enkeltvis eller samlet kan overbelaste muskel- og skjelettsystemet hos arbeidstaker. Slikt arbeid er vedvarende tungt fysisk arbeid som krever stor kraft og er energikrevende.

Arbeidsoperasjoner er for eksempel løfting, bæring, og skyving.

Løfting

 • Ved gjentatte løft over 25 kg, bør tekniske hjelpemidler stilles til rådighet.
 • I stående stilling er et enkeltløft på 25 kg under optimale forhold forsvarlig for de fleste. Løft fra hoftehøyde krever minst kraftanstrengelse. Unngå tunge løft i sittende stilling.
 • Arbeidsteknikken ved tunge løft må tilpasses den enkeltes individuelle forutsetninger og den konkrete arbeidssituasjonen hvor løftet skal utføres. Belastningen ved løft påvirkes av:
  • Vekten og formen på det som skal løftes
  • Avstanden fra kroppen gjenstanden må holdes på
  • løftehøyden
  • Løft med samtidig vridning av ryggen, øker belastningen på ryggen dramatisk

Bæring

 • Ved bæring arbeider musklene statisk. Det er derfor viktig at bæreavstanden ikke er for lang og at det er hensiktsmessige hjelpemidler tilgjengelig.
 • Vekten og formen på det som skal bæres, avgjør belastningen. Kort vektarm, altså å holde gjenstanden nært kroppen, belaster kroppen minst.
 • Bæring av tunge gjenstander bør ikke overskride 20 meter på plant underlag. I trapp tilsvarer et trappetrinn en bæreavstand på omtrent 1 meter.

Skyving

 • Ved skyvearbeid kan egen kroppsvekt utføre en del av arbeidet. Belastningen på kroppen vil være avhengig av hvor stor kraft som er nødvendig for å starte bevegelsen, holde den i gang og bremse.
 • Belastningen øker ved hyppige igangsettelser, oppbremsinger eller retningsendringer.

Ensformig arbeid

Ensformig arbeid er arbeid som består av én enkelt eller noen få enkle arbeidsoperasjoner som gjentas i så høyt tempo og/eller så lenge at det kan føre til muskel- og skjelettplager.

 • Arbeid i høyt tempo har samme effekt som statisk muskelarbeid der få muskelgrupper belastes ensidig over tid. Det er viktig å veksle mellom ulike arbeidsoppgaver og arbeidsstillinger for å få god variasjon i arbeidsdagen.
 • Hvis arbeidssituasjonen ikke kan varieres, må det legges inn muligheter for hvile og restitusjon.
 • Den ansatte bør selv kunne legge opp og styre arbeidsdagen sin med hensyn til tempo og pauser.

Uheldige arbeidsstillinger

Arbeidsstillinger og bevegelser er utslagsgivende for hvilke belastninger kroppen utsettes for og de skader som eventuelt oppstår. Arbeid som binder arbeidstakeren til en bestemt arbeidsstilling eller bestemte bevegelser over tid, er uheldig.

Ved bevegelse arbeider musklene dynamisk, musklene skifter mellom spenning og avspenning.

Når én bestemt stilling inntas og holdes en stund, arbeider musklene statisk, og selv ved tilsynelatende lett arbeid vil dette raskt kunne overbelaste musklene.

Spesielt uheldig blir det når en over tid må utføre arbeid:

 • I fremoverbøyd stilling
 • I bøyde og vridde stillinger
 • I stor avstand fra kroppen
 • I og over skulderhøyde
 • På huk eller knestående
 • Ved langvarig stående arbeidsstilling
 • Ved langvarig sittende arbeidsstilling
 • Med ledd i ytterstilling

Arbeidshøyde

Arbeidshøyden må tilpasses arbeidets art, slik at man unngår uheldige belastninger på kroppen. Er det forskjellige arbeidsoppgaver som skal gjøres på benken, vil det være en fordel med hev- og senkefunksjon på benken.

 • Ved lette arbeidsoppgaver bør arbeidshøyde være i hoftehøyde slik at man unngår fremoverbøyd stilling og har frie armbevegelser.
 • Ved tungt arbeid hvor kraften rettes vertikalt og/eller horisontalt, bør arbeidshøyden være lavere.
 • Ved presisjons- og synskrevende arbeid må arbeidshøyden oftest være høyere.

Risikovurdering

Ved planlegging, utforming og utførelse av manuelt arbeid skal det gjøres en ergonomisk risikovurdering. Det skal spesielt tas hensyn til:

 • Objektets art
 • Fysiske anstrengelser
 • Arbeidsplassens utforming
 • Arbeidsoppgaven

Ved vurdering av arbeidsoperasjonen er det ikke nok å vurdere hvor tungt og fysisk krevende arbeidet er. Det er også viktig å ta hensyn til hvor lenge arbeidsoperasjonen pågår, hvor ofte den gjentas og om det fins muligheter for variasjon, pauser og hvile.

Praktiske tips for å unngå skader

 • Legg til rette for en arbeidsdag med mest mulig variasjon i arbeidsstilling og arbeidsbevegelser.
 • Ikke begynn arbeidsøkten med det tyngste. Kroppen setter pris på litt lett oppvarming.
 • Jobb nærmest mulig kroppen der det er mulig.
 • Finnes det hjelpemidler som gjør jobben lettere? Bruk dem!
 • Unngå tunge løft, spesielt i foroverbøyd og vridd stilling.
 • Hvis gjenstanden som skal løftes er tung, få hjelp av en kollega eller bruk løftehjelpemidler.
 • Optimal løftehøyde er i hoftehøyde. Løft fra golv eller i/over skulderhøyde er mer belastende på kroppen.
 • Har du arbeid over skulderhøyde? Kom deg høyere opp eller bruk forlenger på skaftet slik at armene kommer under skulderhøyde.
 • Ensidig arbeid? Varier med hvilken hånd du bruker, ta små pauser, strekk/tøy, eventuelt gå en liten tur.
 • Vær fysisk aktiv på fritiden. Da er kroppen bedre rustet til å tåle belastningen.
 • Legg til rette for en arbeidssituasjon med mest mulig variasjon i arbeidsstillinger og arbeidsbevegelser

Lovverk

Se Arbeidstilsynets nettsider:

Kontakt

Bedriftsfysioterapeutene:

Tina Hagen