Wikier

Støy

Støy kan øke risiko for uhell, bidra til stress og forårsake skadet hørsel.

English version - Noise

Temaside om HMS | Sider merket med verneutstyr

Arbeidsmiljø med støy

Støy er uønsket lyd. Lydstyrken måles i decibel (dB). For å avgjøre om støyen er skadelig eller ikke, blir det tatt hensyn til lydstyrken, hvor lenge støyen varer, hvor ofte man blir utsatt for støyen og om det er impulsstøy (smell).

Sikkerhet

Støy fra teknisk utstyr eller andre lydkilder skal søkes redusert gjennom skjerming eller andre tekniske tiltak ved kilden. Hvis dette ikke er tilstrekkelig må hørselvern brukes. Vær oppmerksom på at støy øker risikoen for uhell fordi støyen distraherer og fordi det blir vanskelig eller umulig å høre og forstå signaler. Støy bidrar dessuten til stress, som igjen øker belastning og risiko for å gjøre feil.

Sørg derfor for at du har tilstrekkelig opplæring og nødvendig informasjon for å jobbe på en god og trygg måte. Hvis enhetens risikovurdering konkluderer med at det er nødvendig med vernetiltak og personlig verneutstyr, skal slikt utstyr være tilgjengelig og i forskriftsmessig stand.

Hvis du eksponeres for hørselsskadelig støy skal du få tilbud om hørselsundersøkelse. Tilbudet gis deg på bakgrunn av risikovurdering. Bedriftshelsetjenesten kan bistå i vurderingen.

Støyskader

Skade på hørselen kan oppstå hvis du blir utsatt for:

  • Uventet støy.
  • Sterk støy.
  • Sterk og kortvarig støy som eksplosjon, slaglyd, skudd, spikerpistol eller lignende.
  • Risikoen for støyskade øker hvis du arbeider i støy og med visse kjemiske stoffer samtidig, særlig løsemidler som toluen, styren og karbondisulfid.

Hørselstap forårsaket av støy er varig. Hørseltap fra støy på arbeidsplassen er den vanligste yrkesskaden i Europa. Støy kan også være plagsom uten at den forårsaker skader. Les mer om Støy, temaside på Arbeidstilsynet.no.

Skade skal meldes i NTNUs avvikssystem.

Grenseverdier

Tiltaks- og grenseverdier for støy er angitt i Forskrift om tiltaks- og grenseverdier, kapittel 2. Dersom du utsettes for støy som overskrider grenseverdiene i §2-2 skal du til helseundersøkelse.

Aktuelle spørsmål ved HMS-runde

  • Produseres støy som er ubehagelig og som hindrer ansatte i å føre samtaler uanstrengt?
  • Hvilke rutiner har enheten for bruk av personlig verneutstyr?
  • Hvilke rutiner har enheten for å sikre tilbud om hørselstest ved fare forhørselsskade?

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef - 7. juli 2014 - HMSR59 - ePhorte 2013/11308