Wikier

Arbeidsvilkår for ansatte

På denne siden finner du oversikt over sentrale og lokale dokumenter som lov- og avtaleverk, forskrifter med mer, som er gjeldende for ansatte ved NTNU.

English version: Working conditions for employees

Sentrale dokumenter

Lov- og avtaleverk

Forskrifter

Annet

Lokale dokumenter og føringer

Særavtaler

Annet