Wikier

IE-fakultetet

Utvalg og råd ved IE

Child Pages (25)

 • Elektronisk systemdesign

  Mandat og sammensetning for studieprogramrådet ved IE-fakultetet 2021–2025 Møtereferat: Referat fra 2011-2013 Medlemmer Funksjon Enhet Campus Funksjonsperiode Arne Midjo, Universitetslektor Leder...

 • Fakultetsstyret IE

  Gjeldende periode er 1. august 2021 til 31. juli 2025 Sekretær: dekan, professor Ingrid Schjølberg Møteplan, innkallinger og referater Medlemmer Eksterne medlemmer Leder: Aslaug Hagestad Nag,...

 • Innovasjonsforum IE

  Innovasjonsforum ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk. Medlemmer Perioden 1. august 2017 til 31. juli 2021.  Prodekan: Ole-Morten Midtgård IDI: Anna Leida Mölder IEL: Ida Fuchs...

 • Ledergruppen ved IE

  Ansvar og sammensetning for ledergruppen ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk. Innholdsfortegnelse [-] Medlemmer Dekanat Instituttledere Studentrepresentanter Mandat Gjelder for...

 • Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM - ved IE

  LOSAM LOSAM består av representanter fra arbeidsgiver, verneombud og lokale fagforeningsrepresentanter. Medlemmer – LOSAM IE Innkalling og referater (i Sharepoint) Mandat I Hovedavtalen for staten...

 • Strategidokumenter IE

  Strategy and action plan in English. Strategidokumenter for IE-fakultetet Årsplan 2024 Strategi 2018-2025 Bærekraftstrategi Likestilling og mangfold 2023-2024 Eldre strategidokumenter Årsplan 2023...

 • Studieprogramråd for bachelor i informatikk

  Mandat og sammensetning for studieprogramrådet ved IE-fakultetet 2021–2025 Møtereferat finnes her Medlemmer Funksjon Enhet Campus Funksjonsperiode Guttorm Sindre, professor Leder for...

 • Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag - data

  Mandat og sammensetning for studieprogramrådet ved IE-fakultetet 2021–2025 Møtereferat finnes her. Medlemmer Funksjon Enhet Campus Funksjonsperiode Bjørn Klefstad, førstelektor Leder for...

 • Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag - elektro

  Mandat og sammensetning for studieprogramrådet ved IE-fakultetet 2021–2025 Møtereferat: Referater 2018 I Referater 2021 I Referater 2022 I Referater 2023 Medlemmer Funksjon Enhet Campus...

 • Studieprogramråd for Datateknologi

  Mandat og sammensetning for studieprogramrådet ved IE-fakultetet 2021–2025 Møtereferat finnes her Medlemmer Funksjon Enhet Campus Funksjonsperiode Rune Hjelsvold, professor (fung. leder) Leder for...

 • Studieprogramråd for Digital forretningsutvikling og samhandling

  Mandat og sammensetning for studieprogramrådet ved IE-fakultetet 2021–2025: Tilbake til utvalg og råd ved IE Møtereferat finnes her. Medlemmer Funksjon Enhet Campus Funksjonsperiode Knut Arne...

 • Studieprogramråd for Digital infrastruktur og cybersikkerhet

  Mandat og sammensetning for studieprogramrådet ved IE-fakultetet 2021–2025 Medlemmer Funksjon Enhet Campus Funksjonsperiode Geir Ove Rosvold, førsteamanuensis Leder for studieprogramrådet IDI...

 • Studieprogramråd for Elektronisk systemdesign

  Mandat og sammensetning for studieprogramrådet ved IE-fakultetet 2021–2025 Møtereferat: Referat fra 2011-2013 Medlemmer Funksjon Enhet Campus Funksjonsperiode Arne Midjo, Universitetslektor Leder...

 • Studieprogramråd for energi

  Mandat og sammensetning for studieprogramrådet ved IE-fakultetet 2021–2025 Medlemmer Funksjon Enhet Campus Funksjonsperiode Halsten Aastebøl, senioringeniør Leder for studieprogramrådet...

 • Studieprogramråd for energi og miljø

  [[Studieprogramråd for energi]]

 • Studieprogramråd for forkurs

  Mandat og sammensetning for studieprogramrådet ved IE-fakultetet 2021–2025 Medlemmer Funksjon Enhet Campus Funksjonsperiode Egil Grøndal Krystad, universitetslektor Leder for studieprogramrådet IMF...

 • Studieprogramråd for Informasjonssikkerhet

  Mandat og sammensetning for studieprogramrådet ved IE-fakultetet 2021–2025 Medlemmer Funksjon Enhet Campus Funksjonsperiode Slobodan Petrovic, professor Leder for studieprogramrådet IIK Gjøvik...

 • Studieprogramråd for Informatikk - Gjøvik

  Mandat og sammensetning for studieprogramrådet ved IE-fakultetet 2021–2025 Møtereferat finnes her Medlemmer Funksjon Enhet Campus Funksjonsperiode NN Leder for studieprogramrådet IDI Gjøvik...

 • Studieprogramråd for informatikk - Trondheim

  Mandat og sammensetning for studieprogramrådet ved IE-fakultetet 2021–2025 Møtereferat finnes her Medlemmer Funksjon Enhet Campus Funksjonsperiode Guttorm Sindre, professor Leder for...

 • Studieprogramråd for kybernetikk og robotikk

  Mandat og sammensetning for studieprogramrådet ved IE-fakultetet 2021–2025 Medlemmer Funksjon Enhet Campus Funksjonsperiode Lars Imsland, professor Ledere for studieprogramrådet ITK Trondheim...

 • Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR

  Mandat og sammensetning for studieprogramrådet ved IE-fakultetet 2021–2025 Sekretær: Chris Helen Solvoll Møtereferat: Referat fra 2011-2017 2018: 5. januar, 7. mars, 30. mai, 9. oktober 2019: 3....

 • Studieprogramråd for realfagsstudier i matematiske fag

  Mandat og sammensetning for studieprogramrådet ved IE-fakultetet 2021–2025 Medlemmer Funksjon Enhet Campus Funksjonsperiode Øyvind Solberg, professor Leder for studieprogramrådet...

 • Studieprogramråd for Simulering og visualisering

  Mandat og sammensetning for studieprogramrådet ved IE-fakultetet 2021–2025 Medlemmer Funksjon Enhet Campus Funksjonsperiode Førsteamanuensis, Di Wu Leder for studieprogramrådet Simulering og...

 • Studieutvalget ved IE

  Sekretærer: Seniorrådgiver Terje Brekke, fakultetsadministrasjonen og seksjonsleder for utdanning Vegard Rønning, fakultetsadministrasjonen. Møter Møtereferater: Referater 2021 I Referater 2022...

 • Utvalg for forskning og forskerutdanning IE

  Periode: 01.08.2021 - 31.07.2025 Leder: prodekan for forskning, professor Ingelin Steinsland Sekretær: Harald Lenschow IE-FU TEAMS Ph.d.-informasjon og skjema benyttet ved IE-fakultetet Plandisc...