Wikier

Utvalg og råd ved IE

Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM - ved IE

LOSAM

LOSAM består av representanter fra arbeidsgiver, verneombud og lokale fagforeningsrepresentanter.

Mandat

Hovedavtalen for staten med Tilpasningsavtale for NTNU heter det at medbestemmelse skal utøves gjennom lokale samarbeidsutvalg.

Drøftingssaker

Tilpasningsavtale gjeldende fom 01.07.15 pkt. 7.5, jfr. HA § 8 beskriver drøftingssaker i LOSAM

Forhandlingssaker

Tilpasningsavtale gjeldende fom 01.07.15 pkt. 7.6, jfr. HA § 13 beskriver forhandlingssaker i LOSAM

Saksbehandling

De skal senest ved årets første møte utarbeides en møtekalender med oversikt over når LOSAM skal ha møter, LOSAMs viktigste saker og når de skal behandles. Faste møtesaker skal fremgå for de enkelte møter.

I Tilpasningsavtale gjeldende fom 01.07.15, pkt. 7 kan du lese mere om saksbehandling i LOSAM.

 

Møter

Vår 2018

 • Mandag 15.01.2018
 • Torsdag 15.02.2018, møterom E222
 • Torsdag 15.03.2018
 • Torsdag 26.04.2018
 • Torsdag 31.05.2018
 • Fredag   22.06.2018

Innkalling og referater i SharePoint 

Våren 2017

 • Torsdag 26.01.2017 kl. 09.00 - 11.00
 • Torsdag 23.02.2017 kl. 09.00 - 11.00
 • Torsdag 23.03.2017 kl. 13.30 - 15.30
 • Torsdag 20.04.2017 kl. 09.00 - 11.00
 • Fredag  26.05.2017  kl. 09.00 - 11.00
 • Torsdag 22.06.2017 kl. 09.00 - 11.00

Høsten 2016

 • Mandag 29.08.2016 kl. 12.00 - 14.00  (møterom A390)
 • Onsdag 05.10.2016  kl. 09.00 - 11.00 (møterom E 262)
 • Fredag 11.11.2016   kl. 09.00 - 11.00  (møterom A390)
 • Torsdag 08.12.2016 kl. 13.00 - 15.00  (møterom A390)

Våren 2016

Møter 2015

Høsten 2015

Våren 2015

 • 26.10.2015 kl. 12.30 - 15.30 (referat)
 • 07.09.2015 kl. 12:30 - 14.30
 • 26.10.2015 kl. 12:30 - 14:30
 • 14.12.2015 kl. 12:30 - 14:30

Se også referater og innkallinger.