Wikier

IE-fakultetet

Bokmerker for ansatte og studenter
ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE).

Child Pages (11)

 • Doktorgrad - skjema - IE

  Kontakt oss: phd@ie.ntnu.no Doktorgradsskjema ved "for informasjonsteknologi og elektroteknikk. English version: PhD forms – IE (Skjema er som oftest kun tilgjengelig på engelsk) Doktoravhandlinger...

 • For LUR-studenter

  NB: UNDER UTVIKLING! Oversikt Kontaktpersoner Studieplan info Informasjon og frister etter semester Annen nyttig info Oppbygging av studiet Matematikk og Biologi Matematikk og Kjemi Matematikk og...

 • HMS ved IE

  Temaside om HMS for ansatte ved NTNU Særskilt HMS-informasjon for medarbeidere ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE). Beredskap Se egen side om beredskap ved IE. Siden...

 • IE-prisen

  IE-prisen Innholdsfortegnelse [-] IE-prisen Vinnere mottar Nominasjon Hvem kan nominere en kandidat? Hvem kan nomineres? Arbeidsmiljø Prisvinnere Faglærer/læringsmiljø Prisvinnere...

 • Post Doc Action - IE

  Postdoc Action @IE The aim of this action is to establish a set of measures and initiatives aimed at increasing the quality of post-doctoral fellowships at IE, both for the individual postdocs and...

 • Prosjektstøtte for forskere - IE

  Oversikt over søknadsprosess for EU, NFR og andre prosjekt. Samt insentivordninger lokalt ved IE. Søke EU-prosjekt Søke NFR- og andre prosjekt Søke SFF Søke økonomisk støtte fra IE

 • Student ved IE

  Bokmerker for studenter ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE). Ansatt  Datasaler ved IE  Emner ved IE  Bruksanvisning klageweb  Studier ved IE  Studieveiledere ...

 • Tilsette og endring av stilling - Skjema - IE

  For HR-ansvarlige: Anmodning om tilsetting Benyttes ved arbeid 4 timer eller mer pr. uke og med gjentakene betaling i løpet av semesteret. Kontrakt oppdragstaker (oppdragsavtale) benyttes i...

 • Utdanning ved IE

  Innholdsfortegnelse [-] Utdanningsseksjonen ved IE Sentrale dokumenter Datakilder Utfyllende regler KASPER Likestilling og mangfold Råd og utvalg Kontaktpersoner Lov og avtaleverk Timeplandata På...

 • Utvalg og råd ved IE

  Ledelse Fakultetsstyret Innovasjonsforum Ledergruppen Studieutvalget Utvalg for forskning og forskerutdanning Studieprogramrådene Studieprogramråd for Bachelor i ingeniørfag, data Studieprogramråd...

 • Økonomisk støtte ved IE

  Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) støtter aktiviteter med strategiske midler for å stimulere til aktivitet. Søk økonomisk støtte til Kompetanseheving innen utdanning og...