Wikier

IE-fakultetet

HMS ved IE

Temaside om HMS for ansatte ved NTNU

Særskilt HMS-informasjon for medarbeidere ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE).

Beredskap

Se egen side om beredskap ved IE. Siden omtaler:

 • Beredskapsplan
 • Varslingsliste
 • Områdeansvarlige 
 • NTNUs branninstruks 

HMS-kontaktpersoner 

Kontaktpersoner ved IE-fakultetet

Enhet Campus Linjeleder HMS-koordinator Verneombud Vara-verneombud Strålevern-koordinator
IE Trondheim Ingrid Schjølberg Thron Aass Dag Nummedal    
IDI Trondheim Heri Ramampiaro Birgit Sørgård Sofia Papavlasopoulou    
IDI Gjøvik Heri Ramampiaro   Peter Nussbaum    
IES Trondheim Thomas Tybell Sverre Vegard Pettersen Terje Mathiesen 
Erik Wessel-Berg
Reza Mirzaeifard
Christer Nesset
Sverre Vegard Pettersen
IES Gjøvik Thomas Tybell Pål Erik Endrerud Fredrik Ege Abrahamsen   Sverre Vegard Pettersen
IEL Trondheim Anngjerd Pleym Halsten Aastebøl Aksel Andreas Reitan Hansen   Halsten Aastebøl
IMF Trondheim Einar Rønquist Mersiha Sehic Erik Harborg Sverre Smalø  
IMF Gjøvik Einar Rønquist   Per Paulsrud Anders Oulie  
IIK Trondheim Nils K. Svendsen Jo-Are Nordli Eriksen Pål Sturla Sæter Erjon Zoto  
IIK Gjøvik Nils K. Svendsen Jo-Are Nordli Eriksen  Erjon Zoto Pål Sturla Sæter  
IIR Ålesund Rune Volden Anders Sætersmoen Di Wu Kai Erik Hoff Hans Christian Giske
ITK Trondheim Lars Struen Imsland Knut Reklev Glenn Angell Janne Karin Hagen Knut Reklev

Hovedverneombud

Områdeansvarlige ved brann

Stoffkartotek 

NTNU-oversikter

Sikkerhetskurs for studenter

Alle IE-studenter må gjennomføre et sikkerhetskurs første semester av studiet.

Om HMS-arbeidet ved IE-fakultetet 

Gjennom å sikre de tilsatte gode, trygge og personlighetsutviklende oppgaver skal NTNU skape et arbeidsmiljø som stimulerer de tilsatte til å være kreative, konstruktive og kritiske. Arbeidsmiljøet skal fremme arbeidsevne, læring, helse og trivsel, og verne mot arbeidsrelatert sykdom, arbeidsulykker og miljøskadelig utslipp/avfall.

Fakultetets HMS-arbeid skal:

 • hindre skader på personell og utstyr
 • sikre forsvarlig fysisk arbeidsmiljø
 • hindre skadelige og uønskede utslipp
 • fremme at hensyn til sikkerhet og miljø inngår i alt arbeid
 • vise innad og utad at hensyn til sikkerhet og miljø er ivaretatt
 • bidra til at HMS inkluderes og brukes aktivt i utdanningen
 • dokumentere at relevante lover og forskrifter følges
 • skape et godt psykososialt arbeidsmiljø med et kollektivt ansvar for alle medarbeidere
 • klargjøre leders ansvar til å følge opp HMS-retningslinjene

Kontaktinformasjon

Thron Aass

2473 Visninger

Child Pages (3)

 • HMS ved IEL

  Kontaktpersoner ved IEL Halsten Aastebøl HMS-koordinator Strålevernskoordinator Aksel Andreas Reitan Hanssen Verneombud Risikovurdering Mal for kartlegging av risikoforhold Mal for...

 • HMS ved IES

  Særskilt informasjon for ansatte og studenter rundt helse, miljø og sikkerhet ved Institutt for elektroniske systemer. English version - HSE at IES Innholdsfortegnelse [-] Hvor finnes tilgjengelig...

 • Organisasjonsutvikling - IDI

  laskdfjaskljfdøalskjfd skladføklasjdf sdjfha laskfhd alskjdf