Wikier

Strålevernkoordinatorer

Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | Tilbake til HMS temaside

På denne siden finner du oversikt over strålevernkoordinatorer ved NTNU.

English version - Radiation protection coordinators

Temaside om HMS | Sider merket med strålevern

NTNUs sentrale strålevernkoordinator er Ann Kristin Sjaastad.

Strålevernmatrisen er et samarbeidsforum mellom strålevernkoordinatorene. Strålevernmatrisen fremmer forslag til aktiviteter og forbedringer til NTNUs HMS-sjef.

Enheter som har flere strålevernskoordinatorer har en hovedkontakt. Du kan også kontakte enhetsleder hvis enheten ikke har en lokal strålevernkoordinator. Se også Retningslinje for strålevern og bruk av strålekilder, for en beskrivelse av ansvar og roller.

 

  1. MH - Fakultet for medisin og helsevitenskap
  2. IE - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
  3. IV - Fakultet for ingeniørvitenskap
  4. NV - Fakultet for naturvitenskap
  5. ØK - Fakultet for økonomi
  6. SU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
  7. NTNU Nanolab
  8. Vitenskapsmuseet
  9. NTNU i Ålesund
  10. NTNU i Gjøvik

MH - Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt

Koordinator

Avdeling for komparativ medisin

Trine Skoglund 

Kavliinstitutt for nevrovitenskap

Paulo Girão Bettencourt

Vara: Alice Burøy

Institutt for klinisk og molekylær medisin

Linh Hoang (hovedkontakt)

Veslemøy Malm Landsem (vara hovedkontakt) 

Per Arne Aas (isotoper)

Bjørnar Sporsheim (lasere)
Marianne Sandvold Beckwith (vara lasere)

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Ane Øvreness

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Kirsti Kvaløy

Vara: Ann Helen Melby

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk Albertina Rusandu

 

IE - Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk

Institutt

Koordinator

Institutt for elektroniske systemer

Sverre Vegard Pettersen

Vara: Tron Arne Nilsen

Institutt for elkraftteknikk Halsten Aastebøl
Institutt for teknisk kybernetikk Knut Reklev
   

 

IV - Fakultet for ingeniørvitenskap 

Institutt

Koordinator

Institutt for energi- og prosessteknikk

Halvor  Haukvik

Institutt for marin teknikk

 Emil Bratlie

Vara: Gisle Martin Haugseth

Institutt for geovitenskap og petroleum

Torill Sørløkk 

Vara: Camilo Mena Silva

Institutt for bygg og miljøteknikk

Thai Mai

Institutt for konstruksjonsteknikk

Tone H. Nilsen

Vara: Karoline Bjørgum

Institutt for maskinteknikk og produksjon

Arve Skorstad

 

NV - Fakultet for naturvitenskap

Institutt

Koordinator

Institutt for biologi

Grethe Stavik Eggen

Vara: Than Thuy Thi Nguyen og Trude Johansen

Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Amalie Johanne H. Mathisen

Vara: Martin Gimmestad

Institutt for fysikk

Oddbjørn Grandum 

Vara: Sylvie Lelu

Institutt for kjemi

Melanie Siah

Vara: Marit Syversveen 

Institutt for kjemisk prosessteknologi

Gøril Flatberg

Institutt for materialteknologi

Elvia Anabela Chavez Panduro

Vara: Morten Raanes

 

ØK - Fakultet for økonomi

Institutt

Koordinator

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Rikke Bramming Jørgensen

Vara: Kjerstina Røhme

 

 

SU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt

Koordinator

Institutt for lærerutdanning

Jan Tore Malmo

Vara: Ellen Andersson

 

NTNU Nanolab

Enhet

Koordinator

NTNU Nanolab

Ken Roger Ervik

Vara: Verner Håkonsen

 

Vitenskapsmuseet

Enhet

Koordinator

Nasjonallaboratoriene for datering

Martin Seiler

Vara: Marte Iversen Rønning

Institutt for arkeologi og kulturhistore

Marte Iversen Rønning

Vara: Martin Seiler

 

NTNU i Ålesund

Koordinator: Hans Christian Giske, vara: Harald Jan Skarstein

 

NTNU i Gjøvik

Koordinator: Astrid Berntsen, vara: Tone Kristin Sørensen