Wikier

Sider med tagg strålevern .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Strålevernkoordinatorer Godkjent 1.8 (Mindre endring) Oddbjørn Grandum 16 dager siden Skriv ut
HMS ved IE Godkjent 1.7 Kai Torgeir Dragland 5 Måneder siden Skriv ut
Sentrale HMS-retningslinjer Godkjent 1.1 (Mindre endring) Frode Vågen 7 Måneder siden Skriv ut
Prosedyre for arbeid med radioaktive kilder Godkjent 1.3 (Mindre endring) Frode Vågen 10 Måneder siden Skriv ut
Prosedyre for avhending av radioaktivt avfall Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Prosedyre for beredskap og handling ved uhell eller ulykke med strålekilde Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Prosedyre for arbeid med elektronmikroskop Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Prosedyre for arbeid med UVC-kilder Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Prosedyre for arbeid med lasere Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Prosedyre for arbeid med røntgenapparat Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Prosedyre for utpeking av lokal strålevernkoordinator Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Retningslinje for strålevern og bruk av strålekilder Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Strålevern Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Gravide og stråling Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Optiske strålekilder og synsundersøkelse Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut