Wikier

HMS-koordinatorer

Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | HMS temaside

På denne siden finner du informasjon om HMS-koordinatorer ved enhetene.

English version - HSE coordinators

HMS-kontakter i HMS-seksjonen

Fakulteter og andre enheter

Fakultet for arkitektur og design

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Enhet HMS-koordinator
Fakultet for medisin og helsevitenskap Ingvild Hammer
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik Hanne Eng 
Institutt for helsevitenskap i Ålesund Unni Sletten
Kavliinstitutt for nevrovitenskap Alice Burøy
Institutt for klinisk og molekylær medisin Veslemøy Malm Landsem
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap Ane Øvreness
Institutt for psykisk helse Nora Lilly Myrland
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie Geir Kristiansen
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk Monica Gundersen
Avdeling for komparativ medisin Anne Åm

Det humanistiske fakultet

Enhet HMS-koordinator
Det humanistiske fakultet Ina Therese Sørdahl
Institutt for filosofi og religionsvitenskap Susanna Maarit Brynhildsen
Institutt for historiske og klassiske studier Astri Halsan
Institutt for moderne samfunnshistorie Eivind Maråk
Institutt for kunst- og medievitenskap Anita Oxaas Karlsen
Institutt for musikk Erik Hagtun
Institutt for språk og litteratur Morten Antonsen
Institutt for tverrfaglige kulturstudier Åse Marit Skarholt

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Enhet HMS-koordinator
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Jan Håvard Ryen

Fakultetsadministrasjonen Jan Håvard Ryen
Institutt for datateknologi og informatikk Kai T. Dragland
Institutt for elektroniske systemer Sverre Vegard Pettersen
Institutt for elkraftteknikk Halsten Aastebøl
Institutt for IKT og realfag Anders Sætersmoen
Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Jo-Are Nordli Eriksen
Institutt for matematiske fag Mersiha Sehic
Institutt for teknisk kybernetikk Knut Reklev

Fakultet for ingeniørvitenskap

Enhet HMS-koordinator
Fakultet for ingeniørvitenskap Roar Eriksen 
Fakultetsadministrasjonen Roar Eriksen
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Thai Mai (Lab)

  Are Wendelborg Brandt
   
Institutt for energi- og prosessteknikk Morten Grønli og Per Bjørnaas
Institutt for konstruksjonsteknikk Karoline Bjørgum
Institutt for marin teknikk Emil Bratlie
Institutt for geovitenskap og petroleum Erlend Våtevik
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Øyvind Andersen (kontor og undervisn.areal)

Arve Skorstad (Verksted og materiallab.)

Rebecca M Gilbert Sandtrøen(Kjemilab.)

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk Julie Trentemøller Frafjord
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk Alf Dalby

Fakultet for naturvitenskap

Enhet HMS-koordinator
Fakultet for naturvitenskap Espen Fjærvik
Institutt for biologi Kjersti Rennan Dahl
Institutt for biologiske fag Ålesund Birgitte Paulsen Torset
Institutt for bioteknologi og matvitenskap Martin Gimmestad
Institutt for bioingeniørfag Lilja Brekke Thorfinnsdottir
Institutt for fysikk Oddbjørn Grandum
Institutt for kjemi Melanie Siah
Institutt for kjemisk prosessteknologi Gøril Flatberg
Institutt for materialteknologi Anita Britt Olsen

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Enhet HMS-koordinator
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Kirsten Sjolte
Institutt for geografi Rita Hokseggen
Institutt for lærerutdanning Berit Hansen Gilde
Institutt for pedagogikk og livslang læring Mona Haugnes
Institutt for sosialt arbeid Hallgerg H Helgetun
Institutt for sosiologi og statsvitenskap Oddrun Strand
Institutt for psykologi Terje Johansen
Institutt for sosialantropologi Rita Hokseggen

 

Fakultet for økonomi

Enhet HMS-koordinator
Fakultet for økonomi Randi Holvik
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Kjerstina Røhme
Institutt for internasjonal forretningsdrift Johanne Vågø Hoff
Institutt for samfunnsøkonomi Anne Larsen
NTNU Handelshøyskolen Merethe Kopreitan Dahl

Vitenskapsmuseet

Enhet HMS-koordinator
Vitenskapsmuseet Renate Kvernberg

 

Fellesadministrasjonen

Eiendomsavdelingen

Enhet HMS-koordinator
Eiendomsavdelingen Trond Øyum, fungerende, (Cecilie Holen)
Seksjon for eiendomsdrift Kari Karlsen
Seksjon for vedlikehold eiendom Per Gjengår
Seksjon for bærekraftig eiendomsutvikling Anne Karoline Simonsen, leder
Seksjon for eiendomsservice Stian Foldal, leder

 

Økonomiavdelingen og Avdeling for virksomhetsstyring

Enhet HMS-koordinator
Eiendomsavdelingen Jens Petter Nygård
Økonomiavdelingen Jens Petter Nygård
Seksjon for økonomirådgivning Knut Arne Kissten, leder
Seksjon for økonomitjenester Ingrid Eide, leder
Servicesenter for økonomi Ingrid Volden,  fungerende leder
Avdeling for virksomhetsstyring Jens Petter Nygård

 

Rektors stab og organisasjon

Enhet HMS-koordinator
Rektors stab, HR-HMS, Dokumentasjonsforvaltning og Kommunikasjon  
Rektors stab  
HR- og HMS-avdelingen Arve Johansen
Seksjon for HMS  
Avdeling for dokumentasjonsforvaltning  
Kommunikasjonsavdelingen  
NTNU Grafisk senter  
Administrative fellestjenester Gjøvik  
Administrative fellestjenester Ålesund  

 

IT-avdelingen

Enhet HMS-koordinator
IT-avdelingen Silje Blichfeldt

 

Avdeling for utdanning

Enhet HMS-koordinator

Avdeling for utdanning

Hege Elisabeth Almaas

 

Universitetsbiblioteket

Enhet HMS-koordinator
Universitetsbiblioteket Trygve Søraker

8467 Visninger