Wikier

IE-fakultetet

Utdanning ved IE

På denne siden finner du nyttig informasjon om utdannings-området ved IE-fakultetet.


Utdanningsseksjonen ved IE

Utdanningsseksjonen ved IE består i alt av 14 medarbeidere. Seksjonen ledes av seksjonssjef Vegard Rønning.

Sentrale dokumenter

Datakilder

Tableau Server (uhad.no) (krever brukerkonto)

Utfyllende regler

KASPER

  • Samleside for KASPER med informasjon og opplæringsressurser for emneansvarlige, studieprogramledere og administrativt ansatte

Likestilling og mangfold

Råd og utvalg

Kontaktpersoner

Lov og avtaleverk

NTNU har en egen samleside for aktuelle lover og regler for utdanningsområdet

Timeplandata

Timeplandata er informasjon om hvilken type undervisning et emne skal ha, hvor lang varighet hver aktivitet skal ha, hvem som forventes å møte opp til de forskjellige aktivitetene (studenter og fagpersoner) og eventuelle krav eller ønsker om utstyr og/eller undervisningsareal. Timeplandata registreres to ganger i året, med følgende frister:

  • Timeplandata for høstsemesteret: 1. mars
  • Timeplandata for vårsemesteret 1. september

Child Pages (1)

  • Kunstig intelligens ved IE

    Kunstig intelligens (KI) dokumenter KI-rapporten (pdf) IEs konkretiseringer og retningslinjer (pdf) Deklareringsskjema (pdf) Informasjon publisert på Innsida til studentene 20.12.2023 (pdf) ...