Wikier

Utdanningsutvalget - UU

Utdanningsutvalget skal drøfte og belyse aktuelle utdanningspolitiske saker og utfordringer og gi rektor råd i strategiske spørsmål innenfor området.

Temaside om råd og utvalg

For medlemmer

For alle

Innmelding av saker

 1. Saker til utdanningsutvalget meldes inn til UU-sekretær.
 2. I innmeldinga skal følgende opplysninger skal fremgå:
  1. Tittel på saken (og evt. tidligere saksnummer dersom saken har vært oppe til behandling i UU).
  2. Type sak: Drøfting/orientering/beslutning.
  3. Kort beskrivelse av hva saken gjelder, og konkret beskrivelse av problemstilling UU skal ta stilling til
  4. Navn på sakseier og saksbehandler
  5. Minimum nødvendig tidsramme – inklusive tid til å diskutere saken
   (Det legges opp til korte presentasjoner og mest tid til diskusjon)
  6. Dato for når saken ønskes inn i UU-møte (se møtedatoer på wiki-side)
 3. UU-sekretær setter opp tentativ saksliste som meldes inn for diskusjon og prioritering i prorektors ledergruppe to uker før UU-møtet. Sakseiere og saksbehandlere har frist fram til en uke før UU-møtet på å justere innmelding og ferdigstille eventuelle vedlegg tilsaken.
 4. Saksliste sendes ut en uke før UU-møtet.

Møteplan våren 2023

 • Mandag 20.01.2023
 • Mandag 30.01.2023
 • Mandag 13.02.2023
 • Mandag 27.02.2023
 • Mandag 13.03.2023
 • Mandag 27.03.2023
 • Mandag 10.04.2023
 • Mandag 24.04.2023
 • Mandag 08.05.2023
 • Mandag 22.05.2023
 • Mandag 05.06.2023
 • Mandag 19.06.2023

Møtene starter kl 12:00 og slutter 15:00. Møtene holdes fysisk på rom 329, 3 etg Hovedbygget, Gløshaugen med mulighet til å delta via Teams.

Kontakt

Utvalgets sekretær: Inger-Anne F. Sætermo (rektors stab - utdanning).