Wikier

Utdanningsutvalget - UU

Utdanningsutvalget skal drøfte og belyse aktuelle utdanningspolitiske saker og utfordringer og gi rektor råd i strategiske spørsmål innenfor området. Det ble høsten 2019 innført ny rutine og ny saksmal for innmelding av saker til utdanningsutvalget.

Temaside om råd og utvalg

For medlemmer

For alle

Møteplan høsten 2022

 • Mandag 22.08.2022
 • Mandag 12.09.2022
 • Mandag 26.09.2022
 • Mandag 10.10.2022
 • Mandag 24.10.2022
 • Mandag 07.11.2022
 • Mandag 21.11.2022
 • Mandag 05.12.2022
 • Mandag 19.12.2022

Møtene holdes fysisk på rom 329, 3 etg Hovedbygget, Gløshaugen med mulighet til å delta via Teams, eller hel-digitalt som Teams-møter avhengig av smittesituasjonen. Møtet 26.09 er lagt til rom 201, 2 etg Hovedbygget, Gløshaugen.

Møteplan våren 2022

 • Mandag 17.01.2022
 • Mandag 31.01.2022
 • Mandag 14.02.2022
 • Mandag 28.02.2022
 • Mandag 14.03.2022
 • Mandag 28.03.2022
 • Mandag 04.04.2022
 • Mandag 25.04.2022
 • Mandag 09.05.2022
 • Mandag 23.05.2022
 • Mandag 13.06.2022

Møtene mandag 14.02 og 13.06 starter 12:15 og slutter 15:15. De øvrige møtene starter kl 12:00 og slutter 15:00. Møtene holdes fysisk på rom 329, 3 etg Hovedbygget, Gløshaugen med mulighet til å delta via Teams, eller hel-digitalt som Teams-møter avhengig av smittesituasjonen.

Møteplan høsten 2021

 • Mandag 23.08.2021
 • Mandag 06.09.2021
 • Mandag 20.09.2021
 • Mandag 04.10.2021
 • Mandag 18.10.2021
 • Mandag 01.11.2021
 • Mandag 15.11.2021
 • Mandag 29.11.2021
 • Mandag 13.12.2021

Møtet den 23.08 starter kl 12:30 og slutter 15:30. De øvrige møtene starter kl 12:00 og slutter 15:00. Møtene holdes fysisk på rom 329, 3 etg Hovedbygget, Gløshaugen med mulighet til å delta via Teams, eller hel-digitalt som Teams-møter avhengig av smittesituasjonen.

Møteplan våren 2021

 • Mandag 25.01 2021
 • Mandag 08.02.2021
 • Mandag 22.02.2021
 • Torsdag 04.03.2021
 • Mandag15.03.2021
 • Onsdag 07.04.2021
 • Mandag 19.04.2021
 • Mandag 26.04.2021
 • Mandag 03.05.2021
 • Mandag 10.05.2021
 • Mandag 31.05.2021
 • Fredag 04.06.2021
 • Mandag 14.06.2021
 • Mandag 21.06.2021

Alle møtene starter kl. 12:00 og slutter kl. 15:00 med unntak av møtet den 04.06 fra 09:00 - 12:00. Møtene holdes på rom 329, 3 etg Hovedbygget, Gløshaugen, eller digitalt som Teams-møter.

Møteplan høsten 2020

 • Mandag 24.08.2020
 • Mandag 21.09.2020
 • Mandag 19.10.2020
 • Mandag 16.11.2020
 • Mandag 14.12.2020

Tid: Alle møter starter kl 12.45 og slutter senest kl 15.45.
Sted: Møtene holdes på R6 i Realfagsbygget, eller digitalt som Teams møter.

Møteplan våren 2020:

Alle møter starter kl 12.30 og slutter senest kl 15.45. Møtene holdes på R6 i Realfagsbygget.

 • Mandag 27.01.2020
 • Mandag 24.02.2020
 • Onsdag 18.03.2020
 • Mandag 27.04.2020
 • Mandag 25.05.2020
 • Mandag 22.06.2020

For fullstendig møtebok for Utdanningsutvalget, som inneholder samtlige saksdokumenter i tilknytning til det enkelte møte, se følgende ePhorte-saksnummer:

 • 2020/5113 Møtebok 2020
 • 2019/33618 Møtebok 2019 (fra og med juni 2019)
 • 2017/1046: Møtebok 2017
 • 2016/1117: Møtebok 2016
 • 2015/1243: Møtebok 2015
 • 2014/1201: Møtebok 2014
 • 2013/28: Møtebok 2013

Kontakt

Utvalgets sekretær:

Fra 01.01.2020 er det Anne Sølberg Ellingsen i staben til prorektor for utdanning.