Wikier

Utdanningsutvalget - UU

Utdanningsutvalget skal drøfte og belyse aktuelle utdanningspolitiske saker og utfordringer og gi rektor råd i strategiske spørsmål innenfor området.

Temaside om råd og utvalg

For medlemmer

For alle

Møteplan våren 2024

Første møte er mandag 15.01.2024, og møter settes opp annenhver mandag utover våren.

Møtene starter kl 12:00 og slutter 15:00. Møtene holdes fysisk på rom 329, 3 etg Hovedbygget, Gløshaugen med mulighet til å delta via Teams.

Innmelding av saker

 1. Saker til utdanningsutvalget meldes inn til UU-sekretær.
 2. I innmeldinga skal følgende opplysninger skal fremgå:
  • Tittel på saken (og evt. tidligere saksnummer dersom saken har vært oppe til behandling i UU).
  • Type sak: Drøfting/orientering/beslutning.
  • Kort beskrivelse av hva saken gjelder, og konkret beskrivelse av problemstilling UU skal ta stilling til
  • Navn på sakseier og saksbehandler
  • Minimum nødvendig tidsramme – inklusive tid til å diskutere saken
   (Det legges opp til korte presentasjoner og mest tid til diskusjon)
  • Dato for når saken ønskes inn i UU-møte (se informasjon om møteplan lenger opp på denne siden)
 3. UU-sekretær setter opp tentativ saksliste som meldes inn for diskusjon og prioritering i prorektors ledergruppe to uker før UU-møtet. Sakseiere og saksbehandlere har frist fram til en uke før UU-møtet på å justere innmelding og ferdigstille eventuelle vedlegg tilsaken.
 4. Saksliste sendes ut en uke før UU-møtet.

Kontakt

Utvalgets sekretær: Inger-Anne F. Sætermo (rektors stab)