Wikier

Utdanningsutvalget - UU

Utdanningsutvalget skal drøfte og belyse aktuelle utdanningspolitiske saker og utfordringer og gi rektor råd i strategiske spørsmål innenfor området. Det ble høsten 2019 innført ny rutine og ny saksmal for innmelding av saker til utdanningsutvalget.

Temaside om råd og utvalg

For medlemmer

For alle

Møteplan våren 2023

 • Mandag 20.01.2023
 • Mandag 30.01.2023
 • Mandag 13.02.2023
 • Mandag 27.02.2023
 • Mandag 13.03.2023
 • Mandag 27.03.2023
 • Mandag 10.04.2023
 • Mandag 24.04.2023
 • Mandag 08.05.2023
 • Mandag 22.05.2023
 • Mandag 05.06.2023
 • Mandag 19.06.2023

Møtene starter kl 12:00 og slutter 15:00. Møtene holdes fysisk på rom 329, 3 etg Hovedbygget, Gløshaugen med mulighet til å delta via Teams.

Møteplan høsten 2022

 • Mandag 22.08.2022
 • Mandag 12.09.2022
 • Mandag 26.09.2022
 • Mandag 10.10.2022
 • Mandag 24.10.2022
 • Mandag 07.11.2022
 • Mandag 21.11.2022
 • Mandag 05.12.2022
 • Mandag 19.12.2022

Møtene holdes fysisk på rom 329, 3 etg Hovedbygget, Gløshaugen med mulighet til å delta via Teams, eller hel-digitalt som Teams-møter avhengig av smittesituasjonen. Møtet 26.09 er lagt til rom 201, 2 etg Hovedbygget, Gløshaugen.

Kontakt

Utvalgets sekretær: Inger-Anne F. Sætermo (rektors stab - utdanning)