Wikier

Utvalg og råd ved IE

Studieutvalget ved IE

Sekretærer: Seniorrådgiver Terje Brekke, fakultetsadministrasjonen og seksjonsleder for utdanning Vegard Rønning, fakultetsadministrasjonen.

Møter

Møtereferater: Referater 2021  I  Referater 2022

Møtereferater fra 2018-2021
Møtereferater fra 2016-2017

Sammensetning

Medlemmer Rolle Funksjonsperiode
Førsteamanuensis Roger Midtstraum Prodekan for utdanning
ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
15.09.21 - 31.12.25
Førstelektor Bjørn Klefstad Studieprogramrådsleder for bachelor, ingeniør - data 15.09.21 - 31.12.25
Faggruppeleder Halgeir Leiknes Studieprogramrådsleder for bachelor, ingeniør - elektro 15.09.21 - 31.12.25
Professor Daniela Soares Cruzes Studieprogramrådsleder for datateknologi 15.09.21 - 31.12.25
Førsteamanuensis Knut Arne Strand Studieprogramrådsleder for digital forretningsutvikling og samhandling 15.09.21 - 31.12.25
Førsteamanuensis Geir Ove Rosvold Studieprogramrådsleder for digital infrastruktur og cybersikkerhet 15.09.21 - 31.12.25
Førsteamanuensis Torstein Bolstad
(Førsteamanuensis Morten Olavsbråten (H22)
Studieprogramrådsleder for elektronisk systemdesign og innovasjon 15.09.21 - 31.12.25
Senioringeniør Halsten Aastebøl Studieprogramrådsleder for energi 15.09.21 - 31.12.25
Universitetslektor Egil Grøndal Krystad Studieprogramrådsleder for forkurs 15.09.21 - 31.12.25
Professor Guttorm Sindre Studieprogramrådsleder for informatikk 15.09.21 - 31.12.25
Professor Slobodan Petrovic Studieprogramrådsleder for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi 15.09.21 - 31.12.25
Professor Lars Imsland  Studieprogramrådsleder for kybernetikk og robotikk 15.09.21 - 31.12.25
Førsteamanuensis Marius Irgens Studieprogramrådsleder for lektorutdanning i realfag 15.09.21 - 31.12.25
Professor Øyvind Solberg Studieprogramrådsleder for realfagsstudier i matematiske fag 15.09.21 - 31.12.25
Student Elias Klakken Angelsen Fakultetstillitsvalgt 01.01.22 - 31.12.22
Student Odd Arne Fosse Fakultetstillitsvalgt 01.08.21 - 01.08.22
Observatører Rolle Funksjonsperiode
Professor Rune Hjelsvold Nestleder utdanning IDI 01.08.21 - 01.08.25
Førsteamanuensis Pål Keim Olsen Nestleder utdanning IEL 01.08.21 - 01.08.25
Førsteamanuensis Torstein Bolstad
(Førsteamanuensis Morten Olavsbråten (H22)
Nestleder utdanning IES 01.08.21 - 01.08.25
Universisteslektor Arne Midjo Nestleder utdanning IES 01.01.22 - 01.08.25
Førsteamanuensis Frank A. Krämer Nestelder utdanning IIK 01.08.21 - 01.08.25
Universitetslektor Anders Ulstein Nestleder utdanning IIR 01.08.21 - 01.08.25
Universitetslektor Ketil Arnesen Nestleder utdanning IMF 01.08.21 - 01.08.25
Professor Mette Langaas Nestleder utdanning IMF 01.08.21 - 01.08.25
Professor Lars Imsland  Nestleder utdanning ITK 01.08.21 - 01.08.25
Universitetslektor Torleif Anstensrud Nestleder utdanning ITK  

Funksjonsperioden

Studieprogramrådslederne følger funksjonsperioden som leder for Studieprogramrådet. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år.

Mandat

Studieutvalget er et rådgivende organ for dekan. Utvalget skal uttale seg i prinsipielle saker som gjelder all utdanning IE-fakultetet er involvert i, med unntak av doktorgradsutdanning.

Utvalgets hovedoppgaver

Utvalgets hovedoppgaver er:

  • forberede og koordinere arbeidet med de årlige studieplanrevisjoner, og i den sammenheng vurdere aktuelle endringer i utdanningstilbudene ved IE
  • bidra til utvikling av hensiktsmessig tilbud av IE-emner til andre studieprogrammer ved NTNU
  • bidra til utvikling av hensiktsmessig tverrfaglighet både innenfor IEs studietilbud og i andre studieprogrammer ved NTNU
  • vurdere mulige samordninger av emnetilbud ved de enkelte programmer
  • arbeide med kvalitetssikring og evaluering av IEs samlede studietilbud i henhold til vedtatte retningslinjer, inkludert rapportering
  • delta i utformingen av informasjonsmateriell om studiene ved fakultetet
  • uttale seg i prinsipielle spørsmål knyttet til innpassings- og fritakssaker
  • uttale seg i saker utvalget får seg forelagt

Utvalget kan på eget initiativ ta opp saker som gjelder studiene og utdanningen ved IE. Utvalget ledes av prodekan for utdanning. Fakultetsadministrasjonen er sekretariat for utvalget.

Child Pages (2)