Wikier

Ledige stillinger...

Ledige stillinger for studenter ved IE

Student Buddies

To ensure the best possible learning environment, the Faculty of Information Technology and Electrical Engineering (IE) has a student Buddy scheme at our international master programs in Trondheim. The focus of the scheme is helping new international master-students get started with their education, both academically and socially.

 

All international master programs at the IE faculty (campus Trondheim) will be included in the Buddy scheme. We need 4 student Buddies in total.

Read more about the position and apply

Application deadline: 11.04.24

 

LAOS-kurs

Det er krav til LAOS-kurs for alle læringsassistenter.

  • Kurset må gjennomføres i løpet av ansettelsesperioden dersom du ikke har tatt dette fra før.
  • Har du allerede tatt LAOS-kurs, må kursbevis legges ved signert arbeidsavtale.
  • Tas LAOS-kurset i løpet av ansettelsesperioden vil du få betalt for 20 timer. Lønn for Laos krever fremlegging av kursbevis, lønnes av det respektive instituttet.

Påmelding og informasjon om LAOS – Opplæring for læringsassistenter

Det er verdt å merke seg at ingen behøver å "søke taktisk". Tilbud om stilling vil bli gitt i henhold til studentens prioritering. Dvs. at dersom studenten på et senere tidspunkt når opp i konkurransen i et emne han/hun prioriterer høyere enn det emnet han/hun har fått tilbud om stilling i, så vil han/hun få et nytt tilbud i emnet gitt høyere prioritet. Tilbud om stilling i emner med lavere prioritert, vil ikke bli gitt.