Wikier

Ledige stillinger...

Ledige stillinger for studenter ved IE

 

 

Ledige assistentstillinger våren 2023

Søknadsfrist: 31.10.22

Ledige stillinger Trondheim

 

Søk stilling

 

 

LAOS-kurs

 

Det er krav til LAOS-kurs for alle læringsassistenter.

Kurset må gjennomføres i løpet av ansettelsesperioden dersom du ikke har tatt dette fra før. Har du allerede tatt LAOS-kurs, må kursbevis legges ved signert arbeidsavtale.

Tas LAOS-kurset i løpet av ansettelsesperioden vil du få betalt for 20 timer. Lønn for Laos krever fremlegging av kursbevis, lønnes av det respektive instituttet.

Påmelding og informasjon om LAOS – Opplæring for læringsassistenter

!!! Det er verdt å merke seg at ingen behøver å "søke taktisk". Tilbud om stilling vil bli gitt i henhold til studentens prioritering. Dvs. at dersom studenten på et senere tidspunkt når opp i konkurransen i et emne han/hun prioriterer høyere enn det emnet han/hun har fått tilbud om stilling i, så vil han/hun få et nytt tilbud i emnet gitt høyere prioritet. Tilbud om stilling i emner med lavere prioritert, vil ikke bli gitt.