Wikier

Ledige stillinger...

Ledige stillinger for studenter ved IE

Minner om at søknadsfristen er 13 mai !!

 

Ledige assistentstillinger høsten 2022

Søknadsfrist: 13 mai

Ledige stillinger Trondheim

 

Søk stilling

 

LAOS-kurs

 

Det er krav til LAOS-kurs for alle læringsassistenter.

Kurset må gjennomføres i løpet av ansettelsesperioden dersom du ikke har tatt dette fra før. Har du allerede tatt LAOS-kurs, må kursbevis legges ved signert arbeidsavtale.

Tas LAOS-kurset i løpet av ansettelsesperioden vil du få betalt for 20 timer. Lønn for Laos krever fremlegging av kursbevis, lønnes av det respektive instituttet.

Påmelding og informasjon om LAOS – Opplæring for læringsassistenter

 

!!! Det er verdt å merke seg at ingen behøver å "søke taktisk". Tilbud om stilling vil bli gitt i henhold til studentens prioritering. Dvs. at dersom studenten på et senere tidspunkt når opp i konkurransen i et emne han/hun prioriterer høyere enn det emnet han/hun har fått tilbud om stilling i, så vil han/hun få et nytt tilbud i emnet gitt høyere prioritet. Tilbud om stilling i emner med lavere prioritert, vil ikke bli gitt.

 

Student Buddies

To ensure the best possible learning environment, the Faculty of Information Technology and Electrical Engineering (IE) has a student Buddy scheme at our international master programs in Trondheim. The focus of the scheme is helping new international students get started with their education, both academically and socially.
 
All international master programs at the IE faculty (campus Trondheim) will have a student Buddy. We need 6 student Buddies for 5 study programs.

Read more about the posision and apply

Apply now

 

Student Assistants

To ensure the best possible learning environment, the Faculty of Information Technology and Electrical Engineering (IE) has a student Buddy scheme at our international master programs in Trondheim. The focus of the scheme is helping new international students get started with their education, both academically and socially.
 
All international master programs at the IE faculty (campus Trondheim) will have a student Buddy. We need 6 student Buddies for 5 study programs.
 

Read more about the posision and apply

Apply now