Wikier

IE-fakultetet

Doktorgrad - skjema - IE

Kontakt oss:
​​​phd@ie.ntnu.no

Doktorgradsskjema ved "for informasjonsteknologi og elektroteknikk.
English version: PhD forms – IE (Skjema er som oftest kun tilgjengelig på engelsk)

Doktoravhandlinger ved NTNU per år: 2023; 2022; 2021; 2020; 2019; 2018 og tidligere.

Hvordan gjennomføre en doktorgrad?

Doktorgrad 1-2-3

PhD on Track

Blackboard

Cristin kontakter

Mimes brønn

Ph.d.-forskrift for NTNU

IEs bestemmelser til ph.d.-forskriften for NTNU

Våre ph.d.-programmer:

Tverrfakultære program

Opptak, gjennomføring og avslutning gjøres i tråd med våre ordinære ph.d.-programmer, med unntak ved opptak hvor opplæringsdelen skal godkjennes av programrådet for medisinsk teknologi. Følgende krav skal oppfylles:

 • (IE) Ph.d.-emne (7,5 SP) fra instituttets eget ph.d.-program portefølje og minimumskravet om 5 SP innen overførbare kunnskapsmoduler. MHs obligatoriske emner spesifisert under godkjennes for våre kandiater.
 • (MH) Minimum 8 studiepoeng (og maksimum 10 studiepoeng) grunnkurs i vitenskapsteori, etikk og forskningsformidling er obligatorisk for alle kandidater. De obligatoriske emnene er:
  • Medisinsk forskning i teori og praksis (SMED8004), 5 SP (studiepoeng)
  • Forskningsformidling (SMED8005) 3 SP

Dokumenter for bedømmelseskomite

 

Starte opp

Veiledning til Digital ID for signering av dokumenter:

Gjennomføre

 • Endringer av opplæringsplan (doc | pdf)
 • Årsrapport:
  • fremdriftsrapport for ph.d.-kandidater og fremdriftsrapport fra hovedveileder er elektroniske skjemaer som tilsendes alle registrerte aktive veilederforhold per epost.
 • Søknad om gjenoppstartsstipend
  • Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) tilbyr gjennoppstartsstipend for stipendiater og postdoktorer som har hatt foreldrepermisjon eller lengre sykdom (100%) sammenhengende i 6 måneder. Møter du kriteriene for stipend innvilges dette for inntil en måned. Forlengelse skal kompensere for den tiden det tar å gjenoppta arbeidet. Ordningen er et ledd i NTNUs nye politikk og handlingsplan for likestilling og mangfold vedtatt av Rektor.
 • Fokus på kappeskriving ved professor Keith Downing 

 • Søknad om forlengelse av studieretten

Avslutte

Karrieredag ved NTNU.
For de som trenger karriereveiledning fra noen utenfor NTNU så kan det være verdt å forsøke den nasjonale karriereveiledningstjenesten.

Integrert ph.d.

 • Informasjon om integrert ph.d.
  • Benytt ordinært opptaksskjema og lagre din utgave for opptak del II (etter gjennomført mastergrad og normalt ph.d.-opplæringsdelen), i tillegg skal fullstendig prosjektbeskrivelse vedlegges ved søknad om opptak til del II av ph.d.-utdanningen.
  • Vi har mao. kun et opptaksskjema, dette benytter vi til ordinært opptak og integrert ph.d. opptak del 1. Her kreves det ikke prosjektbeskrivelse eller fullstendig beskrivelse av internasjonalisering eller akademisk samarbeid… men når skjema revideres for opptak til del 2 skal dette være på plass samt en sjekk av fullført mastergrad. (Skjemaet - ved korrekt utfylling – er enkelt å gjenoppta for revidering).

  • Ved fullført mastergrad (fortsatt med B krav) har kandidaten rett på opptak til del 2, derfor er det ansett som forenklet saksgang og vi ser bort fra signaturer, Kandidat og hovedveileder informerer programrådsleder og saksbehandelr ved institutt og fakultetet om opptak til del II, og redegjør for evt. vesentlige endringer. Opptak til del II legges fram som O-sak til forskningsutvalget. Ingen signaturer kreves.

dr. philos

Digitalt vitnemål (ev. søk om papirversjon)