Wikier

Publisering - doktorgrad

English version: Publishing
Ser du etter noe annet?Temaside om doktorgrad | Temaside om publisering


De fleste ph.d.-kandidater publiserer eller planlegger å publisere artikler i løpet av ph.d.-perioden. Publiseringsverden kan være et stort lerret å bleke som fersk ph.d.-kandidat og veileder vil være en viktig støttespiller i denne prosessen.

En nyttig nettressurs kan være PhD on Track som bl.a. er utarbeidet av universitetsbibliotekene i Norge. Her kan du finne informasjon om referanseverktøy, siteringsindekser, hvordan sende inn artikler, fagfelleprosessen m.m.

Alle vitenskapelige ansatte som publiserer må forholde seg til enkelte klare anbefalinger. Disse anbefalingene kan du finne mer om på sidene om publisering på Innsida. Det er viktig at du registrerer forskningen din i Cristin. Når du registrerer forskningen i Cristin må du bruke samme forfattertilhørighet som du har gjort i publikasjonen. Det er derfor viktig at du oppgir NTNU i selve publikasjonen.

Det er spesielt viktig å registrere fagfellevurderte publikasjoner i Cristin, men også andre publikasjoner og former for formidling kan, og bør, registreres. Du kan se hvilke kanaler som er tellende og på hvilket nivå på NSDs oversikt over publiseringskanaler.

Dersom du er eksternt ansatt og publikasjonen er relatert til doktorgradsarbeidet ved NTNU skal du oppgi både NTNU og hovedarbeidsgiver på publikasjonen og når du registrerer i Cristin. Det er viktig at du registrerer samme adresse i Cristin som du har gjort i publikasjonen.

Publisere avhandlingen elektronisk

Når avhandlingen er godkjent og trykt i endelig versjon kan du legge den åpent tilgjengelig elektronisk gjennom NTNU Open. NTNU Open er NTNUs arkiv- og publiseringstjeneste for vitenskapelige publikasjoner. Dette gjelder i utgangspunktet uavhengig av om avhandlingen er en monografi eller en artikkelsamling, men dersom det er en artikkelsamling kan det være rettighetsproblematikk som må avklares. Dette står mer om på lenken over.

Tidligere publiserte avhandlinger finner du i NTNU Open.

Publisering etter disputas

Mange ph.d.-kandidater ønsker også å publisere forskning fra avhandlingen etter disputas. Det er i så fall viktig å være tydelig på hvor arbeidet er utført. En institusjon skal oppgis som adresse i en publikasjon dersom den har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for en forfatters medvirkning til det publiserte arbeidet. Dersom NTNU kan vurderes til å oppfylle dette kravet skal NTNU oppgis som adresse også etter at ansettelsesforholdet har gått ut, evt. sammen med andre institusjoner som oppfyller kravet.