Wikier

IE-fakultetet

For LUR-studenter

NB: UNDER UTVIKLING!

Kontaktpersoner

Har du spørsmål om studiet og studiesituasjonen din? Vet du ikke hvor du skal henvende deg? Kontakt studieveilederne på fakultetet:

Andre kontaktpersoner

Har du faglige spørsmål ta direkte kontakt med studieveiledere ved instituttene

Tillitsvalgte

Medstudenter som hjelper med utfordringer på studiet, litt som en elevrådsrepresentant.

Hver torsdag kl 09:00– 10:00 sitter vi på kontoret til Spanskrøret. Stikk innom hvis vil ta en prat, si hei eller bare ta en kaffe.

Mer info om tillitsvalgte

 

Kullkoordinatorer/klassetillitsvalgte

Medstudenter som representerer ditt kull på LUR

 

Studieadministrasjon?


 

Studieplan

Her vil det etter hvert komme informasjon som kan være nyttig for dere som ønsker å ta emner utover det som står i studieplanen, eller som ønsker å bytte ut emner i studieplanen med emner som både kan tilfredsstille kravene der og samtidig legge et grunnlag for andre ting.

Hvordan legge til valgbare emner på studweb

Noen ganger vil du velge emner som ikke dukker opp av seg selv når du registrerer deg for semesteret i studweb. Da legger du til emner som forklart på NTNUs side for utdanningsplan.

Er dette et greit avsnitt å ha, og et greit sted å ha det?

 

Progresjonskrav

Praksis, pedagogikkemner og didaktikkemner må tas i rekkefølgen som er gitt i studieplanen. For å kunne gå videre til neste nivå, må tidligere emner være bestått.

For å ta praksis 3 må du ha 75 sp til sammen i fag 1 + fag 2, med minst 30 sp i hvert fag
For praksis 4 må du ha 60 sp i fag 1 + 45 sp i fag 2

Utbytting av emner

For studenter på biologi-kjemi kan det være aktuelt å bytte ut matematikkemnene i planen med mer avanserte emner. For studenter på biologi-matematikk kan det muligens være aktuelt å bytte ut kjemiemnet i planen med mer omfattende kjemiemner.

Emner som kan godkjennes for andre emner. Eks MA og TMA matte?

Fag 3

Her vil det komme råd og informasjon for de av dere som ønsker et fag 3.

Regler for opprykk

Dersom en lektor har 60 sp tilleggsutdanning, kvalifiserer det til stilingskategorien Lektor med tilleggsutdanning. Det er ikke et krav om at dette skal utgjøre et ekstra undervisningsfag, men å ha tre undervisningsfag kan gjøre det enklere å få jobb. Se info om dette på nettsiden til Norsk Lektorlag.

Naturfag

Her vil det komme noen råd om emner som kan være aktuelle å supplere med ved siden av det som ligger i planen din, om du ønsker en bredere kompetanse i naturfag.

Råd til deg som...

Ligger foran studieplanen

 • se om du kan fylle hullene med emner som du skulle hatt lenger frem i løpet (Det er lurt å snakke med studieveilder!)
 • vurder om noen av rådene over kan hjelpe deg å velge emner som du vil ha glede av at du har tatt (disse kan ikke gå inn i planen!)

ligger bak studieplanen

 • ikke ta alt igjen i ett jafs – kanskje skal du bruke et semester ekstra
 • husk at du kan bruke "konten" til å ta det igjen, men det vil kreve litt ekstra av deg
 • hvis hvordan emner bygger på hverandre gjør at du ikke får tatt det du skulle tatt, se om det er noe lenger frem i planen du kan legge inn i hullene
 • hvis du fortsatt har hull du ønsker å fylle – se første punkt, og om du fortsatt vil gjøre dette, se om det er noen av rådene over som kan hjelpe deg å velge emner du vil ha glede av i ettertid
 • Uansett: Det er lurt å snakke med studieveileder! Det er litt mer å passe på enn det vi nevner her.

 

Informasjon og frister sortert etter semester

Frister som er felles for alle studenter ved NTNU finner du i Studiekalenderen på Innsida.

Studiehåndboka gir en fullstendig oversikt over regelverket for studieprogrammet.

Nedenfor finner du spesielle frister knyttet til studieprogrammet og annen informasjon, fordelt på semester.

1. semester

Dette semesteret brukes til å få et godt disiplinfaglig grunnlag. Informasjonsteknologi er et viktig verktøy i alle realfagene, og alle studieretningene har derfor TDT4110/09 Informasjonsteknologi.

Frister
 • 15.sep: Velge studieretning: bør skje i løpet av LUR-start, men fristen er 15. september
 • 15.sep: Melde opp til fag: bør skje i løpet av LUR-start, men fristen er 15. september
 • 14 dager før eksamensdatoen: Trekke deg fra eksamen
Informasjonsmøter
 • -

2. semester

Hovedfokus dette semesteret er på disiplinfagene, men du får nå også ditt første møte med profesjonsfaget gjennom LÆR1000. Dette er et fellesemne for alle lærerstudenter på NTNU, og har derfor et bredt fokus på lærerens rolle. Knyttet til LÆR1000, gjennom Praksis 1, får du også ditt første møte med skolen.

Frister
 • Melde opp til fag: 1. februar, men noen adgangsbegrensede emner har first 1. desember. (Og du bør helst melde deg opp før semesterstart ...). Du finner mer info på nettsiden om opptak til adgangsbegrensede emner
 • Trekke deg fra eksamen: 14 dager før eksamensdatoen
 • Velge hovedprofil (fag 1): Den endelige fristen er i starten av 3. semester, men det er lurt å velge før sommeren.
 • Oppmelding til kont: Sjekk informasjonssidene for utsatt eksamen.
Informasjonsmøter
 • -

3. semester

Du begynner nå å få et visst faglig grunnlag i begge disiplinfagene. Semesteret har et pedagogikkemne som er spesielt rettet mot lektorutdanningene (8-13). Tidlig i semesteret har du et par uker praksis i skolen. Hovedfokus i praksis er fortsatt å bli kjent med skolen som arbeidsplass og å observere undervisning, men du får også prøvd deg litt som lærer selv.

Progresjonskrav
 • Du må være godkjent for eksamen i LÆR1000 og ha bestått Praksis 1 (PPU4611).
Frister
 • Velge hovedprofil (fag 1): bør skje før semesterstart, men fristen er 15. september
 • Husk frister for emneoppmelding, eksamensoppmelding (inkl. kont) og eksamenstrekk
Informasjonsmøter
 • -

4. semester

Semesteret brukes til disiplinfag for å ha et godt grunnlag i fagene før du skal ha en lengre periode med praksis neste semester, og for å bli mer kjent med fagene før du skal velge fordypningsretning.

Frister
 • Husk frister for emneoppmelding, eksamensoppmelding (inkl. kont) og eksamenstrekk
 • For flere hovedprofiler kan det være lurt å begynne å se på fordypningsretning.
Informasjonsmøter
 • -

5. semester

Dette blir ditt første møte med fagdidaktikken, med ett emne fagdidaktikk i hvert av de to fagene du har valgt deg. Ved siden av dette har du to disiplinemner. For mange er disse viktig forberedelse til disiplinemner i 6. semester. 5. semester innholder også et lengre opphold i skolen, der dere etter hvert blir mer selvstendige og får mer ansvar.

Progresjonskrav
 • Bestått LÆR1000, PPU4602, og Praksis 1 og Praksis 2
 • Bestått minst 30 studiepoeng i hvert av disiplinfagene.
 • Bestått minst 75 studiepoeng totalt i disiplinfagene (fag 1 + fag 2).
Frister
 • Husk frister for emneoppmelding, eksamensoppmelding (inkl. kont) og eksamenstrekk
 • Søknadsfrist utveksling i 6. semester: 15. september (det er en del som skal på plass før fristen, og noen land har tidligere frister).
Informasjonsmøter
 • -

6. semester

For de fleste er dette siste vårsemesteret dere kan velge disiplinemner, så semesteret fylles for mange med spennende emner som er relevante for en fordypning i fag 1.

Frister
 • Husk frister for emneoppmelding, eksamensoppmelding (inkl. kont) og eksamenstrekk
 • Søknadsfrist utveksling i 7. semester: 1. februar (det er en del som skal på plass før fristen, og noen land har tidligere frister).

7. semester

For de fleste ligger ex.phil. i dette semesteret. Hvis du ikke har fullført fag 2 er det også på tide å få gjort det. Resten av emnene brukes til ytterligere fordypning og bredde i fag 1 for å ha et godt grunnlag til masteroppgaven.

Frister
 • Husk frister for emneoppmelding, eksamensoppmelding (inkl. kont) og eksamenstrekk
 • Kort etter semesterstart: Søke om å ha deler av praksis i utlandet (se utvekslingssiden)
 • Det kan være lurt å snakke med potensielle veiledere for masteroppgaven nå (om du ikke har gjort det allerede)
Informasjonsmøter
 • -

8. semester

Dette semesteret er viet i sin helhet til profesjonsfag (halvparten pedagogikk og halvparten fagdidaktikk) og 8 uker praksis. Hadde du praksis i vgs i 5. semester vil du nå være i ungdomsskolen, og motsatt. På slutten av praksisperioden vil du få mye ansvar som lærer.

Progresjonskrav
 • Bestått Praksis 3 og Fagdidaktikk 1 i begge undervisningsfagene.
 • Bestått 60 studiepoeng i hvert av disiplinfagene (fag 1 og fag 2).
 • Ta kontakt med studieveileder på fakultetet hvis du har utfordringer med progresjonskravene.
Frister
 • Husk frister for emneoppmelding, eksamensoppmelding (inkl. kont) og eksamenstrekk
 • Søknadsfrist utveksling i 9. semester: 1. februar (det er en del som skal på plass før fristen, og noen land har tidligere frister).
 • Om du ikke har funnet en veileder og skrevet en masterkontrakt kan det være lurt å tenke på det nå.
Informasjonsmøter
 • -

9. semester

For de fleste studentene brukes dette semesteret til den siste disiplinfaglige fordypningen og bredden før masteroppgaven. Studenter som sprer arbeidet med masteroppgaven over to semestre vil jobbe både med oppgaven og ta emner.

Frister
 • Husk frister for emneoppmelding, eksamensoppmelding (inkl. kont) og eksamenstrekk
 • Masterkontrakt: 15. september (den kan, og bør, leveres tidligere)
Informasjonsmøter
 • -

10. semester

De fleste skriver masteroppgaven, som er et selvstendig (veiledet!) faglig arbeid på høyt nivå, dette semesteret. Da du startet på studiet virket det kanskje uvirkelig å komme helt hit, men nå er det ganske naturlig. En fordypning som dette gir deg ikke bare en spesiell kompetanse i det du skriver om, den gir deg også et helt annet syn på hele faget ditt. Dette er en styrke både i og utenfor skolen. Studenter som skriver oppgaven over 2 semestre vil ta emner parallelt med arbeidet med oppgaven. På slutten av semesteret blir det en høytidelig markering av studiet du har gjennomført.

Frister
 • Innleveringsfrist masteroppgaven: 1. juni
 • Husk frister for emneoppmelding, eksamensoppmelding (inkl. kont) og eksamenstrekk
Informasjonsmøter
 • -

 

Annen nyttig info

Ordliste for LURinger

Studenthverdagen

 • Akademisk kvarter - Forelesninger begynner alltid kvart over, for å gi tid for å gå mellom forelesninger. Mange studenter bruker akademisk kvarter på andre møtetidspunkter
 • Referansegruppe - Hvert emne har en gruppe studenter som samler tilbakemeldinger til professor
 • Tillitsvalgt - Studenter som representerer sitt studie, og kjemper for studentenes saker i møte med NTNU
 • LTV - Lektortillitsvalgt
 • Stripa - Sentralbygget
 • Frimerket - Gressplenen mellom Hovedbygget og Sentralbygget

LUR

NTNU

Her skal det komme et bilde som gir oversikt over NTNUs struktur

 

Sosialt for LURinger

Lesesaler

Nyttige lenker

 

Infoside for masteroppgave for LURinger

Utveksling

Utveksling kan være både lærerikt og utviklende på mange måter. Det er en del du skal passe på for at det skal gå opp med kravene i studiet, men det kan også åpne opp nye muligheter. Det beste rådet vi kan gi er å starte planleggingen tidlig, tenke litt på hva du vil oppnå med utvekslingen, og å være åpen for at det finnes flere måter å oppnå dette på en du kanskje har sett for deg.

Vi har som mål å få på plass en egen nettside med råd, regler og frister for utveksling.

 

Matematikk hovedprofil

Studenter med matematikk som fag 1 skal, i tillegg til 60-gruppen, ta 105 studiepoeng i matematikk fordelt slik: 

 • 82,5-gruppen - 22,5sp (+ 60-gruppen)
 • 30-gruppen - 30sp
 • Masteremner valgt i samråd med veileder - 30sp
 • Masteroppgave - 30sp

Selv om det er en naturlig progresjon gjennom 60-gruppen, 82,5-gruppen, 30-gruppen og masteremnene, vil ikke alle emnene tas i denne rekkefølgen. Det gjelder spesielt masteremnene og 30-gruppen. 

 

Studieplan matematikk hovedprofil
Matematikk hovedprofil
2V 4

TMA4245

Tallteori

MA1202

LinAlgAnv

TDT4145

Data

TDT4180

MMI

 
3H 5

PPU4628

Mattedid

PPU4624

ITdid

IT1901

ITP

 

PPU4613

Praksis 3

3V 6

MA2401

Geometri

TMA4320

VitBer

TDT4140

PU

   
4H 7

EXPH0300

Exphil

       
4V 8

PPU4603

Ped 3

PPU4629

Mattedid 2

PPU4625

ITdid 2

PPU4614

Praksis 4

5H 9          
5V 10 Masteroppgave  

 

82,5-gruppen

82,5-gruppen skal utvide kompetansen din i bruk av IKT i anvendelser og numeriske metoder. Med denne oppfyller du kravet om 82,5 studiepoeng på bachelornivå. 82,5-gruppen består av 60-gruppen og disse emnene: 

 • MA1202 Lineæralgebra med anvendelser (V)
 • TMA4320 Introduksjon til vitenskapelige beregninger (V)
 • TMA4145 Lineære metoder (H) eller TMA4150 Algebra (V)

30-gruppen

Disse emnene skal gi bredde og fordypning på høyere nivå og legge grunnlaget for en spesialisering. Du skal velge to av områdene nedenfor, og velge to emner fra hvert av disse områdene (totalt 30 studiepoeng). 

Algebra: 

Analyse: 

Numerikk og differensialligninger: 

 • TMA4180 Optimering I (V)
 • TMA4195 Matematisk modellering (H)
 • TMA4205 Numerisk lineæralgebra (H)
 • TMA4212 Numerisk løsning av differensialligninger med differansemetoder (V)
 • TMA4305 Partielle differensialligninger (H)

Statistikk: 

 • TMA4265 Stokastisk modellering (H)
 • TMA4267 Lineære statistiske modeller (V)
 • TMA4268 Statistisk læring (V)

Topologi: 

 • TMA4165 Differensialligninger og dynamiske systemer (V)
 • TMA4190 Introduksjon til topologi (V)

Masteremnene

Masteremnene (30 studiepoeng) velges med veileder slik at helheten i emnevalgene gir god bredde og tilstrekkelig støtte for masteroppgaven. Masteremnene skal som hovedregel være matematikkfaglige emner på høyere grads nivå, men 15 studiepoeng kan være på nivå III.

Følgende matematikkdidaktikkemner kan være aktuelle som masteremner, uavhengig av retning: 

 • MA3060 Teori for kunnskap og læring i matematikk
 • MA3061 Design og analyse av matematikkundervisning
MA3061 Står som "Epistemologisk kunnskap for matematikklærere" i planen. Er dette samme emne med et nytt navn?

Studenter som skriver masteroppgaven i matematikkdidaktikk skal ta emnet RFEL3100 Forskningsmetoder i matematikk- og realfagsdidaktikk som masteremne. Som hovedregel skal didaktikerene også ta disse: 

 • MA3060 Teori for kunnskap og læring i matematikk
 • MA3061 Design og analyse av matematikkundervisning
 • Et matematikkfaglig emne, eller øvrig emne relevant for oppgaven, valgt i samråd med veileder 

Masteroppgaven

Normalt vil masteroppgaven skrives innenfor en av følgende retninger. Retningen trenger ikke være en av retningene du valgte i 30-gruppen.

 • Algebra
 • Analyse
 • Topologi
 • Anvendt matematikk
 • Statistikk
 • Matematikkdidaktikk

Omfanget av masteroppgaven er 30 studiepoeng og er et selvstendig veiledet arbeid. Profesjonsrelevansen skal beskrives.


 

Didaktikk er eneste fordypningsretning innenfor matematikk med eksplisitte krav. Oversikten over fordypningsretningene er en veiledning i når du kan ta emner, med tanke på forkunnskaper og kollisjonssikring.

Algebra

Studieplan fordypningsretning algebra
Algebra
2V 4

TMA4150

Algebra

MA1202

LinAlgAnv.

TDT4145

Data

TDT4180

MMI

 
3H 5

PPU4628

Mattedid

PPU4624

ITdid

MA3201

Ring&Modul

IT1901

ITP

PPU4613

Praksis 3

3V 6

MA2401

Geometri

TMA4320

VitBer

MA3203

Ringteori

TDT4140

PU

 
4H 7

EXPH0300

Exphil

TMA4240

Statistikk

TMA4160

Kryptografi

   
4V 8

PPU4603

Ped3

PPU4629

Mattedid2

PPU4625

ITdid2

PPU4614

Praksis 4

5H 9          
5V 10 Masteroppgave  

 

Analyse

Studieplan fordypningsretning analyse
Analyse
2V 4

MA2401

Geometri

MA1202

LinAlgAnv

TDT4145

Data

TDT4180

MMI

 
3H 5

PPU4628

Mattedid

PPU4624

ITdid

TMA4145

LinMet

IT1901

ITP

PPU4613

Praksis 3

3V 6

TMA4320

VitBer

TMA4170

Fourier

 

TMA4175

Kompleks Analyse

TDT4140

PU

 
4H 7

EXPH0300

Exphil

TMA4240

Statistikk

TMA4225

Analysens Grunnlag

 

 

   
4V 8

PPU4603

Ped3

PPU4629

Mattedid2

PPU4625

ITdid2

PPU4614

Praksis 4

5H 9  
5V 10  

 

Topologi

 

Anvendt matematikk

Statistikk

Studieplan fordypningsretning Statistikk
Statistikk
2V 4

TMA4245

StokMod

MA1202

LinAlgAnv

TDT4145

Data

TDT4180

MMI

 
3H 5

PPU4628

Mattedid

PPU4624

ITdid

TMA4265

DifDyn

IT1901

ITP

PPU4613

Praksis 3

3V 6

MA2401

Geometri

TMA4320

VitBer

TMA4267

LinMod

TDT4140

PU

 
4H 7

EXPH0300

Exphil

 

TMA4295

MatMod

TMA4145

LinMet

 
4V 8

PPU4603

Ped3

PPU4629

Mattedid2

PPU4625

ITdid2

PPU4614

Praksis 4

5H 9  
5V 10 Masteroppgave

Matematikkdidaktikk

Studieplan Fordypningsretning Matematikkdidaktikk
Mattedidaktikk
2V 4

TMA4245

StokMod

MA1202

LinAlgAnv.

TDT4145

Data

TDT4180

MMI

 
3H 5

PPU4628

Mattedid

PPU4624

ITdid

TMA4145

LinMet

IT1901

ITP

PPU4613

Praksis 3

3V 6

MA2401

Geometri

TMA4320

VitBer

TMA4150

Algebra

TDT4140

PU

 
4H 7

EXPH0300

Exphil

MA3060/ MA3061

TKLM/DAMU

     
4V 8

PPU4603

Ped3

PPU4629

Mattedid2

PPU4625

ITdid2

PPU4614

Praksis 4

5H 9

RFEL3100

ForskMet

MA3060/ MA3061

TKLM/DAMU

     
5V 10 Masteroppgave  

 

Matematikk hovedprofil - Fordypningsretning analyse

Informatikk hovedprofil

Studenter med informatikk som fag 1 skal i tillegg til 60-gruppen ta 112,5sp i informatikk fordelt slik:

Studieplan hovedprofil Informatikk
Informatikk hovedprofil
2V 4

MA2401

Geometri

TTM4100

KTN

TDT4145

Data

TDT4180

MMI

-
3H 5

PPU4628

Mattedid

PPU4624

ITdid

TMA4240

Statistikk

IT1901

IT prosjekt

PPU4613

Praksis 3

 

 

Informatikk hovedprofil - Fordypningsretning Kunstig Intelligens

Studenter med informatikk som fag 1 skal i tillegg til 60-gruppen ta 112,5sp i informatikk fordelt slik:

 

KI-retningen har fokus på hvordan gjøre datamaskiner mer intelligente og hvordan bruke IT til støtte i læring: Kunnskapsbaserte metoder, evolusjonære metoder, intelligente brukergrensesnitt, bildeforståelse og nettbasert læring.

 

Obligatoriske emner

Disse emnene må du ta i løpet av studiet hvis du velger Kunstig Intelligens. Tabellen nedenfor er en anbefalt rekkefølge

 • TDT4136 Introduksjon til kunstig intelligens (H)
 • TDT4171 Metoder i kunstig intelligens (V)
 • TDT4137 Kognitive arkitekturer (H)
 • TDT4173 Maskinlæring (H)
 • IT3010 Metoder for empirisk forskning innen IT og digitalisering (V)

Anbefalte emner

Anbefalte emner for Kunstig intelligens. Du kan også ta andre emner som er relevante for retningen og masteroppgaven din. Snakk med studieveilederene hvis du er usikker på om et emne vil godkjennes.

 •  
 • IT3105 Kunstig intelligens programmering (V)
 • IT3708 Bio-inspirert kunstig intelligens (V)

Her er studieplan for KI:

Studieplan fordypningsretning Kunstig Intelligens (velges før 4. semester)

Kunstig Intelligens
2V 4

TMA4245

Statistikk

TTM4100

KTN

TDT4145

Data

TDT4180

MMI

 
3H 5

PPU4628

Mattedid

PPU4624

ITdid

IT1901

ITProsjekt

TDT4136

Intro til AI

PPU4613

Praksis 3

3V 6

MA2401

Geometri

TDT4171

KI metoder

IT3010

Empirisk

TDT4140

Prog.utv

 
4H 7

EXPH0300

Exphil

TDT4137

KogArk

 

   
4V 8

PPU4603

Ped. 3

PPU4629

Mattedid2

PPU4625

ITdid2

PPU4614

Praksis 4

5H 9          
5V 10 Masteroppgave  

 

Forslag til hvordan studieplanen din kan se ut med noen valgbare emner:

 

Studieplan med forslag til emner Kunstig Intelligens (velges før 4. semester)
Forslag til oppsett Kunstig Intelligens
2V 4

TMA4245

Statistikk

TTM4100

KTN

TDT4145

Data

TDT4180

MMI

 
3H 5

PPU4628

Mattedid

PPU4624

ITdid

IT1901

ITProsjekt

TDT4136

Intro til AI

PPU4613

Praksis 3

3V 6

MA2401

Geometri

TDT4171

KI metoder

IT3010

Empirisk

TDT4140

Prog.utv

 
4H 7

EXPH0300

Exphil

TDT4137

KogArk

TDT4173

Maskin

   
4V 8

PPU4603

Ped. 3

PPU4629

Mattedid2

PPU4625

ITdid2

PPU4614

Praksis 4

5H 9 Masteremner  
5V 10 Masteroppgave  

Matematikk og Biologi

 

Krav til hovedprofil i biologi

Velg en av disse fordypningsretningene: 

 • Celle- og molekylærbiologi
 • Økologi, adferd og evolusjon
 • Marinbiologi og akvakultur
 • Fysiologi
 • Biologididaktikk

Det er ganske detaljerte krav til de forskjellige fordypningene. Derfor er det en stor fordel å velge fordypningsretning så tidlig som mulig i studiet. Flere av emnene har forkunnskapskrav eller anbefalte forkunnskaper som det kan være lurt å sette seg inn i og planlegge rundt.

 

Bacheloroppgave

For studenter som tar biologi som fag 1 telles kombinasjonen av emnene BI1006 Dyrenes struktur og funksjon og BI1007 Plantenes struktur og funksjon som bacheloroppgave. Emnene skal legges til 5. semester. 

Med biologi som fag 1 skal du, i tillegg til 60-gruppen i biologi, ta 97,5 studiepoeng i biologi fordelt slik: 

 • "valgbare” emner, valgt etter krav for fordypningsretningen - 37,5sp
 • Masteremner valgt med veileder - 30sp
 • Masteroppgave - 30sp

Masteroppgaven

Masteroppgaven er et selvstendig, veiledet arbeid. Profesjonsrelevansen skal beskrives.

 

Masteremnene

Masteremnene (30sp) skal velges i samråd med veileder slik at du får god faglig bredde og tilstrekkelig støtte for masteroppgaven. Masteremnene skal som hovedregel være biologiemner på 3000-/høyere grads nivå, men inntil 15 studiepoeng kan være på 2000-nivå. 

 

Krav til fordypningsretninger

De valgbare emnene skal velges i henhold til kravene for fordypningsretningen. Flere av emnene kan også være aktuelle masteremner. 

Fordypningsretning Celle- og molekylærbiologi:

Obligatoriske emner: 

 • BI2012 Cellebiologi (V) 
 • BI2014 Molekylærbiologi (H) 
 • BI2015 Molekylærbiologi, laboratoriekurs (H) 
 • TBT4102 Biokjemi 1 (H)

Det siste valgbare emnet skal som hovedregel velges blant emnene nedenfor (på 2- eller 3000 nivå). Et annet kurs kan vurderes hvis det bygger opp om en særskilt faglig profilering.

 • BI2017 Genetikk og evolusjon I (H) 
 • BI2024 Menneskets anatomi og fysiologi (V) 
 • BI2080 Global change biology (V)
 • BI3052 Study Design (H) 
 • BI3019 Systems Biology: Resources, standards and tools (H)
 • TBI4110 Økotoksikologi (V) 

Obligatoriske masteremner for Celle- og molekylærbiologi:

 • BI3013 Eksperimentell celle- og molekylærbiologi (H)
 • BI3016 Molekylær cellebiologi (H)

De siste masteremnene velges i samråd med veileder på masterprosjektet og må som hovedregel inneholde emner på 3000-nivå. Disse kan være emner fra listen over valgbare emner eller andre emner veileder godkjenner.

Fordypningsretning Økologi, adferd og evolusjon:

Obligatoriske emner: 

 • BI2017 Genetikk og evolusjon I (H) 
 • BI2033 Populasjonsøkologi (V) 
 • BI2034 Samfunnsøkologi (H) 
 • BI2044 Etologi (V) 

Det siste valgbare emnet skal som hovedregel velges blant emnene nedenfor (på 2- eller 3000 nivå). Et annet kurs kan vurderes hvis det bygger opp om en særskilt faglig profilering.

 • BI2001 Biogeografi og biosystematikk (V) 
 • BI2043 Biodiversitet og bevaringsbiologi I (H) 
 • BI2045 Seksuell seleksjon og kommunikasjon (V)
 • BI2080 Global change biology (V) 
 • BI3036 Planteøkologi (V) 
 • BI3037 Ferskvannsøkologi (H) 
 • BI3040 Atferdsøkologi (V) 
 • BI3051 Quantitative analyses in ecology and evolution (H)
 • BI3052 Study Design (H) 
 • BI3082 Biodiversitet og bevaringsbiologi II (H) 
 • BI3083 Evolusjonær og økologisk genetikk (H) 
 • BI3084 Applied population dynamics for conservation and management (V) 

Masteremnene (30 sp) skal velges i samråd med veileder for masterprosjektet og må som hovedregel inkludere 3 av emnene (på 3000-nivå) i listen ovenfor. Emnet BI3051 er anbefalt for kunne gjennomføre statistiske analyser i masterprosjektet. Emnet BI3052 anbefales også.

Fordypningsretning Marinbiologi og akvakultur:

Obligatoriske emner: 

 • TBT4102 Biokjemi 1 (H) 
 • BI2060 Marin økologi (V) 

I tillegg, må du ta minst 2 av følgende emner:

 • BI2036 Marin biodiversitet (H)
 • BI2065 Akvakultur (H)
 • BI2064 Fiskeanatomi og fysiologi (V)

Øvrige valgbare emner skal som hovedregel velges blant emnene i listen under (på 2- eller 3000 nivå) men et annet kurs kan vurderes dersom det bygger opp om en særskilt faglig profilering: 

 • BI2001 Biogeografi og biosystematikk (V) 
 • BI2017 Genetikk og evolusjon I (H) 
 • BI2025 Dyreøkofysiologi(H) 
 • BI2064 Fiskeanatomi og fysiologi (V) 
 • BI2065 Akvakultur (H) 
 • BI2080 Global change biology (V)
 • BI3051 Quantitative Analyses in Ecology and Evolution (H)
 • BI3052 Study Design (H) 
 • BI3061 Biologisk oseanografi (H) 
 • BI3067 Akvakulturøkologi (H) 
 • KJ3051 Havrommet: Marine biogeokjemiske prosesser (H) 

Masteremnene velges i samråd med veileder på masterprosjektet og må som hovedregel inneholde emner på 3000-nivå. Disse kan være emner fra listen over valgbare emner eller andre emner veileder godkjenner.

Fordypningsretning Fysiologi:

Innenfor fysiologi kan du spesialisere deg i enten dyrefysiologi eller plantefysiologi, med forskjellige obligatoriske krav. 

 

Obligatoriske emner for dyrefysiologi: 

 • BI2024 Menneskets anatomi og fysiologi (V) 
 • BI2025 Dyreøkofysiologi (H) 

Studenter som vil gå dyrefysiologi må ha mist ett av følgende emner som masteremne:

 • BI3020 Avansert fysiologi (H/V)
 • BI3023 Spesiell zoofysiologi (V)

 

Obligatorisk emne for plantefysiologi:

 • BI2021 Planteøkofysiologi (H) eller BI2022 Plantevekst og utvikling (H) 

Studenter som går plantefysiologi anbefales også å ta BI3091 Spesialpensum til master (H/V) som masteremne.

 

Øvrige valgbare emner skal som hovedregel velges blant emnene i listen under (på 2- eller 3000 nivå) men andre kurs kan vurderes dersom de bygger opp under en særskilt faglig profilering: 

 • BI2012 Cellebiologi (V) 
 • BI2014 Molekylærbiologi (H) 
 • BI2015 Molekylærbiologi, laboratoriekurs (H) 
 • BI2017 Genetikk og evolusjon I (H) 
 • BI2021 Planteøkofysiologi (H) 
 • BI2022 Plantevekst og utvikling (H) 
 • BI2024 Menneskets anatomi og fysiologi (V) 
 • BI2025 Dyreøkofysiologi (H) 
 • BI2064 Fiskeanatomi og fysiologi (V) 
 • BI3020 Avansert fysiologi (H) 
 • BI3052 Study Design (H) 
 • TBT4110 Mikrobiologi (V) 
 • TBI4110 Økotoksikologi (V) 

 

Masteremnene som ikke er obligatorisk velges i samråd med veileder på masterprosjektet og må som hovedregel inneholde emner på 3000-nivå. Disse kan være emner fra listen over valgbare emner eller andre emner veileder godkjenner.

Fordypningsretning Biologididaktikk:

Som hovedregel vil emnet RFEL3100 Forskningsmetoder i matematikk- og realfagsdidaktikk inngå som et av masteremnene, og det anbefales at dette emnet legges til 9. semester. Et annet relevant masteremne er RFEL3093 Episoder fra naturvitenskapenes historie. 

De valgbare emnene skal velges i henhold til kravene til obligatoriske/valgbare emner for en av de andre biologiretningene.

Betyr setningen over at de skal velge en annen fagretning i tillegg eller velge emner fritt fra andre retninger?

 

Kjemi og Biologi

Alle som går LUR retning Kjemi og Biologi skal ha minst 60 studiepoeng i både kjemi og biologi

60-gruppen i kjemi

60-gruppen består av følgende emner:

Gjennom 60-gruppen skal du tilegne deg en bred og solid bakgrunn som dekker sentrale behov i skolen og gir godt grunnlag for en fordypning i kjemi.

60-gruppen i biologi

60-gruppen består av følgende emner: 

Gjennom 60-gruppen skal du tilegne deg en bred og solid bakgrunn som dekker sentrale behov i skolen og gir godt grunnlag for en fordypning i biologi.

Andre obligatoriske emner

For å ha den nødvendige bakgrunnen for biologi og kjemi skal studentene på studieretningen ta følgende emner, eller mer avanserte emner som dekker det samme stoffet:

 

De første tre semesterene med Kjemi og Biologi som fagretning vil se slik ut:

Studieplan Kjemi og Biologi

År Semester Emner
1H 1

KJ1000

Generell Kjemi

MA0001

Matte A

TDT4110

ITGK

HMS0001

HMS kurs

1V 2

KJ1021

Organisk

KJ1024

Organisk Lab

LÆR1000

Ped

MA0002

Matte B

PPU4611

Praksis 1

2H 3

BI1003

Økologi

KJ2050

Analytisk

PPU4602

Ped2

PPU4612

Praksis 2

 

Matematikk og Fysikk

Alle som går LUR retning Matematikk og Fysikk skal ha minst 60 studiepoeng i både matematikk og fysikk

60-gruppen i matematikk

60-gruppen i informatikk bestå av følgende emner:

Gjennom 60-gruppen skal du tilegne deg bred og solid bakgrunn i matematikk. En matematikklærer må kunne se fagets elementer i sammenheng og som helhet både i og utenfor skolen. Matematikklæreren må ha faglig trygghet for å kunne variere undervisningen, angripe matematiske problemer fra forskjellige vinkler og ta utgangspunkt i elevens forslag til hvordan problemer kan løses. 60-gruppen skal lære deg dette. Den skal også gi grunnlaget for videre fordypning i matematikk og bruk av matematikk i IT. 

For tilstrekkelig faglig bredde skal 60-gruppen minst dekke disse temaene: 

 • algebra og lineæralgebra 
 • geometri 
 • analyse av funksjoner i en og flere variabler 
 • kombinatorikk, sannsynlighet og statistikk 
 • differensialligninger 
 • tallteori 
 • modellering 

Studentene skal gjennom 60-gruppen få kompetanse med teoretiske, kvalitative og kvantitative tilnærminger til temaene over, ha et innblikk i historiske og moderne sider ved temaene, og forståelse for det logiske grunnlaget for generaliseringer. 

 De første 3 semestrene ser slik ut på LUR med matematikk og fysikk: 

Studieplan Matematikk og Fysikk

År Semester Emner
1H 1

FY1001

MekFys

MA1101

Analyse

MA1201

LinAlg

TDT4110

ITGK

HMS0001

HMS kurs

1V 2

FY1003

ElMag

MA1102

Analyse 2

MA1103

Flerdim

LÆR1000

Ped

PPU4611

Praksis 1

2H 3

TFY4165

Termisk

PPU4602

Ped2

MA2106

Kompleks

TMA4240

Statistikk

PPU4612

Praksis 2

 

Hovedretning Matematikk

 

Hovedretning Fysikk

Studenter med fysikk som fag 1 skal, i tillegg til 60-gruppen i fysikk, ta 105 studiepoeng fordelt slik: 

 • Masteroppgave - 30sp
 • Masteremner valgt i samråd med veileder - 30sp
 • Valgbare emner - 45sp

 

 

Masteroppgaven

Masteroppgaven utføres normalt i 10. semester og er et selvstendig veiledet arbeid. Profesjonsrelevansen skal beskrives. Velger du et fordypningsprosjekt i 9. semester (TFY4510 eller TFY4500), vil dette som regel gjennomføres innen et tilsvarende tema og med samme veileder som på masteroppgaven. Det er mange muligheter for retningen på masteroppgaven, og den vil gjerne ha et hovedpreg av teoretisk fysikk, eksperimentalfysikk, numerisk fysikk eller fysikkdidaktikk. For de fleste masteroppgaver vil det være naturlig å fordype seg i beslektede faglige tema. Det er derfor nyttig å diskutere emnekombinasjoner med en potensiell veileder. Instituttets studieveileder og den faglige representanten i programrådet kan også hjelpe til med å sy sammen en studieplan med en fornuftig rekkefølge på emnene som inngår. 

Masteremner

Masteremnene (30 studiepoeng) skal velges i samråd med veileder slik at helheten i emnevalgene i graden gir en god faglig bredde og tilstrekkelig støtte for den fordypningen og spesialiseringen som masteroppgaven er. Masteremnene skal som hovedregel være fysikkemner på høyere grads nivå, men inntil 15 studiepoeng kan være på nivå III.  Masteremnene velges i utgangspunktet fra listene nedenfor, men fysikkbaserte emner fra andre institutt kan også være aktuelle. Emner fra andre institutt godkjennes på individuell basis. For å skrive en fagdidaktisk masteroppgave anbefales det at du tar RFEL3100 Forskningsmetoder i matematikk- og realfagsdidaktikk i 9. semester. 

Valgbare emner

Sentrale valgbare fysikkemner er: 

 • FY2045 Kvantemekanikk I (H) 
 • TFY4190 Instrumentering (V) 
 • TFY4220 Faste stoffers fysikk (V) 
 • TFY4230 Statistisk fysikk (H) 
 • TFY4240 Elektromagnetisk teori (V) 
 • TFY4345 Klassisk mekanikk (H) 

Emnet TMA4320 Introduksjon til vitenskapelige beregninger (V) kan inngå som en del av hovedprofilen i fysikk, det samme gjelder TDT4102 Prosedyre og objektorientert programmering. Emnet kan tas i 4. eller 6. semester. I 8. og 10. semester er det normalt ikke plass til valgemner. Av den grunn kan det være aktuelt med noe av dette i 6. semester: 

 • FY3201 Atmosfærefysikk og klimaendringer (V) 
 • TFY4200 Optikk, videregående kurs (V) 
 • TFY4235 Numerisk fysikk (V) 
 • TFY4260 Cellebiologi og cellulær biofysikk (V) 
 • TFY4280 Signalanalyse (V) 
 • TFY4305 Ikkelineær dynamikk (V) 

Følgende høstemner vil være aktuelle, avhengig av interesser og planer for masteroppgaven: 

 • FY3105 Anvendelse av symmetrigrupper i fysikken (H oddetallsår) 
 • FY3106 Faseoverganger og kritiske fenomener (H oddetallsår) 
 • FY3107 Matematiske approksimasjonsmetoder i fysikken (H partallsår) 
 • FY3114 Funksjonelle materialer (H) 
 • FY3403 Partikkelfysikk (H) 
 • FY3451 Astrofysikk 2 (H) 
 • TFY4205 Kvantemekanikk II (H) 
 • TFY4225 Kjerne- og strålingsfysikk (H) 
 • TFY4255 Materialfysikk (H) 
 • TFY4265 Biofysiske mikroteknikker (H) 
 • TFY4275 Stokastiske prosesser og transportteori (H partallsår) 
 • TFY4300 Energi- og miljøfysikk (H) 
 • TFY4315 Strålingsbiofysikk (H) 
 • TFY4320 Fysikk i medisinsk avbildning (H)

 

 

 

Matematikkdidaktikk (Skisse 1 til infoside)

Fagretningen handler om å undervise og lære bort matematikk. ... Eksempler på masteroppgaver kan være... Skal du ta denne retningen er det viktig å ta disse emnene tidlig.

Hvis du skriver didaktisk master i matematikk kan det være lurt å lete etter en veileder på disse stedene, eller bruke disse søkeordene på NTNU-open for å finne folk som har veiledet oppgaver som likner det du vil skrive om.

Masteremner

Studenter som skriver masteroppgaven i matematikkdidaktikk skal ta emnet RFEL3100 Forskningsmetoder i matematikk- og realfagsdidaktikk som masteremne. Som hovedregel skal didaktikerene også ta disse: 

 • MA3060 Teori for kunnskap og læring i matematikk
 • MA3061 Design og analyse av matematikkundervisning
 • Et matematikkfaglig emne, eller øvrig emne relevant for oppgaven, valgt i samråd med veileder 

Forslag til studieplanoppsett

Matematikkdidaktikk med Biologi

Studieplan Fordypningsretning Matematikkdidaktikk med Informatikk
Mattedidaktikk med Informatikk
2V 4

TMA4245

StokMod

MA1202

LinAlgAnv.

TDT4145

Data

TDT4180

MMI

 
3H 5

PPU4628

Mattedid

PPU4624

ITdid

TMA4145

LinMet

IT1901

ITP

PPU4613

Praksis 3

3V 6

MA2401

Geometri

TMA4320

VitBer

TMA4150

Algebra

TDT4140

PU

 
4H 7

EXPH0300

Exphil

MA3060/ MA3061

TKLM/DAMU

     
4V 8

PPU4603

Ped3

PPU4629

Mattedid2

PPU4625

ITdid2

PPU4614

Praksis 4

5H 9

RFEL3100

ForskMet

MA3060/ MA3061

TKLM/DAMU

     
5V 10 Masteroppgave  

Matematikkdidaktikk med Kjemi

Studieplan Fordypningsretning Matematikkdidaktikk
Mattedidaktikk med Informatikk
2V 4

TMA4245

StokMod

MA1202

LinAlgAnv.

TDT4145

Data

TDT4180

MMI

 
3H 5

PPU4628

Mattedid

PPU4624

ITdid

TMA4145

LinMet

IT1901

ITP

PPU4613

Praksis 3

3V 6

MA2401

Geometri

TMA4320

VitBer

TMA4150

Algebra

TDT4140

PU

 
4H 7

EXPH0300

Exphil

MA3060/ MA3061

TKLM/DAMU

     
4V 8

PPU4603

Ped3

PPU4629

Mattedid2

PPU4625

ITdid2

PPU4614

Praksis 4

5H 9

RFEL3100

ForskMet

MA3060/ MA3061

TKLM/DAMU

     
5V 10 Masteroppgave  

Matematikkdidaktikk med Informatikk

Studieplan Fordypningsretning Matematikkdidaktikk
Mattedidaktikk med Informatikk
2V 4

TMA4245

StokMod

MA1202

LinAlgAnv.

TDT4145

Data

TDT4180

MMI

 
3H 5

PPU4628

Mattedid

PPU4624

ITdid

TMA4145

LinMet

IT1901

ITP

PPU4613

Praksis 3

3V 6

MA2401

Geometri

TMA4320

VitBer

TMA4150

Algebra

TDT4140

PU

 
4H 7

EXPH0300

Exphil

MA3060/ MA3061

TKLM/DAMU

     
4V 8

PPU4603

Ped3

PPU4629

Mattedid2

PPU4625

ITdid2

PPU4614

Praksis 4

5H 9

RFEL3100

ForskMet

MA3060/ MA3061

TKLM/DAMU

     
5V 10 Masteroppgave  

Matematikkdidaktikk med Fysikk

Studieplan Fordypningsretning Matematikkdidaktikk
Mattedidaktikk med Informatikk
2V 4

TMA4245

StokMod

MA1202

LinAlgAnv.

TDT4145

Data

TDT4180

MMI

 
3H 5

PPU4628

Mattedid

PPU4624

ITdid

TMA4145

LinMet

IT1901

ITP

PPU4613

Praksis 3

3V 6

MA2401

Geometri

TMA4320

VitBer

TMA4150

Algebra

TDT4140

PU

 
4H 7

EXPH0300

Exphil

MA3060/ MA3061

TKLM/DAMU

     
4V 8

PPU4603

Ped3

PPU4629

Mattedid2

PPU4625

ITdid2

PPU4614

Praksis 4

5H 9

RFEL3100

ForskMet

MA3060/ MA3061

TKLM/DAMU

     
5V 10 Masteroppgave  

 

 

Matematikkdidaktikk (Skisse 2 til infoside)

Fagretningen handler om å undervise og lære bort matematikk. ... Eksempler på masteroppgaver kan være... Skal du ta denne retningen er det viktig å ta disse emnene tidlig.

Masteremner

Masteremnene (30 studiepoeng) velges med veileder slik at helheten i emnevalgene gir god bredde og tilstrekkelig støtte for masteroppgaven. Masteremnene skal som hovedregel være matematikkfaglige emner på høyere grads nivå, men 15 studiepoeng kan være på nivå III.

Følgende matematikkdidaktikkemner kan være aktuelle som masteremner, uavhengig av retning: 

 • MA3060 Teori for kunnskap og læring i matematikk
 • MA3061 Design og analyse av matematikkundervisning

Studenter som skriver masteroppgaven i matematikkdidaktikk skal ta emnet RFEL3100 Forskningsmetoder i matematikk- og realfagsdidaktikk som masteremne. Som hovedregel skal didaktikerene også ta disse: 

 • MA3060 Teori for kunnskap og læring i matematikk
 • MA3061 Design og analyse av matematikkundervisning
 • Et matematikkfaglig emne, eller øvrig emne relevant for oppgaven, valgt i samråd med veileder 

Forslag til studieplanoppsett

Matematikkdidaktikk med Biologi

Studieplan Fordypningsretning Matematikkdidaktikk med Informatikk
Mattedidaktikk med Informatikk
2V 4

TMA4245

StokMod

MA1202

LinAlgAnv.

TDT4145

Data

TDT4180

MMI

 
3H 5

PPU4628

Mattedid

PPU4624

ITdid

TMA4145

LinMet

IT1901

ITP

PPU4613

Praksis 3

3V 6

MA2401

Geometri

TMA4320

VitBer

TMA4150

Algebra

TDT4140

PU

 
4H 7

EXPH0300

Exphil

MA3060/ MA3061

TKLM/DAMU

     
4V 8

PPU4603

Ped3

PPU4629

Mattedid2

PPU4625

ITdid2

PPU4614

Praksis 4

5H 9

RFEL3100

ForskMet

MA3060/ MA3061

TKLM/DAMU

     
5V 10 Masteroppgave  

Matematikkdidaktikk med Kjemi

Studieplan Fordypningsretning Matematikkdidaktikk
Mattedidaktikk med Informatikk
2V 4

TMA4245

StokMod

MA1202

LinAlgAnv.

TDT4145

Data

TDT4180

MMI

 
3H 5

PPU4628

Mattedid

PPU4624

ITdid

TMA4145

LinMet

IT1901

ITP

PPU4613

Praksis 3

3V 6

MA2401

Geometri

TMA4320

VitBer

TMA4150

Algebra

TDT4140

PU

 
4H 7

EXPH0300

Exphil

MA3060/ MA3061

TKLM/DAMU

     
4V 8

PPU4603

Ped3

PPU4629

Mattedid2

PPU4625

ITdid2

PPU4614

Praksis 4

5H 9

RFEL3100

ForskMet

MA3060/ MA3061

TKLM/DAMU

     
5V 10 Masteroppgave  

Matematikkdidaktikk med Informatikk

Studieplan Fordypningsretning Matematikkdidaktikk
Mattedidaktikk med Informatikk
2V 4

TMA4245

StokMod

MA1202

LinAlgAnv.

TDT4145

Data

TDT4180

MMI

 
3H 5

PPU4628

Mattedid

PPU4624

ITdid

TMA4145

LinMet

IT1901

ITP

PPU4613

Praksis 3

3V 6

MA2401

Geometri

TMA4320

VitBer

TMA4150

Algebra

TDT4140

PU

 
4H 7

EXPH0300

Exphil

MA3060/ MA3061

TKLM/DAMU

     
4V 8

PPU4603

Ped3

PPU4629

Mattedid2

PPU4625

ITdid2

PPU4614

Praksis 4

5H 9

RFEL3100

ForskMet

MA3060/ MA3061

TKLM/DAMU

     
5V 10 Masteroppgave  

Matematikkdidaktikk med Fysikk

Studieplan Fordypningsretning Matematikkdidaktikk
Mattedidaktikk med Informatikk
2V 4

TMA4245

StokMod

MA1202

LinAlgAnv.

TDT4145

Data

TDT4180

MMI

 
3H 5

PPU4628

Mattedid

PPU4624

ITdid

TMA4145

LinMet

IT1901

ITP

PPU4613

Praksis 3

3V 6

MA2401

Geometri

TMA4320

VitBer

TMA4150

Algebra

TDT4140

PU

 
4H 7

EXPH0300

Exphil

MA3060/ MA3061

TKLM/DAMU

     
4V 8

PPU4603

Ped3

PPU4629

Mattedid2

PPU4625

ITdid2

PPU4614

Praksis 4

5H 9

RFEL3100

ForskMet

MA3060/ MA3061

TKLM/DAMU

     
5V 10 Masteroppgave  

 

 

Valgbare emner

 

3374 Visninger
Målgruppe: Studenter
Tagger
realfag

Child Pages (4)

 • Identitetsareal LUR

  NB: UNDER UTVIKLING! Velkommen til ID-arealet! Identitetsarealet er et rom kun for LURinger, der du kan jobbe med fag Hva finner du på identitetsarealet? Whiteboards og skjermer til å arbeide med...

 • LUR-oppbygning

  Studieretninger: Når du begynner på Lektorutdanning i Realfag velger du en av disse studieretningene: Matematikk og BiologiMatematikk og FysikkMatematikk og InformatikkMatematikk og KjemiBiologi og...

 • Masterplass

  NB: UNDER UTVIKLING! Her vil det komme litt informasjon om masterlesesalplasser.

 • Utveksling

  NB: UNDER UTVIKLING! Å dra på utveksling kan være utviklende og lærerikt, og kan gi deg nye muligheter i fagene. Samtidig er det en del ting du må passe på, både i innhold, godkjenning og frister....