Wikier

IE-fakultetet

For LUR-studenter

LUR – Lektorutdanning i realfag for trinn 8 - 13

NB: UNDER UTVIKLING!

Kontaktpersoner

For generelle spørsmål om studiet og studiesituasjonen din, og ellers hvis du ikke vet hvor du skal henvende deg, kan du ta kontakt med studieveilederne på fakultetet:

For mer spesielle spørsmål kan du også ta direkte kontakt med studieveiledere ved instituttene

Andre kontaktpersoner

Studentarbeidsplasser

Informasjon og frister, sortert på semester

Frister som er felles for alle studenter ved NTNU finner du i Studiekalenderen på Innsida.

Studiehåndboka gir en fullstendig oversikt over regelverket for studieprogrammet.

Nedenfor finner du spesielle frister knyttet til studieprogrammet og annen informasjon, fordelt på semester.

1. semester

Dette semesteret brukes til å få et godt disiplinfaglig grunnlag. Informasjonsteknologi er et viktig verktøy i alle realfagene, og alle studieretningene har derfor TDT4110/09 Informasjonsteknologi.

Frister
 • 15.sep: Velge studieretning: bør skje i løpet av LUR-start, men fristen er 15. september
 • 15.sep: Melde opp til fag: bør skje i løpet av LUR-start, men fristen er 15. september
 • 14 dager før eksamensdatoen: Trekke deg fra eksamen
Informasjonsmøter
 • -

2. semester

Hovedfokus dette semesteret er på disiplinfagene, men du får nå også ditt første møte med profesjonsfaget gjennom LÆR1000. Dette er et fellesemne for alle lærerstudenter på NTNU, og har derfor et bredt fokus på lærerens rolle. Knyttet til LÆR1000, gjennom Praksis 1, får du også ditt første møte med skolen.

Frister
 • Melde opp til fag: 1. februar, men noen adgangsbegrensede emner har first 1. desember. (Og du bør helst melde deg opp før semesterstart ...). Du finner mer info på nettsiden om opptak til adgangsbegrensede emner
 • Trekke deg fra eksamen: 14 dager før eksamensdatoen
 • Velge hovedprofil (fag 1): Den endelige fristen er i starten av 3. semester, men det er lurt å velge før sommeren.
 • Oppmelding til kont: Sjekk informasjonssidene for utsatt eksamen.
Informasjonsmøter
 • -

3. semester

Du begynner nå å få et visst faglig grunnlag i begge disiplinfagene. Semesteret har et pedagogikkemne som er spesielt rettet mot lektorutdanningene (8-13). Tidlig i semesteret har du et par uker praksis i skolen. Hovedfokus i praksis er fortsatt å bli kjent med skolen som arbeidsplass og å observere undervisning, men du får også prøvd deg litt som lærer selv.

Progresjonskrav
 • Du må være godkjent for eksamen i LÆR1000 og ha bestått Praksis 1 (PPU4611).
Frister
 • Velge hovedprofil (fag 1): bør skje før semesterstart, men fristen er 15. september
 • Husk frister for emneoppmelding, eksamensoppmelding (inkl. kont) og eksamenstrekk
Informasjonsmøter
 • -

4. semester

Semesteret brukes til disiplinfag for å ha et godt grunnlag i fagene før du skal ha en lengre periode med praksis neste semester, og for å bli mer kjent med fagene før du skal velge fordypningsretning.

Frister
 • Husk frister for emneoppmelding, eksamensoppmelding (inkl. kont) og eksamenstrekk
 • For flere hovedprofiler kan det være lurt å begynne å se på fordypningsretning.
Informasjonsmøter
 • -

5. semester

Dette blir ditt første møte med fagdidaktikken, med ett emne fagdidaktikk i hvert av de to fagene du har valgt deg. Ved siden av dette har du to disiplinemner. For mange er disse viktig forberedelse til disiplinemner i 6. semester. 5. semester innholder også et lengre opphold i skolen, der dere etter hvert blir mer selvstendige og får mer ansvar.

Progresjonskrav
 • Bestått LÆR1000, PPU4602, og Praksis 1 og Praksis 2
 • Bestått minst 30 studiepoeng i hvert av disiplinfagene.
 • Bestått minst 75 studiepoeng totalt i disiplinfagene (fag 1 + fag 2).
Frister
 • Husk frister for emneoppmelding, eksamensoppmelding (inkl. kont) og eksamenstrekk
 • Søknadsfrist utveksling i 6. semester: 15. september (det er en del som skal på plass før fristen, og noen land har tidligere frister).
Informasjonsmøter
 • -

6. semester

For de fleste er dette siste vårsemesteret dere kan velge disiplinemner, så semesteret fylles for mange med spennende emner som er relevante for en fordypning i fag 1.

Frister
 • Husk frister for emneoppmelding, eksamensoppmelding (inkl. kont) og eksamenstrekk
 • Søknadsfrist utveksling i 7. semester: 1. februar (det er en del som skal på plass før fristen, og noen land har tidligere frister).

7. semester

For de fleste ligger ex.phil. i dette semesteret. Hvis du ikke har fullført fag 2 er det også på tide å få gjort det. Resten av emnene brukes til ytterligere fordypning og bredde i fag 1 for å ha et godt grunnlag til masteroppgaven.

Frister
 • Husk frister for emneoppmelding, eksamensoppmelding (inkl. kont) og eksamenstrekk
 • Kort etter semesterstart: Søke om å ha deler av praksis i utlandet (se utvekslingssiden)
 • Det kan være lurt å snakke med potensielle veiledere for masteroppgaven nå (om du ikke har gjort det allerede)
Informasjonsmøter
 • -

8. semester

Dette semesteret er viet i sin helhet til profesjonsfag (halvparten pedagogikk og halvparten fagdidaktikk) og 8 uker praksis. Hadde du praksis i vgs i 5. semester vil du nå være i ungdomsskolen, og motsatt. På slutten av praksisperioden vil du få mye ansvar som lærer.

Progresjonskrav
 • Bestått Praksis 3 og Fagdidaktikk 1 i begge undervisningsfagene.
 • Bestått 60 studiepoeng i hvert av disiplinfagene (fag 1 og fag 2).
 • Ta kontakt med studieveileder på fakultetet hvis du har utfordringer med progresjonskravene.
Frister
 • Husk frister for emneoppmelding, eksamensoppmelding (inkl. kont) og eksamenstrekk
 • Søknadsfrist utveksling i 9. semester: 1. februar (det er en del som skal på plass før fristen, og noen land har tidligere frister).
 • Om du ikke har funnet en veileder og skrevet en masterkontrakt kan det være lurt å tenke på det nå.
Informasjonsmøter
 • -

9. semester

For de fleste studentene brukes dette semesteret til den siste disiplinfaglige fordypningen og bredden før masteroppgaven. Studenter som sprer arbeidet med masteroppgaven over to semestre vil jobbe både med oppgaven og ta emner.

Frister
 • Husk frister for emneoppmelding, eksamensoppmelding (inkl. kont) og eksamenstrekk
 • Masterkontrakt: 15. september (den kan, og bør, leveres tidligere)
Informasjonsmøter
 • -

10. semester

De fleste skriver masteroppgaven, som er et selvstendig (veiledet!) faglig arbeid på høyt nivå, dette semesteret. Da du startet på studiet virket det kanskje uvirkelig å komme helt hit, men nå er det ganske naturlig. En fordypning som dette gir deg ikke bare en spesiell kompetanse i det du skriver om, den gir deg også et helt annet syn på hele faget ditt. Dette er en styrke både i og utenfor skolen. Studenter som skriver oppgaven over 2 semestre vil ta emner parallelt med arbeidet med oppgaven. På slutten av semesteret blir det en høytidelig markering av studiet du har gjennomført.

Frister
 • Innleveringsfrist masteroppgaven: 1. juni
 • Husk frister for emneoppmelding, eksamensoppmelding (inkl. kont) og eksamenstrekk
Informasjonsmøter
 • -

Fagvalg utenfor studieplanen

Her vil det etter hvert komme informasjon som kan være nyttig for dere som ønsker å ta emner utover det som står i studieplanen, eller som ønsker å bytte ut emner i studieplanen med emner som både kan tilfredsstille kravene der og samtidig legge et grunnlag for andre ting.

Bytte ut emner i planen med mer avanserte emner

For studenter på biologi-kjemi kan det være aktuelt å bytte ut matematikkemnene i planen med mer avanserte emner. For studenter på biologi-matematikk kan det muligens være aktuelt å bytte ut kjemiemnet i planen med mer omfattende kjemiemner.

Fag 3

Her vil det komme råd og informasjon for de av dere som ønsker et fag 3.

Regler for opprykk

Dersom en lektor har 60 sp tilleggsutdanning, kvalifiserer det til stilingskategorien Lektor med tilleggsutdanning. Det er ikke et krav om at dette skal utgjøre et ekstra undervisningsfag, men å ha tre undervisningsfag kan gjøre det enklere å få jobb. Se info om dette på nettsiden til Norsk Lektorlag: https://www.norsklektorlag.no/oss/hva-er-kravene-for-a-bli-lektor-med-tilleggsutdanning/

Naturfag

Her vil det komme noen råd om emner som kan være aktuelle å supplere med ved siden av det som ligger i planen din, om du ønsker en bredere kompetanse i naturfag.

Råd til deg som...

... kommer inn med innpassing eller av andre grunner ligger litt foran i løypa

 • se om du kan fylle hullene med emner som du skulle hatt lenger frem i løpet (Det er lurt å snakke med studieveilder!)
 • vurder om noen av rådene over kan hjelpe deg å velge emner som du vil ha glede av at du har tatt (disse kan ikke gå inn i planen!)

... av forskjellige grunner blir liggende etter

 • ikke ta alt igjen i ett jafs – kanskje skal du bruke et semester ekstra
 • husk at du kan bruke "konten" til å ta det igjen, men det vil kreve litt ekstra av deg
 • hvis hvordan emner bygger på hverandre gjør at du ikke får tatt det du skulle tatt, se om det er noe lenger frem i planen du kan legge inn i hullene
 • hvis du fortsatt har hull du ønsker å fylle – se første punkt, og om du fortsatt vil gjøre dette, se om det er noen av rådene over som kan hjelpe deg å velge emner du vil ha glede av i ettertid
 • Uansett: Det er lurt å snakke med studieveileder! Det er litt mer å passe på enn det vi nevner her.

Lenker

Masteroppgave

Du finner relevant informasjon om hva som gjelder for LUR her: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/masteroppgave+for+lektorutdanningen+-+lur

Utveksling

Utveksling kan være både lærerikt og utviklende på mange måter. Det er en del du skal passe på for at det skal gå opp med kravene i studiet, men det kan også åpne opp nye muligheter. Det beste rådet vi kan gi er å starte planleggingen tidlig, tenke litt på hva du vil oppnå med utvekslingen, og å være åpen for at det finnes flere måter å oppnå dette på en du kanskje har sett for deg.

Vi har som mål å få på plass en egen nettside med råd, regler og frister for utveksling.

1716 Visninger
Målgruppe: Studenter
Tagger
realfag

Child Pages (3)

 • Identitetsareal LUR

  Identitetsarealet vårt trenger et navn - det bør være overskriften NB: UNDER UTVIKLING! Dette vil være siden for informasjon om navn-på-identitetsarealet. Hva skal vi ha her, og hva skal være andre...

 • Masterplass

  NB: UNDER UTVIKLING! Her vil det komme litt informasjon om masterlesesalplasser.

 • Utveksling

  NB: UNDER UTVIKLING! Å dra på utveksling kan være utviklende og lærerikt, og kan gi deg nye muligheter i fagene. Samtidig er det en del ting du må passe på, både i innhold, godkjenning og frister....