Wikier

Student ved IE

Tilleggsprofiler til studier - IE

PS: Fra studieåret 2020/2021 vil det ikke lenger tas opp nye studenter til Tilleggsprofiler ved IE-fakultetet. De studenter som har startet på opplegget, får fullføre dette ila studieåret 2020/2021.

Hva er en tilleggsprofil?

Tilleggsprofiler er en gruppe av emner (emnepakke) som går på tvers av fagene og som har en samfunnsnyttig tilknytting. 
Tilleggsprofilen din synliggjøres på vitnemålet fra NTNU. 

Hvilke studieprogram tilbyr tilleggsprofil?

Du kan velge en tilleggsprofil hvis du går på ett av disse studieprogrammene:

 • datateknologi
 • energi og miljø
 • elektronisk systemdesign og innovasjon
 • kommunikasjonsteknologi
 • kybernetikk og robotikk
 • industriell matematikk

Hvordan velger jeg en tilleggsprofil?

Du kan velge en tilleggsprofil i 3. eller 4. studieår (avhenging av studieprogram).

Velger du å ta en tilleggsprofil vil du bli fulgt opp av 3 koordinatorer og få tilbud om fellessamlinger for alle som har valgt tilleggsprofilen.

Tilleggsprofilen lages ved at du velger en emnepakke som består av 2 komplementære emner og ett ingeniøremne fra annet studieprogram ut fra anbefalinger gitt av koordinatorene. Valgene vil ikke ha påvirkning på profiler eller studieretninger du allerede har valgt i studiet. Det er kun sammensetningen og deltagelse som gjør tilleggsprofilene unike. 

Tilleggsprofiler

Interessert i å ta en tilleggsprofil? 

Send en mail til koordinatoren for profilen du ønsker å følge.

 

 

 

2653 Visninger
Målgruppe: Studenter

Child Pages (3)

 • Digital innovasjon

  PS: Fra studieåret 2020/2021 vil det ikke lenger tas opp nye studenter til Tilleggsprofiler ved IE-fakultetet. De studenter som har startet på opplegget, får fullføre dette ila studieåret...

 • Grønn IKT

  PS: Fra studieåret 2020/2021 vil det ikke lenger tas opp nye studenter til Tilleggsprofiler ved IE-fakultetet. De studenter som har startet på opplegget, får fullføre dette ila studieåret...

 • IKT i helse

  PS: Fra studieåret 2020/2021 vil det ikke lenger tas opp nye studenter til Tilleggsprofiler ved IE-fakultetet. De studenter som har startet på opplegget, får fullføre dette ila studieåret...