Wikier

Utvalg og råd ved IE

Innovasjonsforum IE

Innovasjonsforum ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

Medlemmer

Perioden 1. august 2017 til 31. juli 2021. 

 

 

Mandat

  • Være pådriver for realisering av NTNUs og IEs nyskapingsstrategier og handlingsplaner.
  • Utarbeide strategier og handlingsplaner knyttet til innovasjon og nyskaping ved IE
  • Være et bindeledd mellom NTNU sentralt og IEs institutter og campus.
  • Være arena for informasjonsutveksling vedr. innovasjon og nyskaping bl.a. for å fremme samarbeid på tvers av institutt, fakultet, campus, ansatte og studenter.
  • Fremme samarbeid mellom IE og NTNUs virkemiddelapparat – spesielt med NTNU TTO.
  • Fremme samspillet med det eksterne virkemiddelapparatet: NFR, Enova, Innovasjon Norge og EU.

 

Møter

Møtefrekvens 2-3 ganger pr. semester

2458 Visninger