Wikier

Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IE

Sekretær: Cathrine Haugan Grønvik, Cathrine.Haugan.Gronvik@ntnu.no

Utvalgssekretær og organisering av møtene: Oddrun Husby, oddrun.husby@ntnu.no

Møteplan 2024

I de tilfelle det gjelder sak om kunngjøring av vitenskapelige stillinger som professor/førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor, skal betenkningen/stillingsbeskrivelsen legges inn til drøfting i Ledergruppen før behandlingen i ansettelsesutvalget.

Møtedatoer og saksfrist

NB! Saksfrist for fakultetet er senest innen 2 uker før møtet. Instituttene kan ha egne frister i tillegg.

Møter vår 2024:15. januar
29. januar
19. februar
4. mars
18. mars
29. april
13. mai
3. juni
24. juni

Sammensetning av utvalget

Faste medlemmer:

  • Dekan, professor Ingrid Schjølberg (leder)

Faste vitenskapelig ansatte

  • Professor Espen Robstad Jacobsen (IMF)
  • Professor Anne C. Elster (IDI)

Midlertidig vitenskapelig ansatte

  • Stipendiat Kaja Fjørtoft Ystgaard (IIK)

FTV - Studenter

  • Odd Arne Fosse

Vara faste vitenskapelige ansatte, varamedlemmer i rekke

1. førsteamanuensis Magnus Själander (IDI)
2. førsteamanuensis Thea Bjørnland (IMF)
3. førsteamanuensis Ernst Gunnar Gran (IIK)
4. professor Astrid Aksnes (IES)

Vara midlertidig vitenskapelig ansatte

  • Stipendiat Eirik Fagerhaug (ITK)

Vara studenter

  • Magnus Dag Oseid

Funksjonsperioden

Funksjonsperioden for faste vitenskapelige ansatte er 4 år fram til 31.07.2025. Funksjonsperioden for midlertidig vitenskapelige ansatte og studenter er 1 år.

Mandat

Utvalget foretar tilsettinger i henhold til NTNUs personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger, vedtatt av Universitetsstyret i møte 18.08.09 (s-sak 50/09). Trådt i kraft 01.10.09. Sist revidert i juni 2021.

4338 Visninger
Vedlegg