Wikier

Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IE

Sekretær: Cathrine Haugan Grønvik, Cathrine.Haugan.Gronvik@ntnu.no

Utvalgssekretær og organisering av møtene: Oddrun Husby, oddrun.husby@ntnu.no

Møteplan 2021

I de tilfelle det gjelder sak om kunngjøring av vitenskapelige stillinger som professor/førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor, skal betenkningen/stillingsbeskrivelsen legges inn til drøfting i Ledergruppen før behandlingen i ansettelsesutvalget.

Møtedatoer og saksfrist

NB! Saksfrist for fakultetet er senest innen 2 uker før møtet. Instituttene kan ha egne frister i tillegg.

Møteplan for høsten 2022 (med forbehold om endringer):

Høst 2022/Vår 2023

 • 5. desember
 • 14. desember
 • 20. januar
 • 13. februar
 • 6. mars
 • 27. mars
 • 24. april
 • 16. mai
 • 5. juni
 • 19. juni

Sammensetning av utvalget

Faste medlemmer:

 • Dekan, professor Ingrid Schjølberg (leder)

Faste vitenskapelig ansatte

 • Professor Espen Robstad Jacobsen (IMF)
 • Professor Anne C. Elster (IDI)

Midlertidig vitenskapelig ansatte

 • Stipendiat Kaja Fjørtoft Ystgaard (IIK)

FTV - Studenter

 • Magnus Dag Oseid

Vara faste vitenskapelige ansatte, varamedlemmer i rekke

1. førsteamanuensis Magnus Själander (IDI)
2. førsteamanuensis Thea Bjørnland (IMF)
3. førsteamanuensis Ernst Gunnar Gran (IIK)
4. professor Astrid Aksnes (IES)

Vara midlertidig vitenskapelig ansatte

 • Stipendiat Eirik Fagerhaug (ITK)

Vara studenter

 • Odd Arne Fosse

Funksjonsperioden

Funksjonsperioden for faste vitenskapelige ansatte er 4 år fram til 31.07.2025. Funksjonsperioden for midlertidig vitenskapelige ansatte og studenter er 1 år.

Mandat

Utvalget foretar tilsettinger i henhold til NTNUs personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger, vedtatt av Universitetsstyret i møte 18.08.09 (s-sak 50/09). Trådt i kraft 01.10.09. Sist revidert i juni 2021.

2774 Visninger
Vedlegg