Wikier

Utvalg og råd ved IE

Ledergruppen ved IE

Ansvar og sammensetning for ledergruppen ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

Gjelder for perioden 1. august 2021 til 31. juni 2025
Sekretær: Vera Herfjord

Møteplan, innkallinger og referater

Medlemmer

Dekanat

Instituttledere

Studentrepresentanter

  • FTV Odd Arne Fosse
  • FTV Didrik Nohre Lønvik
  • FTV Helene Lunde
  • FTV Magnus Dag Oseid

Mandat

Ledergruppen er rådgivende for fakultetets ledelse i alle saker de ønsker å drøfte.

3215 Visninger
Vedlegg