Wikier

Utvalg og råd ved IE

Fakultetsstyret IE

Gjeldende periode er 1. august 2021 til 31. juli 2025
Sekretær: dekan, professor Ingrid Schjølberg

Møteplan, innkallinger og referater

Medlemmer

Eksterne medlemmer

 • Leder: Aslaug Hagestad Nag, Future Materials katapult-senter
 • Kirsten Faugstad, Statnett
 • Morten Dalsmo, SINTEF Digital
 • Patrick Waldemar, Telenor
 • VARA 1: Inge Gran, SINTEF
 • VARA 2: Hilde Landsem, TrønderEnergi

Fast vitenskapelig tilsatte

 • Espen R. Jakobsen, IMF
 • Astrid Aksnes, IES
 • Anne C. Elster, IDI
 • VARA: Thea Bjørnland, IMF
 • VARA: Magnus Sjâlander, IDI
 • VARA: Ernst Gunnar Gran, IIK

Midlertidig vitenskapelig tilsatte

 • Kaja Fjørtoft, IIK
 • VARA: Eirik Fagerhau, ITK

Teknisk/administrative tilsatte

 • Terje Mathiesen, IES
 • VARA: Kristin Susann Karlsen, Fak.adm

Studenter

 • FTV Odd Arne Fosse
 • FTV Ingrid Bogen Arenth
 • FTV Helle Nilsen Elvebakk
 • FTV Magnus Dag Oseid

Mandat

3.2.2 Fakultets- og museumsstyrenes mandat

Fakultets- og museumsstyrene er enhetens øverste organ. Styrene har ansvar for å fastsette mål og strategier for enheten og foreta prioriteringer innenfor rammer gitt i regelverk og overordnede nivås beslutninger. Dette ivaretas ved at styrene selv tar stilling til:

 • Strategi
 • Årsplaner og handlingsplaner
 • Strategiske personalplaner
 • Intern fordeling av bevilgning og budsjett
 • Forskningssatsinger og forskningsprofil
 • Studieprogram
 • Studiekvalitet
 • Virksomhet- og økonomirapportering
 • Intern organisering
 • Saker av prinsipiell betydning

Dersom det er uenighet mellom dekan og fakultetsstyret/styret om hvor beslutningsmyndigheten ligger, avgjøres spørsmålet av rektor.

Dokumenter fra tidligere møter

Se denne siden for dokumenter fra 2013–2017. Kontakt Vera Herfjord for eldre dokumenter

3860 Visninger