Wikier

Utvalg og råd ved IE

Utvalg for forskning og forskerutdanning IE

Periode: 01.08.2021 - 31.07.2025
Leder: prodekan for forskning, professor Ingelin Steinsland
Sekretær: Harald Lenschow

IE-FU TEAMS

Sammensetning | Utvalg for forskning og forskerutdanning
  Medlemmer Varamedlemmer Adm. kontakt for ph.d-program
Leder

Prodekan for forskning,
professor Ingelin Steinsland

Professor Gunnar Tufte

Sekretær for FU: Harald Lenschow
IDI Professor Gunnar Tufte Professor Helge Langseth

Eva Ose Askvik

Ine Kristine Hestnes Gulbrandsen (G)

IEL Professor Kjetil Obstfelder Uhlen Førsteamanuensis Vijay Venu Vadlamudi

Koharu Okuya Høydalsvik

Bodil Wold

IES

Professor Pierluigi Salvo Rossi

Professor Peter Svensson

Nina Lundberg

Helene Alnes Vedlog

IIK Professor Stephen Wolthusen  

Mona Nordaune

IIR

Professor Agus Hasan

Professor Hans Georg Schaathun

Tuva Magritt Molvær

Gunn Helen Hellevik

IMF

Professor Elena Celledoni

Professor Robert Brian OHara

Marte Pernille Hatlo Andresen

Lisa Wedershoven

Tanja Helene Opheim

 ITK

​​​​​Førsteamanuensis Morten Omholt Alver
​​​​​

Professor Jan Tommy Gravdahl

Berit Dahl

Lill Hege Pedersen
​​​​​​

Ph.d.-kand.

Dr.gradskand. Torgeir Aambø, IMF;
Dr.gradskand. Fanny Skirbekk, IEL

 

 


Administrative Fakultetskontakter:

PHCOS - Computer Science (IDI/IIR): Maka Alsandia
PHELKT - Electrical power engineering (IEL); Anne Danielsen
PHET - Electronics and Telecommunication (IES); Anne Danielsen
PHTK - Engineering Cybernetics (ITK/IIR): Anne Danielsen  
PHISCT - Information security and communication technology (IIK): Urszula Nowostawska
PHMA - Mathematical science (IMF): Lena Haugen

Mandat

Utvalg for forskning og forskerutdanning har som oppgave å bidra til å fremme grunnleggende og anvendt forskning ved IE-fakultetet og å utvikle forskningen i kvalitet, og bidra til volum og effektiv gjennomføring. Utvalget skal være en aktiv rådgiver for Dekan i forskningsspørsmål og kan ta egne initiativ for å ivareta sin oppgave.

Det tilligger utvalget å:

 • Forestå informasjonsutveksling og bidra til at det etableres en felles ”best practice” innen
  • Forskerutdanning
  • Forskningsforberedende virksomhet, for eksempel ekstern kontaktvirksomhet, søknadsprosesser og senterdannelser
  • Prosjektgjennomføring
 • Følge opp publiseringsvirksomheten ved fakultetet
 • Ta opp relevante forskningsetiske problemstillinger
 • Arbeide for synlighet og betydning av IEs forskning

Utvalget skal drøfte og avgi innstilling til besluttende organ ved IE-fakultetet i saker som angår:

 • Alle saker vedrørende forskerutdanningen, herunder
  • Studieplaner og oppstart
  • Kvalitetsoppfølging, herunder evaluering
 • Forvaltningen av graden dr.philos
 • Oppnevning av bedømmelseskomiteer.

Utvalget delegeres besluttende myndighet i disse spørsmål relatert til den organiserte doktorgradsutdanningen:

Møteplan og møtereferater

Saker som skal behandles av FU skal være tilgjengelig og fullstendig senest tre virkedager før møtedato.

Møter vår 2023

Møter høst 2023

18.01.2023 | Referat

24.08.2023 | Referat

15.02.2023 | Referat

28.09.2023 | Referat

15.03.2023 | Referat

26.10.2023 | Referat

19.04.2023 | Referat

23.11.2023 | Referat

24.05.2023 | Referat

21.12.2023 | Referat

21.06.2023 | Referat

(25.01.2024 | Referat)

Referater godkjennes innen 3 virkedager etter møteedato. Utvalgsmedlemmer og instituttet har tilgang til foreløpige referat i utvalgets teams.
Kontakt ev. forskningsseksjonen for tidligere referater.

Årlig rapportering og periodisk evaluering: